Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
PISA SONUÇLARINDA BELİRGİN İYİLEŞME - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  13 Ağustos 2020 Perşembe  
Tüketiciler mahkemeden önce, arabulucuya gidecek...
BORTAM’ın Seri Üretimi Başladı
Çocuklarda “pandemi” kaygısına dikkat!
KIRSAL KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK
PISA SONUÇLARINDA BELİRGİN İYİLEŞME
5.12.2019 

“Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2018 PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.”

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir gazete için kaleme aldığı makalede şöyle dedi: "Eğitimde uluslararası izleme araştırmaları ülkelerin durumlarını görmeleri ve diğer ülkelerinki ile karşılaştırabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu kapsamda PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalara katılan ülke sayısı giderek artmakta, ülkeler araştırma sonuçlarını eğitimde yapacakları iyileştirmelerde ve politika oluşturmada bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan, bu araştırmalar sonunda yapılan sıralamalar sıcak tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Araştırmanın kendisi ve sıralamalara yüklenen anlam akademik dünyada sıklıkla tartışılmakta ve bu araştırmalara bağlamının ötesinde bir anlam yüklendiği ifade edilmektedir. Bir diğer deyişle, bu araştırmalar eğitimle ilgili araştırılan alanlarda bir şey söylemektedir, ancak ülkelerdeki eğitim sistemleriyle ilgili her şeyi söylememektedir ve dikkatli yorumlanmalıdır. Eğitimde uluslararası izleme araştırmaları ülkelerin durumlarını görmeleri ve diğer ülkelerinki ile karşılaştırabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu kapsamda PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalara katılan ülke sayısı giderek artmakta, ülkeler araştırma sonuçlarını eğitimde yapacakları iyileştirmelerde ve politika oluşturmada bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan, bu araştırmalar sonunda yapılan sıralamalar sıcak tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Araştırmanın kendisi ve sıralamalara yüklenen anlam akademik dünyada sıklıkla tartışılmakta ve bu araştırmalara bağlamının ötesinde bir anlam yüklendiği ifade edilmektedir. Bir diğer deyişle, bu araştırmalar eğitimle ilgili araştırılan alanlarda bir şey söylemektedir, ancak ülkelerdeki eğitim sistemleriyle ilgili her şeyi söylememektedir ve dikkatli yorumlanmalıdır.
 
Ülkemizde de PISA araştırma sonuçlarının açıklandığı dönemler sıcak tartışmalara sahne olmaktadır. Bu tartışmalarda hem iyileşme alanlarının hem de sorun alanlarının doğru tespit edilmesi, sonrasında atılacak adımların verimliliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, bu yazıda 3 Aralık 2019 tarihinde açıklanan PISA 2018 sonuçlarında elde edilen bulgulara göre iyileşme görülen alanlar, devam eden sorun alanları ve sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlara kısaca değinilmektedir. PISA, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin belirli alanlarda kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üçer yıllık döngülerle yapılan uluslararası bir araştırmadır.
 
PISA araştırması 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini ölçmek için yapılmaktadır. Araştırmanın her bir döngüsünde bir alan ağırlıklı alan olarak seçilmekte ve o alanda derinlemesine analizler gerçekleştirilmektedir. PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan olarak seçilmiştir. Türkiye PISA araştırmasına 2003 yılından itibaren katılmaktadır. PISA araştırmalarına katılan ülke sayısı sürekli artmaktadır. Araştırmaya 2003 yılında 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında ise 72 ülke katılmıştır. PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katılmıştır.
 
Türkiye'nin puanları ve sıralamadaki yeri yükseldi
PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'nin okuma becerileri alanındaki ortalama puanı 2015 yılına göre 38 puanlık artışla 466'ya ve ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e yükselmiştir. Benzer şekilde fen okuryazarlığı alanındaki ortalama puanı da 2015 yılına göre 43 puanlık artışla 468'e yükselmiştir. Dolayısıyla, araştırılan her üç alanda da ülkemizin puanların 2015 yılına göre yükseldiği, bir önceki döneme göre en büyük iyileşmenin fen okuryazarlığında elde edildiği görülmektedir.
 
