Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
PISA SONUÇLARINDA BELİRGİN İYİLEŞME - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  22 Ocak 2020 Çarşamba  
Komşuluğu değil alışveriş merkezini tercih ediyoruz!
TS1400 TURBOŞAFT MOTORU ÇEKİRDEK MOTOR TESTİ KABUL SÜRECİ
GRİPTEN KORUNMAK İÇİN 8 KRİTİK KURAL!
Bu ölüm çukurları bir canın mezarı olmasın....
PISA SONUÇLARINDA BELİRGİN İYİLEŞME
5.12.2019 

“Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2018 PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.”

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir gazete için kaleme aldığı makalede şöyle dedi: "Eğitimde uluslararası izleme araştırmaları ülkelerin durumlarını görmeleri ve diğer ülkelerinki ile karşılaştırabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu kapsamda PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalara katılan ülke sayısı giderek artmakta, ülkeler araştırma sonuçlarını eğitimde yapacakları iyileştirmelerde ve politika oluşturmada bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan, bu araştırmalar sonunda yapılan sıralamalar sıcak tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Araştırmanın kendisi ve sıralamalara yüklenen anlam akademik dünyada sıklıkla tartışılmakta ve bu araştırmalara bağlamının ötesinde bir anlam yüklendiği ifade edilmektedir. Bir diğer deyişle, bu araştırmalar eğitimle ilgili araştırılan alanlarda bir şey söylemektedir, ancak ülkelerdeki eğitim sistemleriyle ilgili her şeyi söylememektedir ve dikkatli yorumlanmalıdır. Eğitimde uluslararası izleme araştırmaları ülkelerin durumlarını görmeleri ve diğer ülkelerinki ile karşılaştırabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu kapsamda PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalara katılan ülke sayısı giderek artmakta, ülkeler araştırma sonuçlarını eğitimde yapacakları iyileştirmelerde ve politika oluşturmada bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan, bu araştırmalar sonunda yapılan sıralamalar sıcak tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Araştırmanın kendisi ve sıralamalara yüklenen anlam akademik dünyada sıklıkla tartışılmakta ve bu araştırmalara bağlamının ötesinde bir anlam yüklendiği ifade edilmektedir. Bir diğer deyişle, bu araştırmalar eğitimle ilgili araştırılan alanlarda bir şey söylemektedir, ancak ülkelerdeki eğitim sistemleriyle ilgili her şeyi söylememektedir ve dikkatli yorumlanmalıdır.
 
Ülkemizde de PISA araştırma sonuçlarının açıklandığı dönemler sıcak tartışmalara sahne olmaktadır. Bu tartışmalarda hem iyileşme alanlarının hem de sorun alanlarının doğru tespit edilmesi, sonrasında atılacak adımların verimliliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, bu yazıda 3 Aralık 2019 tarihinde açıklanan PISA 2018 sonuçlarında elde edilen bulgulara göre iyileşme görülen alanlar, devam eden sorun alanları ve sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlara kısaca değinilmektedir. PISA, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin belirli alanlarda kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üçer yıllık döngülerle yapılan uluslararası bir araştırmadır.
 
PISA araştırması 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini ölçmek için yapılmaktadır. Araştırmanın her bir döngüsünde bir alan ağırlıklı alan olarak seçilmekte ve o alanda derinlemesine analizler gerçekleştirilmektedir. PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan olarak seçilmiştir. Türkiye PISA araştırmasına 2003 yılından itibaren katılmaktadır. PISA araştırmalarına katılan ülke sayısı sürekli artmaktadır. Araştırmaya 2003 yılında 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında ise 72 ülke katılmıştır. PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katılmıştır.
 
Türkiye'nin puanları ve sıralamadaki yeri yükseldi
PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'nin okuma becerileri alanındaki ortalama puanı 2015 yılına göre 38 puanlık artışla 466'ya ve ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e yükselmiştir. Benzer şekilde fen okuryazarlığı alanındaki ortalama puanı da 2015 yılına göre 43 puanlık artışla 468'e yükselmiştir. Dolayısıyla, araştırılan her üç alanda da ülkemizin puanların 2015 yılına göre yükseldiği, bir önceki döneme göre en büyük iyileşmenin fen okuryazarlığında elde edildiği görülmektedir.
 
