Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI İÇİN “YÖK-GELECEK PROJESİ" - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Sitemiz Eskişehir'lilere sosyal ortamda ücretsiz ilan, duyuru, rehber gibi paylaşım hizmetleri verme amaçlıdır.
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  27 Ekim 2020 Salı  
Pandemide bu sorunlar çocukları tehdit ediyor!
Havalar Soğurken, Aman Dikkat!”
Emlakçılık Faaliyetlerinde Yeni Düzen
E-devlet’te yeni dönem! Artık bir tıkla bitecek
GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI İÇİN “YÖK-GELECEK PROJESİ"
10.09.2020 

YÖK'TEN ÖNCELİKLİ ALANLARDA ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME PROJESİ : “YÖK-GELECEK PROJESİ"

YÖK'TEN BİR İLK DAHA: “YÖK-GELECEK PROJESİ"

Y
ÖK, ÜLKEMİZ İÇİN ÖNCELİKLİ ALANLARDA AKADEMİSYEN ALINMASINA YÖNELİK PROJEYİ HAYAT GEÇİRİYOR

TÜRKİYE'DE BİR İLK: “ YÖK, ÖNCELİKLİ ALANLARDA AKADEMİSYEN ALIMINI BAŞLATIYOR"

Akademide kadro kullanılmasında hedefin sadece istihdam sağlamak olmadığı, kamu yararı çerçevesinde bunun ancak bir sonuç olması gerektiği ortadadır. Konunun bir yönü, üniversitelerimizin vizyonu ve temel misyonu doğrultusunda nitelikli bilgi üretimi için gerekli olan nitelikli insan gücüne sahip olmasıdır. Akademik uzmanlık, zaman zaman geniş alandan ziyade hususi derinliğin de tanımlanmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarının bu konuda durumlarının, ihtiyaçlarının ve şartlarının farklı olabileceği kabul edilmelidir. Özellikle gelişmesini büyük ölçüde tamamlamış olan üniversitelerde, daha özel alanlarda uzman insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu hesaba katmak durumundayız. Bununla birlikte bu ihtiyacın karşılanmasının ancak hakkaniyet ve fırsat eşitliği çerçevesinde olması gerektiği de aşikardır. Bu meselenin bir yönüdür.

Meselenin diğer yönü ise üniversitelerimizin bilimsel faaliyetlerinin ve misyonlarının ülkemizin kalkınma yolundaki tercihleri ve öncelikleri ile uygun bir şekilde ilişkilendirilmesidir. Umumi olarak sistemdeki bütün üniversitelerin, fakat özellikle kadro rejimi itibariyle farklı statüde olan devlet üniversitelerimiz için kadro kullanımı konusunda ülkemizin kalkınma yolundaki yürüyüşüne uygun merkezi bir planlamaya ihtiyaç vardır.

Bilindiği üzere üniversitelerimizde öğretim üyesi ve öğretim elemanı istihdamı, YÖK tarihi boyunca (a) merkezi sistemin yükseköğretim kurumlarına toplam kadro sayısı belirleyerek tahsis etmesi, (b) unvan bazında belirlenen kadroların kurumlarda kullanım izninin kamu yararı gözetilerek YÖK tarafından izne bağlanması, (c) üniversitelerimizin bu kadrolar için aradıkları özel şartları belirleyip ilana çıkarak atama süreçlerini kendi kararları ile sonlandırmaları şeklinde sürmüştür.

Bu sene yükseköğretim tarihimizde akademik kadro kullanımında yeni bir yöntem hayata geçirilecektir. Bu yöntem, Yeni YÖK tarafından bir proje mantığı içinde kurgulanmıştır. Projenin adı “YÖK-GELECEK PROJESİ" dir.

- İlk kez uygulanacak olan proje üç aşamada gerçekleştirilecek

“Geleceğin bilim insanları için YÖK-GELECEK PROJESİ" üç aşamada gerçekleşecektir.

