Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
YENİ SOSYAL MEDYA YASASINA HUKUKİ BAKIŞ - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  11 Ağustos 2020 Salı  
Çocuklarda “pandemi” kaygısına dikkat!
KIRSAL KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN❗️
Bayramı Güvende Geçirmek İçin Bu Önerilere Dikkat
YENİ SOSYAL MEDYA YASASINA HUKUKİ BAKIŞ
31.07.2020 

Yeni sosyal medya yasası ile sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler nelerdir? Av. Elvan KILIÇ, konu hakkında bilgilendiriyor.

Gündemde bahsedilen yeni sosyal medya yasası nedir?

İnternetin kullanılmasıyla gündelik hayatta ve iş hayatında oldukça önemli bir yer edinen sosyal medya platformlarını düzenleyen yasanın birçok açıdan önemi bulunmaktadır. Günümüz itibariyle kullanılan bu platformların uluslararası çapta yoğun bir şekilde kullanılması, farklı kültürlerden insanların buluşmasına olanak sağlaması gibi olumlu yönlerin yanı sıra çocuklar için riskli hale gelmesi, kişilerin, başkalarının internet özgürlüğü adı altında kişisel haklarının ve verilerinin ihlal edilmesi ise olumsuz yönleri bulunmaktadır. Anılan yasa ile kişisel verilen ve hakların sosyal medya platformunda korunması, platformların Türkiye’de temsilcilik açması gibi hususlar düzenlenmiştir. Bu yasa ile devletin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi ve kurumlarla, platformlarla işbirliği yaparak vatandaşların haklarının korunması önem arz etmektedir.

Her ne kadar internetin bilgi edinme, bilgi alışverişi, eğlence gibi faydaları olsa da hızlı erişim kolaylığı sağlaması sebebiyle kullanıcıların kimliklerini gizleyerek kanuna aykırı eylemde bulunduğu gerçeğini gözden kaçırmamak gerekir. Kanuna aykırı oluşturulan içeriklerle, kendi fikirleri ile bağdaşmayana karşı ayrımcılık içeren tavırla küfür, hakaret iftira gibi suçların meydana gelmesi sebebiyle düzenleme gerektiren bu sosyal medya yasası hukuki bir çözüm olarak görülmüştür. Kişilik hakkı internet ortamında ihlal edilen kişi, devletin yükümlülüğü olan anayasal hakkının korunmasını bu yasaya da dayanarak talep edebilmektedir.

Sosyal Medya Yasası diğer ülkelerde mevcut mudur?

Ülkemizde oldukça geç kalınmış bu düzenleme, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde mevcuttur. Amerikan hukuk sistemine göre sosyal medya ağlarının içeriğe ilişkin herhangi bir müdahalede bulunması için bir takım süreçlerden kaçınması zorunluluğu getirilmiş iken Avrupa Birliği'nin internet ortamına ilişkin "terör ve yanlış bilgi" gibi iki müdahale edeceği husus bulunmaktadır. Sosyal medya platformlarında nefret suçu, ayrımcılık, terör gibi konularda düzenlenmiş hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması yönünde düzenlemeler mevcuttur. Fransız hukukunda ise düzenlenen sosyal medya yasasında en önemli unsur; suç teşkil eden içeriklerin 60 dakikada kaldırılarak ihlalin, zaman kaybı ile büyümesini engellemektir.

Ülkemizde sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Ülkemizde sosyal medya alanında yapılmış bir takım düzenlemeler mevcuttur. 23.05.2007 tarihinde Resmi Gazete ’de yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun sosyal medyaya ilişkin hususları da düzenlemektedir. Yeni yasa bu kanunla birlikte ön planda tutularak mevcut eksikleri tamamlayacak ve kapsamı genişletecektir.

Yeni sosyal medya yasası ile sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler nelerdir?