Türkiye OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artıran üç ülkeden birisi olmuştur. Hatta okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran birinci ülke olmuştur. Bu sonuçlar, Türkiye'deki iyileşmenin diğer ülkelerin sonuçlarına kıyasla da anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin her üç alanda da puanlarındaki artış sıralamadaki yerini de yükseltmiştir. PISA 2018 araştırmasına katılan ülke sayısı PISA 2015 araştırmasına göre artmasına rağmen Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer almıştır. PISA 2015 araştırmasına 72 ülke, PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katılmış, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya yükselmiştir. PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığında 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42. sıraya yükselirken PISA 2015 araştırmasında fen okuryazarlığında 54. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 39. sıraya yükselmiştir. Puanlardaki iyileşmeye benzer şekilde sıralamada en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edilmiştir. PISA 2015 sıralamasında üç alanın en düşük sırasında yer alan fen okuryazarlığı, PISA 2018 araştırmasında üç alanın en üst sırasında yer almıştır.
 
Sonuç olarak, Türkiye'nin PISA performansının her üç alanda da iyileşme evresine girdiği görülmektedir.
 
Temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı
PISA araştırmasında araştırılan her alanda yeterlilikler farklı düzeylerde ölçülmektedir. Öğrencilerin düşük düzeyden yüksek düzeye kadar farklı yeterlilikler seviyesindeki oranları önemli bilgiler vermektedir. Özellikle ikinci ve daha üst düzey yeterliliklerde bulunan öğrenci oranlarındaki artış o alanlardaki iyileştirmelerle ilgili önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin PISA 2018 sonuçları 2015 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında temel yeterlilik düzeyindeki öğrenci oranlarının arttığı görülmektedir. PISA 2015 araştırmasında okuma becerileri alanında ikinci ve daha üst düzey yeterliliklerdeki öğrenci oranı %60 iken, bu oran PISA 2018 araştırmasında %73.9'a, matematik okuryazarlığı alanında PISA 2015'te oran %48.7 iken, bu oran PISA 2018 araştırmasında %63.4'e yükselmiştir. Fen okuryazarlığı alanında ise PISA 2015'te %55.6 olan bu oran PISA 2018 araştırmasında %74.8'e yükselmiştir. Puan ve sıralamadaki yerde de olduğu gibi üst yeterlilik düzeylerindeki en yüksek iyileşme %19.2'lik bir iyileşme oranıyla fen okuryazarlığında gerçekleşmiştir. Her üç alanda da üst yeterlilik düzeylerindeki artış oranları artık Türkiye'nin PISA araştırmalarında iyileştirme evresine girdiği tespitini desteklemektedir.
 
Türkiye, OECD'den daha eşitlikçi
PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan olarak belirlendiği için bu alanda detay bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda araştırmaya katılan ülkelerin okuma becerileri alanı ortalama puanları ile bu puanların öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleriyle açıklanma oranları da araştırılmıştır. OECD ülkelerinde öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin okuma becerileri puanlarını açıklama oranı ortalaması %12 iken, Türkiye'de bu oran %11.4 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Türkiye'nin OECD ülkelerine kıyasla öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin okuma becerileri üzerinde daha az etkili olduğunu, bir diğer deyişle Türkiye'de okuma becerileri alanında eğitimde eşitliğin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir.
 
İyileştirme alanları
PISA 2018 araştırma sonuçlarında genel olarak her üç alanda da iyileşme evresine girildiği görülmektedir. Bununla birlikte bazı alanlarda sorunlar varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan en önemli sorunun okullar ve bölgeler arası başarı farkı olduğu görülmektedir. Daha önceki PISA araştırmalarında her üç alanda da okullar arasında ve bölgeler arasında farklılıklar dikkat çekmişti. PISA 2018 sonuçları da bu sorunların devam etmekte olduğunu göstermektedir.
 