1.      Aşama: Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı,

2.      Aşama: Öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı

3.      Aşama: Akademik liyakat-kariyer platformu

Yeni YÖK'ün kamuoyunu bilgilendirme bağlamında son beş yıldır izlediği yol; yapacakları işleri, tasarımlarını ve hayallerini değil, gerçekleştirdiklerini veya uygulamaya koyduğu projeleri kamuoyu ile paylaşmaktır. Bugün de “ yeni bir projenin haberini değil, bu projenin hayata geçirilen ilk adımını" kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığımız ve sistemi bu çerçevede yeniden yapılandırdığımız anahtar kavramlar bulunmaktadır. Öncelikli alanlar, ihtisaslaşma, açık bilim, üniversitelerde çeşitlilik, araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler, mesleki uygulama ağırlıklı üniversiteler, tematik üniversiteler, temel bilimlerde üstün başarı sınıfları, YÖK 100/2000- öncelikli alanlarda doktora, dijital dönüşüm, geleceğin meslekleri gibi kavramlar bunlar arasındadır. Yükseköğretim sistemi bu esaslar çerçevesinde tedrici olarak yeniden yapılandırılmaktadır.

Bugün Yeni YÖK olarak, koyduğumuz hedef doğrultusunda yeni bir kurguyu hayata geçiriyoruz. İnşallah diğer projelerimiz gibi bunda da kısa zamanda önemli mesafeler katedeceğiz. Bu projenin bir çıktısı da sistem içinde ülkenin öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmeye aday olan gençlere imkan tanıma, onlara sahip çıkma ve onların başarının ödüllendirileceğine dair inançlarını pekiştirmek olacaktır.

 YÖK-GELECEK PROJESİNDE 1. AŞAMA:

“ÖNCELİKLİ ALANLARDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİHDAMI"

- İlk kez  “öncelikli alanlarda" araştırma görevlisi ilanına çıkılıyor

Uzun yıllardır var olan sistem, genel ve cari uygulama olarak yine devam edecektir. 2020 yılında merkezi olarak belirlenen toplam atama izin sayıları üniversitelerimize tahsis edilmiştir. Bunların ilan izinlerinin YÖK'ten alındıktan sonra şartları ilgili üniversiteler tarafından belirlenerek ilana çıkılmakta ve süreçler bütünüyle üniversiteler tarafından sürdürülmektedir.

Fakat bunun yanı sıra, yani devam etmekte olan bu ana yola ilave olarak, hacim itibariyle daha küçük/daha az sayıda kadronun tahsis edileceği farklı bir yol daha uygulamaya sokulmaktadır. İlk defa uygulanacak bu sistem -diğer projelerimizde olduğu gibi-, YÖK tarafından basit, sade ve yalın bir şekilde kurgulanmıştır. Bu yöntemin özellikleri şu şekildedir:

a)      Ülkemizin öncelikli alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda doktora programlarına açılması,

b)     İlave kadro tahsisi yapılacak (ilave atama izni verilecek) üniversitelerin YÖK tarafından belirlenen ülkemizin öncelikli alanlarda doktora           eğitimi verebilme yetkinliğine sahip olması,

c)    Tarif edilen kadro için belli bir kişinin değil, ihtiyaç duyulan profilin tanımlanması; hak ve adalet duygusunu zedelemeyecek, fırsat                    eşitliğini gözetmek üzere ilan edilen kadro için başvuru yapabilecek yeterince adayın sistemde bulunuyor olmasına dikkat edilmesi,

d)     Adayların değerlendirilmesi ve seçiminin cari usule göre üniversitelerimiz tarafından yapılması.

Asıl kadro kullanımı (a) üniversiteler tarafından sürdürülmekte iken (b) YÖK tarafından da kendisine tanınan yetki çerçevesinde belli sayıda araştırma görevlisi için ülkemizin önceliklerine odaklanılmakta, (c) fakat YÖK tarafından belirlenen şartların dışında şart koşmamak kaydıyla süreçlerin yürütülmesi yine üniversitelere bırakılmaktadır.

- Proje sayesinde yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme hedefleniyor

Türk yükseköğretim sisteminin “liyakat ve ehliyet" çerçevesinde şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi" atamalarıyla, iki üç sene zarfında yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme hedeflenmektedir.