  1. Bu yasa ile yer ve erişim sağlayıcılar açısından özel bir düzenleme getirilmiş olup sosyal ağ sağlayıcıları açısından da yeni tanımlamalar belirtilmiştir. Bu yasaya göre; kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, video gibi içerik oluşturup paylaşmalarına imkân sağlayan her gerçek veya tüzel kişi bir sosyal ağ sağlayıcısıdır. Çoğu sosyal medya uygulamasında sosyal ağ sağlayıcısı yurtdışında olduğundan bu yasa ile onların sorumluluğunun Türkiye’de devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
  2. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. Yeni gelen yasa ile bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 1 milyon Türk Lirasından 10 Milyon Türk lirasına kadar idari para cezası hükmedilecektir.
  3. Normalde 5651 sayılı kanunun 8. Maddesine göre internet ortamında yapılan ve içeriğini çocuğun cinsel istismarı, fuhuş, kumar, intihara yönlendirme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, gibi suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak sadece erişimin engellenmesine karar verilmekte ve erişimin engellenmesine ilişkin kararlar erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilmekteydi. Yeni düzenleme ile suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olup olmadığına bakılmaktadır. Erişimin tamamen engellenmesi yerine içeriğin çıkarılması hedeflenmektedir. Böylece bu yöntemle kişilerin, aynı internet sitesinde bulunan ve hukuka aykırı olmayan diğer içerikler yönünden ifade özgürlüğü korunmaktadır. İçerik çıkarılma kısmında ise erişim sağlayıcı değil içerik ve yer sağlayıcı rol oynayacaktır.
  4. Yapılan tüm düzenlemelere rağmen kişilik haklarının ihlaline sebep olan içeriklerin; yetkili makamlarca verilen erişimin kaldırılması kararına rağmen halen arama motorlarında yer aldığı görülmektedir. Mağduriyetin tamamen giderilmesi amacı ile yeni yasa ile kişilik hakkının ihlali durumunda verilen içeriğin çıkarılması yönündeki kararın yanı sıra kişilik hakkını ihlal eden içeriğin kişinin adı ile bağdaştırılmaması yönünde de karar verilebilecektir. Yeni yasa ile yetkili makamların verebileceği kararların sınırı genişletilmiş ve kişilik hakkının korunması daha ön planda olmuştur.
  5. Yasanın en önemli hususu sosyal medya kullanıcıların karşılaştıkları sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacıyla daha etkin bir koruma mekanizmasının getirilmesi yani sosyal medya platformunun Türkiye’de bir temsilcilik açmasıdır. En az 1 kişinin Türkiye’de temsilci olarak belirlenmesi halinde bu temsilci, vatandaşların kişilik haklarının ihlali söz konusu olduğunda yapacakları başvuruyu cevaplandırmak ve yetkili makamların kendilerine yönlendirecekleri taleplerin yerine getirilmesi amacıyla görevini yerine getirecektir. Yeni yasanın getirdiği en önemli husus budur; diğer ülkelerde sosyal medya platformlarının temsilcilikleri bulunurken ülkemizde bulunmaması büyük eksiklik olarak fark edilmiş ve mağduriyetin azaltılması yönünde böyle bir koruma mekanizması oluşturulmuştur.
  6. Eğer sosyal medya sağlayıcısı bu yasa ile kendisine getirilen; talepleri karşılama, gerekli bildirimleri yapmak, tanınan sürelere ve hükmedilen idari para cezalarına uymak, temsilci belirlemek gibi yükümlülüklerine yerine getirmezse; yargı kararı ile ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğini yüzde 50 (ilkinde) ve yüzde 50-90 (ikincisinde) aralığında daraltılacaktır. Bu düzenleme ile sosyal medya platformunun Türkiye’de temsilcilik açması yönünde teşvik sağlanması hedeflenmektedir.
  7. Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışındaki sosyal ağ sağlayıcısına, kişilik hakkı ihlali veya özel hayatın ihlali durumunda kişi tarafından yapılacak olan başvuruyu 48 saat içerisinde değerlendirme yükümlülüğü de getirilmiştir. Getirilen bu koruma mekanizması ile hukuki olarak bireylerin hak arama süreçlerinin olabildiğince erken başlatılması amaçlanmıştır. Sağlayıcı tarafından olumsuz cevap verilmesi durumunda da gerekçe göstermesi gerekmektedir. 5651 yasası ile bu yükümlülük bulunmamakta iken yeni yasayla bu yükümlülüğün getirilmesi önem arz etmektedir.
  8. 5651 sayılı kanunda yer almayan ve yeni yasayla gündeme getirilecek olan diğer bir husus ise; sosyal ağ sağlayıcılarına raporlama yükümlülüğünün getirilmesidir. 6 ayda bir Türkçe dilinde hazırlanacak olan raporda; taleplerin ve verilen yargı kararlarının ne kadar sürede yerine getirildiğine ilişkin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde özel hayatın gizliliği ve kişilik hakkının korunmasına yönelik istatistik verilere de yer verilmesi amaçlanmaktadır.
  9. Son olarak ise; hukuka aykırı bir içeriğin mahkeme kararı ile tespitin sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesi durumunda 24 saat içerisinde içeriğin çıkarılmaması veya erişimin engellenmemesinden doğan zararın tazmininde sosyal ağ sağlayıcısı sorumlu olmaktadır. Böylece, koruma mekanizmasının hem süre hem de minimum zarar ile işletilmesi hedeflenerek sosyal ağ sağlayıcısına direkt bir sorumluluk verilmektedir.