Millî Eğitim Bakanlığı bu sorun alanına 2023 Eğitim Vizyonu'nda büyük yer ayırmış ve okullar ve bölgeler arasında başarı farkını azaltmak için çok sayıda projeyi uygulamaya koymuştur. Okul profillerinin çıkartılması, izleme ve değerlendirme araştırmaları, destekleme ve yetiştirme kurslarının yeniden yapılandırılması, öğretmen destek noktaları, dezavantajlı okullara altyapı desteğinde pozitif ayrımcılık, temel eğitimde telafi destekleri ve ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve benzeri projelerin ana odağını okullar ve bölgeler arasındaki başarı farkını azaltma oluşturmaktadır. Elbette okullar arası farkların, köklü ve büyük bir sorun olduğunun farkındayız. Eğitim sistemimizin ölçeği göz önüne alındığında çözümün kolay olmadığının da farkındayız. Bununla birlikte tüm bu projeler istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünde sahada önemli iyileştirmeler sağlanacak, yapılan iyileştirmelerin sonuçları da hem kendi ulusal değerlendirmelerimizde hem de bir sonraki PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalarda rahatlıkla görülebilecektir.
 
Sonuç olarak, PISA 2018 sonuçları ülkemiz açısından bir önceki PISA araştırması sonuçlarına göre okuma becerileri, fen ve matematik okuryazarlığı alanlarında önemli iyileştirmelerin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Öyle ki, OECD'nin PISA 2018 raporuna göre, 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısı arttığı halde her üç alanda da iyileşmenin olduğu tek ülke, Türkiye'dir. Türkiye zorunlu eğitim süresini uzattı ve en dezavantajlı öğrencileri liselere kaydettirdi. Tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye'nin geçen 15 yıldaki performansı toplamda artmış durumdadır. Her üç alanda da ülkemiz puanları ve ülkeler sıralamasındaki yeri yükselmiş, temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Ülkemizin eğitimde geçmişten gelen kronik bir sorunu olan okullar arası başarı farkında da görece iyileştirmelerin elde edildiği görülmektedir. Bu alan ana iyileştirme alanı olarak önümüzde durmaktadır. MEB, özellikle 2023 Eğitim Vizyonu'nda bu alanda ülke sathında tedrici iyileştirme sağlamak için mevcut enstrümanların tamamını kullanan sistematik bir yapı inşa etmiş ve kararlılıkla uygulamaktadır."
Gönderen: haber
1635 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Eğitim Haberleri
En Çok Okunanları
Veliler Okul Müdürüne Sahip ÇIKTI VİDEOLU
Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz’un yeni yılını kutladı
Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı gerçekleştirildi
Gençlik nereye gidiyor? İşte cevabı VİDEOLU
Hakkari’den Edirne’ye Milli Teknoloji Hamlesi VİDEOLU
Şehit Serdar Ege Kuran Kursu Eğitimleri Devam Ediyor
Eskişehir Müftülüğü Çocuk Açtı
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Toplantısı Düzenlendi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde anlamlı tören
Ücretsiz özgür yazılım eğitimleri Anadolu Üniversitesi’nde
ESOGÜ Eğitim Fakültesi Projelerine Ödül Verildi
Anadolu Üniversitesi’nde ÜniEsEs rüzgarı VİDEOLU
EĞİTİM TAKVİMİ 2020 "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli"
"SPOR BİLİMLERİ VE AKADEMİK YAZMA ÇALIŞTAYI"
BAŞARILI OLAN GAZİ MTAL ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
 


Eğitim Haberleri
 
 
2. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONFERANSI DÜZENLENDİ
2. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONFERANSI DÜZENLENDİ
ÖZER: SINAV HİZMETLERİNDE ULUSLARARASI STANDARTLAR YAKALANDI
Eskişehir Düşünce Okulu Buluşmaları Etkinliğinin İlki Gerçekleştirildi
ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDE 4 BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ
Kış Kampları Beşinci Kez Şenlendi
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI’NIN BAŞARI DURUMU MERCEK ALTINA ALINDI
Geleneksel 5. Tematik Kış Kampları Başlıyor
Anadolu Üniversitesi uzaktan yüksek lisans programları ile dünyaya açılıyor
“Türkiye’nin Dijital Dönüşümü”
Karne hediyeleri Başkan Yüzügüllü’den

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemi sona erdi. Öğrenciler karnelerini alar...

Eskişehir’de 139.704 Öğrenci Karne Almanın Heyecanını Yaşadı

Odunpazarı İlçesi Şehit Onur İlkhan İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım t&oum...

EOSB’DE KARNE HEYECANI İlk karnelerini aldılar

2019-2020 eğitim öğretim dönemiyle birlikte eğitim hayatına merhaba diyen Ö...