- YÖK tarafından belirlenen şartların dışında özel şart koşulamayacak

Proje kapsamında, Türkiye'nin öncelikli alanları belirlenmiş ve “adrese teslim" olmamak kaydıyla bu alanlarda doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkânı tanınmıştır. Genel kadro kullanımı üniversiteler tarafından sürdürülmekte iken bu daha az sayıdaki araştırma görevlisinin atanmasında ülkemizin önceliklerine odaklanılmakta, fakat YÖK tarafından belirlenen şartların dışında şart koşmamak kaydıyla süreçlerin yürütülmesi yine üniversitelere bırakılmaktadır. Öncelikli alanlara araştırma görevlisi atanmasını hedefleyen ve “Yeni YÖK" tarafından sade ve yalın bir şekilde kurgulanan bu proje, diğer pek çok projemiz gibi Türk yükseköğretimi için bir ilktir.

-  2020 yılı için öncelikli alanlarda  “ek" araştırma görevlisi kadro izinleri

2020 yılında “Yeni YÖK" anlayışı çerçevesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için  “Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi" kadrosu için “ek" atama izinleri verilmiştir.

Ek atama izni verilen öncelikli alanlardan bazıları: “Yapay Zeka, Veri Bilimi, Mikro ve Nanoteknoloji, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Sürdürülebilir Tarım, Zootekni ve Hayvan Besleme, Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve Aşı, Biyoteknoloji, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Eğitimde Dijitalleşme, İnsan Beyni ve Nörobilim…"vb.

Yükseköğretim sisteminde 2200 öğrencimiz, çeşitli üniversitelerde, öncelikli alan olarak belirlenen bu alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedir. Diğer bir ifade ile hiçbir pozisyon/kadro ilanı belirlenmiş kişiler için olmayıp belirlenmiş alanlar içindir. Burada öncelenen “kişiler" değil, “öncelikli alanlar"dır.

Bu proje ile ülkemizin öncelikli alanlarında nitelikli insan gücü ihtiyacını ve öğretim üyesi eksikliğini gidermek için önemli bir adım atılmaktadır. Bu kadrolara yapılacak atamaların tamamiyle “liyakat" çerçevesinde olması için, belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiyenin havuzundan yararlanılarak gerçekleştirilecek olması, bu önemli adımı daha da değerli kılmaktadır. 

Şu açık bir gerçektir. Yeni YÖK olarak başlatmış olduğumuz girişimler sonucu temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), ziraat, orman, veterinerlik, su ürünleri, astronomi ve uzay bilimleri, yer bilimleri ve felsefe alanlarında lisans bursları ve “YÖK 100/2000 Doktora Projesi" ile de doktora bursu verilmekte olup bütün bu burslar:

(a) Ülkemizin ve bilim hayatımızın öncelikleri göz önünde tutularak ve

(b) Şeffaf süreçler, liyakat ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde

      kurgulanmıştır.

 “Yeni YÖK"ün son yıllarda kamuoyunda nezdinde kazanmış olduğu güven ve itibar da her bir girişiminde şeffaf ve hesap verebilir olmaya verdiği önem dolayısıyladır. “Yeni YÖK"ün kendisi için kamu denetimine açık olma kavramından anladığı, sadece belli kurumların kendisini denetlemesi değil, icraatlarını toplumun bütün kesimlerinin önünde rahatlıkla dile getirebilir olması, yani “toplumsal denetime açık olmasıdır."

YÖK-GELECEK PROJESİNDE 2. AŞAMA:                     ​

ÖNCELİKLİ ALANLARDA ÖĞRETİM ÜYESİ İSTİHDAMI"

 - “Öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı" da yakında açıklanacak

“YÖK Öncelikli Alanlar Öğretim Elemanı Projesi"nin ikinci ayağı ise ülkemizin kalkınma yolundaki öncelikli ve özellikli alanlarında öğretim üyesi atamaları için verilecek olan “ek" izinlerden oluşacaktır. Üniversitelerimizin bu alanlarda temayüz eden ilgili bölümlerine tahsis edilecek olan “ek" öğretim üyesi kadro ilanları ile “başarılı bölümler" daha da güçlendirilmek suretiyle ödüllendirilecektir.

Projenin “Öncelikli Alan Öğretim Üyesi"  ayağını önümüzdeki günlerde akademi camiası ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. (Bu paylaşımda üniversitelerin ve alanların nasıl seçildiğine dair bilgilendirme de yapılacaktır.)