Türkiye OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artıran üç ülkeden birisi olmuştur. Hatta okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran birinci ülke olmuştur. Bu sonuçlar, Türkiye'deki iyileşmenin diğer ülkelerin sonuçlarına kıyasla da anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin her üç alanda da puanlarındaki artış sıralamadaki yerini de yükseltmiştir. PISA 2018 araştırmasına katılan ülke sayısı PISA 2015 araştırmasına göre artmasına rağmen Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer almıştır. PISA 2015 araştırmasına 72 ülke, PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katılmış, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya yükselmiştir. PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığında 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42. sıraya yükselirken PISA 2015 araştırmasında fen okuryazarlığında 54. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 39. sıraya yükselmiştir. Puanlardaki iyileşmeye benzer şekilde sıralamada en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edilmiştir. PISA 2015 sıralamasında üç alanın en düşük sırasında yer alan fen okuryazarlığı, PISA 2018 araştırmasında üç alanın en üst sırasında yer almıştır.
 
Sonuç olarak, Türkiye'nin PISA performansının her üç alanda da iyileşme evresine girdiği görülmektedir.
 
Temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı
PISA araştırmasında araştırılan her alanda yeterlilikler farklı düzeylerde ölçülmektedir. Öğrencilerin düşük düzeyden yüksek düzeye kadar farklı yeterlilikler seviyesindeki oranları önemli bilgiler vermektedir. Özellikle ikinci ve daha üst düzey yeterliliklerde bulunan öğrenci oranlarındaki artış o alanlardaki iyileştirmelerle ilgili önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin PISA 2018 sonuçları 2015 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında temel yeterlilik düzeyindeki öğrenci oranlarının arttığı görülmektedir. PISA 2015 araştırmasında okuma becerileri alanında ikinci ve daha üst düzey yeterliliklerdeki öğrenci oranı %60 iken, bu oran PISA 2018 araştırmasında %73.9'a, matematik okuryazarlığı alanında PISA 2015'te oran %48.7 iken, bu oran PISA 2018 araştırmasında %63.4'e yükselmiştir. Fen okuryazarlığı alanında ise PISA 2015'te %55.6 olan bu oran PISA 2018 araştırmasında %74.8'e yükselmiştir. Puan ve sıralamadaki yerde de olduğu gibi üst yeterlilik düzeylerindeki en yüksek iyileşme %19.2'lik bir iyileşme oranıyla fen okuryazarlığında gerçekleşmiştir. Her üç alanda da üst yeterlilik düzeylerindeki artış oranları artık Türkiye'nin PISA araştırmalarında iyileştirme evresine girdiği tespitini desteklemektedir.
 
Türkiye, OECD'den daha eşitlikçi
PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan olarak belirlendiği için bu alanda detay bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda araştırmaya katılan ülkelerin okuma becerileri alanı ortalama puanları ile bu puanların öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleriyle açıklanma oranları da araştırılmıştır. OECD ülkelerinde öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin okuma becerileri puanlarını açıklama oranı ortalaması %12 iken, Türkiye'de bu oran %11.4 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Türkiye'nin OECD ülkelerine kıyasla öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin okuma becerileri üzerinde daha az etkili olduğunu, bir diğer deyişle Türkiye'de okuma becerileri alanında eğitimde eşitliğin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir.
 
İyileştirme alanları
PISA 2018 araştırma sonuçlarında genel olarak her üç alanda da iyileşme evresine girildiği görülmektedir. Bununla birlikte bazı alanlarda sorunlar varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan en önemli sorunun okullar ve bölgeler arası başarı farkı olduğu görülmektedir. Daha önceki PISA araştırmalarında her üç alanda da okullar arasında ve bölgeler arasında farklılıklar dikkat çekmişti. PISA 2018 sonuçları da bu sorunların devam etmekte olduğunu göstermektedir.
 
Millî Eğitim Bakanlığı bu sorun alanına 2023 Eğitim Vizyonu'nda büyük yer ayırmış ve okullar ve bölgeler arasında başarı farkını azaltmak için çok sayıda projeyi uygulamaya koymuştur. Okul profillerinin çıkartılması, izleme ve değerlendirme araştırmaları, destekleme ve yetiştirme kurslarının yeniden yapılandırılması, öğretmen destek noktaları, dezavantajlı okullara altyapı desteğinde pozitif ayrımcılık, temel eğitimde telafi destekleri ve ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve benzeri projelerin ana odağını okullar ve bölgeler arasındaki başarı farkını azaltma oluşturmaktadır. Elbette okullar arası farkların, köklü ve büyük bir sorun olduğunun farkındayız. Eğitim sistemimizin ölçeği göz önüne alındığında çözümün kolay olmadığının da farkındayız. Bununla birlikte tüm bu projeler istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünde sahada önemli iyileştirmeler sağlanacak, yapılan iyileştirmelerin sonuçları da hem kendi ulusal değerlendirmelerimizde hem de bir sonraki PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalarda rahatlıkla görülebilecektir.
 