Yeni yasa ile ulaşılmak istenen hedefler nelerdir?

Sosyal medyada bir suç işlendiği zaman en büyük sorun suça yönelik yapılan yargılamada bir muhatabın bulunmamasıdır. Yargı sisteminin bu yönde hem belirsiz hem yavaş olması suç işleyenlerle ilgili işlem yapılmasını zorlaştırmakta ve mağduriyeti arttırmaktadır. Yargı aşamasında erişimin engellenmesi kararını beklerken vakit kaybından ötürü yaşanan mağduriyetin artmasını önlemek amacı ile suç niteliği taşıyan kanuna aykırı paylaşımların büyük hızla kaldırılmasını sağlayacak düzenleme getirilmesi yerinde bir durumdur. Özellikle ülkemizde; ifade özgürlüğünün büyük oranda etken olduğu bir platform olan Twitter’ın terör örgütlerinin propagandasını yapan içeriklere ilişkin alınan birçok mahkeme kararını bugüne kadar uygulamayıp erişimin engellenmesine yönelik kararları da yerine getirmemesi bu yeni yasanın düzenlenmesinde önemli bir başlangıç olmuştur.

Gönderen: haber
921 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Magazin Haberleri
En Çok Okunanları
Ayasofya’nın dirilişi VİDEOLU
İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri VİDEOLU
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı VİDEOLU
Halk TV Eski Genel Müdürü Sevinç Ayasofya’yı eleştirirken alay konusu oldu! VİDEOLU
Gençlerin kafasına takılan soruların cevabı bu programda VİDEOLU
"Ayasofya’nın açılmasının bir bedeli vardı ve şu an o bedel ödeniyor!"
15 Temmuz Destanı’nın 4. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz VİDEOLU
Kalın: Asıl soru Ayasofya’nın neden 1934’te müzeye çevrilmiş olması
Ahmet Hakan’dan flaş Ayasofya yorumu! Saadet, Davutoğlu ve Babacan’ın...
Müslüman coğrafyada Ayasofya coşkusu: Filistinli karikatüristten anlamlı mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yabancı basına önemli mesajlar verdi VİDEOLU
ADD, Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD’li Fox News’in skandal 15 Temmuz yayını: Ya İslam kazanacak ya biz
Tesettüre giren Büşra Ayaydın: Başımdaki tekstil ürünü değil Allah’ın ayeti VİDEOLU
Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez? Necmettin Nursaçan açıkladı VİDEOLU
 


3
Magazin Haberleri
 
 
Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!
Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!
İçişleri Bakanlığı’ndan "SAHTE İÇERİK" uyarısı
Türkiye’nin koronavirüs başarısı İngiltere’de haber oldu
Tüvtürk Yalanı da Ellerinde Patladı! YİNE YALAN
SİZ BARİ YAPMAYIN: Koronavirüse karşı ilaç reklamı yapan ünlülere ceza yağdı
Altun İngilizce paylaştı: Kardeşliğimiz binlerce yıl sürsün
Fransız basını: Erdoğan, Sevr’den intikamını alıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yabancı basına önemli mesajlar verdi
YENİ SOSYAL MEDYA YASASINA HUKUKİ BAKIŞ
İletişim Başkanlığı madde madde sosyal medya düzenlemesini açıkladı!
İletişim Başkanlığı, Meclis’te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili grafikli bir a&ccedi...
Yunan rahip: Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunan rahip Evangelos Papanikolaou Ayasofya hakkında konuştu. Rahip: ’’Ayasofya’yı... VİDEOLU
O alan neden boş bırakıldı? Hristiyanlar için önemi ne?
Ayasofya 86 yıl sora ibadete açıldı. Camide Hz. Meryem’in göründüğü...
Erdoğan’dan Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim tilaveti! İşte o görüntüler!
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete a&cce... VİDEOLU
İletişim Başkanı Altun’dan ’24 Temmuz’ mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasınd...
 