Böylelikle bu ay içinde YÖK-Gelecek Projesinin üç aşaması da hayata geçirilerek sisteme kazandırılmış olacaktır.[1]

Tasarımlarımızı veya hayallerimizi değil, “hayata geçirdiğimiz projeleri" kamuoyuna sunmaktan mutluluk duymaktayız…​

[1] Öncelikli alanlar kapsamında verilen araştırma görevlisi izinleri, öncelikli alanlar için belli üniversitelerimize verilen “ek" izinlerdir.  Üniversitelerimizin genel cari usulde vereceği ilanları kapsamamaktadır. O süreç kendi mecrasında üniversitelerimizce ayrıca yürütülmektedir.

 


Gönderen: haber
2368 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Eğitim Haberleri
En Çok Okunanları
ESOGÜ Bibliyofil’de Bir Tarih Romanı: Uluğbey’in Hikayesi VİDEOLU
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK’yı ziyaret etti
ESOGÜ Bibliyofil’de Bir Başarı Hikayesi: Konosuke Matsushita VİDEOLU
ESOGÜ Bibliyofil’de Oğuz Atay Serisi Devam Ediyor VİDEOLU
Çocuklar ’Trafik Tayfa’ ile Kuralları Öğrenecek VİDEOLU
Teknofest’ten ESOGܒye Ödül
Cırıt, Milli Zafer İlkokulu’nu Ziyaret Ederek, Okulum Temiz Belgesini Verdi
ESOGÜ Türkiye’deki En İyi Üniversiteler Arasında 25. Sırada
MEB’den sınav kararı: Yüz yüze yapılacak
PANDEMİ DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM DENEYİMİ KONUŞULDU
3.Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İl Finali Birincileri Belgelerini Aldı
OKUL BAHÇELERİNİN YENİ KAHRAMANLARI: KOVİD 19’A KARŞI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök Kütüphanesi Açıldı
Anadolu mezunlarının eserleri BASE 2020’de sergileniyor
’’Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
 


Eğitim Haberleri
 
 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SEVİYE TESPİT SINAVI
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SEVİYE TESPİT SINAVI
"FABRİKA VE OTELLERİN İÇERİSİNE OKUL AÇIYORUZ"
EBA EĞİTİM PLATFORMU DÜNYADA 1. SIRAYA YERLEŞTİ
Kuruluş Bakımı Altındaki Engelli Öğrenciler İçin ’Yüz Yüze Eğitim’de Yol Haritası
ESOGÜ Bibliyofil’de Murathan Mungan ve Postmodern Masalları
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul fotoğrafını paylaştı
İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN VELİLERİ DE DERS BAŞI YAPIYOR
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNU’NDAN GURURLANDIRAN BAŞARI
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KOORDİNATÖRLÜĞܒNDEN “ÇEVRİMİÇİ STANT” BULUŞMALARI
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafı...
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA 2 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
“Millî Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş pla...
EN BÜYÜK KURUMSAL TABLET BİLGİSAYAR DESTEĞİ TMSF’DEN
“Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin...
MEB’den son dakika yüz yüze eğitim kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve s...
ESTÜ YÖK’ÜN SANAL LABORATUVAR PROJESİNDE
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÖK’ÜN SANAL LABORATUVAR PROJESİNDE Eskişehi...
 