Sonuç olarak, PISA 2018 sonuçları ülkemiz açısından bir önceki PISA araştırması sonuçlarına göre okuma becerileri, fen ve matematik okuryazarlığı alanlarında önemli iyileştirmelerin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Öyle ki, OECD'nin PISA 2018 raporuna göre, 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısı arttığı halde her üç alanda da iyileşmenin olduğu tek ülke, Türkiye'dir. Türkiye zorunlu eğitim süresini uzattı ve en dezavantajlı öğrencileri liselere kaydettirdi. Tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye'nin geçen 15 yıldaki performansı toplamda artmış durumdadır. Her üç alanda da ülkemiz puanları ve ülkeler sıralamasındaki yeri yükselmiş, temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Ülkemizin eğitimde geçmişten gelen kronik bir sorunu olan okullar arası başarı farkında da görece iyileştirmelerin elde edildiği görülmektedir. Bu alan ana iyileştirme alanı olarak önümüzde durmaktadır. MEB, özellikle 2023 Eğitim Vizyonu'nda bu alanda ülke sathında tedrici iyileştirme sağlamak için mevcut enstrümanların tamamını kullanan sistematik bir yapı inşa etmiş ve kararlılıkla uygulamaktadır."
Gönderen: haber
1902 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Eğitim Haberleri
En Çok Okunanları
ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Fakülteye İlişkin Bilgilendirmede Bulundu VİDEOLU
ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Üniversite Adaylarına Seslendi VİDEOLU
ESOGÜ Teknokent Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı ile İlk 5’te Yer Aldı
Vali Ayyıldız, LGS’de Başarılı Olan Öğrencileri Kabul Etti
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Üniversite Adaylarına Seslendi VİDEOLU
ESTÜ İle MEB Arasında İş Birliği Anlaşması
Başka İl ve İlçelere Atanan Şube Müdürleri İçin Veda Töreni Düzenlendi
ESOGÜ İİBF Dekanı Üniversite Adaylarına Seslendi VİDEOLU
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük Eskişehir’i Ziyaret Etti
ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel Öğretmen Adaylarına Seslendi VİDEOLU
Rektör Erdal 78 yaşındaki mezununu tebrik etti
ESTÜ AKTİF 13. SAYISI YAYIMLANDI
ESTÜ’den Öğrencilere Güzel Haber
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü SMYO’yu tanıttı VİDEOLU
Bu yıl başarı sıraları değişir mi?
 


Eğitim Haberleri
 
 
TEI GENEL MÜDÜRÜ: “KAPILARIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE AÇIK”
TEI GENEL MÜDÜRÜ: “KAPILARIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE AÇIK”
"DÖRT YIL SONRA BAŞKA BİR ESKİŞEHİR BİZİ BEKLİYOR"
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE İKİ YENİ ÇALIŞMA SETİ
LGS’yi Kazanan Gençlerimiz Yüz Güldürdü
Anadolu Üniversitesi başarının yanında!
TÜBİTAK BAŞKANI “TERCİHİM ESKİŞEHİR-ZİRVE SÖYLEŞİLERİ” NİN KONUĞU OLDU
ESOGÜ Genç”te Öğrenciler Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü Anlattı
Duygularımı Paylaşır Mısın? Yarışmasından Şehrimize Ödül
RSC-Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği’nden Rektör Şenocak’a Ziyaret
Odunpazarı Kaymakamı Bilgin’den Milli Eğitim Personeline"Başarı Belgesi"
Dünya ve ülkemizi tehdit eden Koronavirüs (Covıd-19) ile mücadele döneminde...
“ESOGÜ Genç”te Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü Anlattı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi M... VİDEOLU
TÜRKİYE’DE 7 MİLYON 940 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VAR
Son verilere göre Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora olma...
ESOGÜ Genç”te Şimdi Söz Öğrencilerde: ESOGܒlüler Bölümlerini Anlatıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi M... VİDEOLU
Bu testi çözmeden meslek seçmeyin!
Yarım milyon kişi, Kariyer Testi ile mesleğini bulduÜsküdar Üniversitesi tarafından 2...
 