ÇOCUKLAR KARNELERİNİ KOMUTANIN ELİNDEN ALDI

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu’nda karne dağıtım töreni yapıl...

Okullarda Birinci Dönem 5.172 Ünite Kan Toplandı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge...

 


Önceki Başlıklar
15 TATİLDE 5 DENEYİM
Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu değil, kendinizi inceleyin

Velilere karne değerlendirmesi için öneriler!

GEN Koleji, velilerin, öğrencilerin ara karnelerini doğru değerlendirmeleri ve verimli bir s...

Karnede kıyas; utanç, suçluluk ve eksiklik duygusu uyandırıyor!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Anadolu Üniversitesi’nde

Anadolu Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü ve Yapay Zeka, Siber G&...

Yeşilay, 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na start verdi

Çocuklar ve gençler sağlıklı gelecek için yeteneklerini konuşturacak...

Karne sonuçlarına gereğinden fazla anlam yüklemeyin!

Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacak. Bu dönemde çocuklar üzerindek...

Açıköğretim Sisteminin ana hedefleri uluslararasılaşma ve dijitalleşme

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan ...

Yarıyıl Tatilini Çocuklar Nasıl Değerlendirmeli?

Zillerin tat...

1 MİLYON MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİNE YAZILIM EĞİTİMİ

“Yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi,  ...

Üniversite adayları için köprüden önce son çıkış

Sömestr tatili iyi değerlendirilmeli


Sömestr tatili ...

Karne Sevinci Kaygıya Dönüşmesin

Anadolu Üniversitesi, ilk yerli ve milli havacılık motorunun teslim törenine katıldı

Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TUSAŞ Motor Sanayii (TEİ) tarafından geliştirilen yazılı...

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYI GENÇLERE BURS MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den YÖK ile imzalanan işbirliği protokol&uu...

Rektör Çomaklı, Müzede Selfie Günü’ne destek verdi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy öncül&u...

 
"Öğretmenim Seni Dinliyorum" Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ve Eskişehir Osmangazi Ü...

Üniversite adaylarına burs müjdesi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE YÖK ARASINDA İŞ BİR...

Anadolu Üniversitesi ile ETO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) arasında, eğitim ve araştırma konuları...

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Radyo A’nın konuğu oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Manda...

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERGİSİ AÇILDI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı B...

“Okul Başarısızlığının Nedeni Sadece Öğrenci Değildir”

Eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı bitiyor. Miniklerin karne heyecanı da, tati...

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal...

1 MİLYON ÖĞRETMENE AKILLI TEKNOLOJİ VE YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMİ

“Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müd&...

ÖĞRENCİ SENATOSU ÜYELERİNDEN KONSEYE ZİYARET

Türkiye’deki öğrencilerin haklarını savunmak ve onları geliştirecek etkinlikler d...

SODİGEM, lise öğrencilerine sosyal medyayı tüm boyutları ile anlatıyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merk...

Anadolu Üniversitesi’nden Ar-Ge ve İnovasyon alanında öncü birim: ARİNKOM TTO

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak faaliyete geçen AR...

Deneyap İkinci Dönem Eğitimleri

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri ikinci dönem eğitimlerinden "Robotik ve ...

VEX ROBOTICS’IN TÜRKİYE SEZON TURNUVASI ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARINDA GERÇEKLEŞTİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK ROBOT YARIŞMASI VEX ROBOTICS’IN TÜRKİYE SEZON...

Sanal Gerçeklik Meslek Okullarında Kullanılacak

"SANAL GERÇEKLİK ARAÇLARININ MESLEK OKULLA...

MEB DENKLİK İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA

“Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-Denkli...

 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
Hüseyin DÜŞ
Mayamız mı ekşidi?
 
Hüseyin GÜVEN
KUZEY VE GÜNEY…
 
Konuk Yazar
RAPOR DEĞİL MAKALE
 
Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU
ELENEN ÖĞRENCİ DEĞİL SİSTEMİN KENDİSİDİR
 
Nevzat Laleli
GEMİNİZİN ROTASI NEDİR
 
Özgür TIKIZ
Canımızı Acıttın BÜYÜKŞEHİR
 
 
 
 
 

Son Yorumlar
Bu belediye kanunları ile sorunlar çözülmez. Sürek... devamı
 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 454
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2020 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com