Önceki Başlıklar
Social Media Awards Turkey 2020’de Anadolu Üniversitesi gümüş ödül kazandı
Sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği ve Türkiye’nin en b...
"KÖY OKULLARIMIZDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
“Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürl&uu...
“YÖK SANAL LABORATUVAR PROJESİ"NİN TANITIMI YAPILDI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, "YÖK SANAL LABORATUVARI" İLE DİJİTAL ORTAMDA DENEY ...
Bölge Yarışmasında 4 Derece Elde Ettik
TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında 4 Derece Elde...
ESOGÜ Yayınevinden Kadın Araştırmaları Literatürüne Katkı Sunacak Bir Kitap
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İktisat...
Prof. Dr. Nazife Güngör: “Önlem alınmazsa insan teknolojinin nesnesi olur”
Prof. Dr. Nazife Güngör: “Önlem alınmazsa insan teknolojinin nesnesi olur&rdquo...
ESKİŞEHİR’E İKİ KÜRESEL ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
ESKİŞEHİR’İN KÜRESEL ÖĞRETMENLERİAKS her yıl dünyanın her yerinden, mesleğine o...
ESOGܒde AB Projelerine Bir Yenisi Daha Eklendi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Mekatron...
ESOGܒde Projeler Hız Kesmiyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdü...
İl Milli Eğitim Müdürü Eymen ve Muhammed Ali’yi Tebrik Etti
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, ’Uluslararası Caribou Matematik Yarışması&#...
ESTÜ Mühendislik Fakültesi "17. MEZUNLAR BULUŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geleneksel Mezunlar Buluşması ger...
Çağfen’den OXFORD Press İş Birliği ile Dil Öğretim ve Bilgilendirme Semineri
OXFORD Press Türkiye Eğitim Danışmanı Sn. Fırat Genç tarafından gerçekleştirilen ...
TANAP Destekli Projelere Bir Ödül Daha
TANAP Destekli Projelere Bir Ödül Daha: Hayvan Sağlığı Tarama Hizmetine YÖK’ten...
Yeni Dünya Kampanyası’nda ilk tabletler çocuklara ulaştı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneği&rsq...
Hukuk Fakültelerine Girişte Başarı Sırası Yükseltilecek
BAKAN GÜL: YARGI REFORMUMUZUN ANA HEDEFLERİNDEN BİRİ DE HUKUK MESLEKLERİNDE NİTELİKLİ İNSAN G&U...
 
YÖK, ÜLKELERİNDE GÖREV YAPMAK İSTEYEN AZERBAYCANLI DOKTORLAR İÇİN DEVREYE GİRDİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere, Ermenistan’ın saldırıları neden...
Erdoğan: 2 Kasım itibariyle 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım’da yüz y&uum...
ESOGܒden Uluslararası İşbirlikli AB Projesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastal...
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Geleceğim Mesleğim&rd...
Geleneksel Türk Tiyatrosu, Gölge Oyunu Oynatıcılığı Eğitimi Kursu Verildi
“Tiyatro sever öğretmenlerimiz ve Millî Eğitim çalışanlarımızın gön&uum...
OKUL YÖNETİCİLERİNE "UZAKTAN EĞİTİM VE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ" PROGRAMI
“Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak başlattıkları okul yönetic...
YÖK’TEN PETROL SONDAJ GEMİLERİNDEKİ YÜKSEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİNİ MİLLİLEŞTİREN PROJEYE ÖDÜL
Doğal gaz arama çalışmalarında yüz güldüren rezerv haberlerinin ardından, Y&Ou...
SODİGEM’den yükseköğretimde nitelikli bir uzaktan eğitim için proje
COVID-19 pandemisi ve devamında gelen yeni normale geçiş süreciyle birlikte eğitimde s&u...
Öğretmenlerin dijital becerileri SODİGEM seminerleriyle gelişiyor
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi...
Okul Dışarıda Günü Bu Yıl 5 Kasım’da
Çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları i&c...
ÇOCUKLAR NASIL KEŞFEDER?
Çocuklar doğal yapıları gereği keşfetmeye heveslidirler. Keşfetmek isteyen çocukların ...
Eskişehir gençlik merkezleri köy okullarını renklendiriyor
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ...
BAKAN YARDIMCISI ÖZER, MESLEKİ EĞİTİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
“ Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde yaşanan dönüş&uum...
ESOGÜ Bibliyofil’de Bir Başarı Hikayesi: Konosuke Matsushita
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi M... VİDEOLU
Minik Şimşekler Yeniden Sahaya İndiler
Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Minik Şimşekler P...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
YALAN SÖYLERKEN HİÇ YÜZÜNÜZ KIZARIYOR MU?
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
HER ÇOCUK ÖZELDİR
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua
 
Hüseyin GÜVEN
MALIÇ, MİYO’NUN BAHÇE VE AHLAT AĞACI…
 
Konuk Yazar
Hem suçlu hem güçlü: Kızına sağlık raporu vermedi diye doktorlara tekme tokat saldırdı
 
Nevzat Laleli
HAK VE BATIL
 
 
 
Özgür TIKIZ
Kart Akıllı Ama Uygulama İLKEL: Neden İnternetten Yükleme Yapılamıyor
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 760
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2020 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com