Önceki Başlıklar
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ADAYLARA "TERCİH DANIŞMANLIĞI" DESTEĞİ
“Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ü...
"YA/DA"NIN YENİ SAYISINDA TEMA: YENİ NORMALE HAZIR MIYIZ?
“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "ya/da" dergisinin beşinci sayıs...
Kızılay ve SBÜ Güç Birliğiyle Gerçek Kahramanlar Yetişecek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm&uum...
DENİZ TİCARET ODALARI İLE MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
“Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri ...
YÖK, DESTEK BURSLARINA DEVAM EDİYOR
YÖK DESTEK BURSLARININ KAPSAMINA FELSEFE PROGRAMI DA ALINDIÜLKEMİZ İÇİN STRATE...
Bakan Selçuk’tan ’okullar açılmasın’ diyenlere sosyal medyadan yanıt
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar açılmasın’ demek; maskesiz sokağa...
"Doğa Seni Bekler" Liseler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık o...
ESOGÜ’nün Öne Çıkan Bölümleri ESOGÜ YouTube Kanalında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) YouTube kanalı, tercih döneminde üniver...
Cem Öğretir, “Tercihim Eskişehir” platformunda Eskişehir’i ve öğrencilik yıllarını anlattı
Tercih dönemindeki üniversite adayları için Eskişehir’de yer alan Anadolu &Uu...
MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde
MESS, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı. Toplam 34 saatlik MESS Kodlama Eğitimleri, MEB&r...
YÖK DESTEK BURSLARI KAPSAMINA FELSEFE PROGRAMI DA ALINDI
Bilindiği üzere YÖK tarafından son yıllarda rasyonel kontenjan politikasına geçilmi...
ESOGÜ Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun Covid-19 salgınının yükseköğretim sist...
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Önlisans Adaylarına Seslendi
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oytun ME&Cced...
Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Müdürlük Personelinin Bayramını Kutladı
Kurban Bayramı münasebetiyle; İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, personel ile b...
Bakan Ziya Selçuk’tan öğrenci ve velilere ’maske’ uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu. Milli Eğitim Bak...
 
Prof.Dr. ALPARSLAN, Hemşirelik Mesleğinin Önemini Anlattı
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN Hemşirelik Mesleğinin Ö...
GENÇ İSTİHDAMINDA TRENDLER DEĞİŞİYOR
Türkiye’de genç işsizliğin %27’lere ulaştığı günümüzde, b&uum...
Prof. Dr. İhsan Solaroğlu Çevrimiçi Platformda Üniversite Adayları İle Buluşacak
Eskişehir’in üç üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmang...
“ÜNİVERSİTENİ KEŞFET YÖK SANAL FUARI 2020" BAŞLADI
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK GENÇLER İÇİN YÖK’TEN BİR İLK: “Ü... VİDEOLU
Rektör Erdal 78 yaşındaki mezununu tebrik etti
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sunduğu büyük olanak say...
GENÇLİK MERKEZLERİ GENÇLERİN HİZMETİNDE
Tepebaşı Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki...
TÜRKİYE’NİN İLK SİBER GÜVENLİK LİSESİ AÇILDI
“Siber güvenlik ekosistemine katkı sunacak olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anad...
BAKAN SELÇUK’TAN FEDAKAR ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR TELEFONU
“Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın farklı ülkelerinde temiz i&c...
Devlet Korumasındaki Gençlerin YKS Başarısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ...
ESTÜ AKTİF 13. SAYISI YAYIMLANDI
Üniversitemizin e-gazetesi "ESTÜ AKTİF" 13. Sayısı  ile yayı...
Kırka’ya 15 Milyon Liralık okul
Kırka’da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü...
YÖK "VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2020" RAPORUNU YAYIMLADI
Yükseköğretim Kurulunca Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ...
ESOGÜ Turizm Fakültesi’nin Proje Başarısı Devam Ediyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı...
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü SMYO’yu tanıttı
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat KIRAÇ SMYO’yu... VİDEOLU
Öğrenciler uzaktan eğitim uygulamalarından memnun kaldı
Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölç...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
SAHTE SOLUN DİKTATÖR LİDERİ
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
SINAVLAR
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua
 
Hüseyin GÜVEN
EMİRDAĞ’DA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM – 3
 
Konuk Yazar
Hem suçlu hem güçlü: Kızına sağlık raporu vermedi diye doktorlara tekme tokat saldırdı
 
Nevzat Laleli
REFAH UMRE SEYAHATİ
 
 
 
Özgür TIKIZ
Kart Akıllı Ama Uygulama İLKEL: Neden İnternetten Yükleme Yapılamıyor
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 524
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2020 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com