Önceki Başlıklar
Başkan Erdoğan’dan Ayasofya paylaşımı!
Başkan Erdoğan twitter hesabından İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ayasofya ile ilgili vide... VİDEOLU
İsviçreli haber sitesi ’İsrail’ yerine ’işgal altındaki Filistin’ ifadesini kullandı
İsviçre’nin en çok takip edilen haber sitesi 20min.ch, Siyonist İsrail devletini...
Sondaj operatörü itiraf etti: Türkiye’nin petrol ve doğalgaz hazinesi böyle peşkeş çekilmiş!
Adanapost yazarı Selami Kaytancı, kaleme aldığı yazısında, Türkiye’de bulunan petrol ve d...
Cüneyt Özdemir: AK Parti 90’a takmak üzere! CHP, HDP ve İYİ Parti’nin eli boş
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube’dan yaptığı yayında Netflix ve sosyal medya dü...
Üç maymun yine sahnede
HDP’li Tuma Çelik ve Mensur Işık kadına şiddet ve tecavüz suçlamasıyla g&uu...
Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez? Necmettin Nursaçan açıkladı
Bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesi... VİDEOLU
Rum aşığı gazeteden alçak manşet: Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!
KKTC’de yayın yapan Rum aşığı Avrupa gazetesi, bugünkü manşetinde Kıbrıs Barış Harek...
Ayasofya Camii kararının ardından Türkiye’ye tebrikler yağdı
İslâm dünyası dini liderleri, Ayasofya kararının ardından tebrik mektupları yazarak Cumhu...
Rus gazeteci: Constantinople diye bir yer yok, yalnızca İstanbul var
Rus gazeteci Petr Akopov, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasıyla ilgili bir makale kale...
Tesettüre giren Büşra Ayaydın: Başımdaki tekstil ürünü değil Allah’ın ayeti
Çocukluğundan bu yana dizi ve film sektöründe boy gösteren Büşra Ayaydın,... VİDEOLU
SANATÇI SEYFİ DURSUNOĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Memur olarak iş hayatına başla...
Sağlık Bakanı Koca’dan Survivor tepkisi
Survivor yarışması finalindeki sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntül...
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından duygulandır... VİDEOLU
15 Temmuz Destanı’nın 4. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz
15 Temmuz Destanı’nın dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Mus... VİDEOLU
Halk TV Eski Genel Müdürü Sevinç Ayasofya’yı eleştirirken alay konusu oldu!
CNNTürk’te Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız B&ou... VİDEOLU
 
ABD’li Fox News’in skandal 15 Temmuz yayını: Ya İslam kazanacak ya biz
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yılında, darbeye ilişkin detaylar halen g&uu...
ADD, Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu
ADD, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ...
"Ayasofya’nın açılmasının bir bedeli vardı ve şu an o bedel ödeniyor!"
Habervakti.com yazarı Mustafa Süs Ayasofya kararının iptal edilmesi ve cami olarak yeniden ibad...
Gençlerin kafasına takılan soruların cevabı bu programda
Diyanet TV, yaz sezonu için birbirinden güzel programları izleyiciyle buluşturuyor. Diya... VİDEOLU
İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri
İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle video yayınladı. İletişi... VİDEOLU
Kalın: Asıl soru Ayasofya’nın neden 1934’te müzeye çevrilmiş olması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Asıl soru Ayasofya’nın neden 1934’t...
Ahmet Hakan’dan flaş Ayasofya yorumu! Saadet, Davutoğlu ve Babacan’ın...
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını değerlend...
Ayasofya’nın dirilişi
Ayasofya’nın dirilişi sadece Müslümanların değil, tüm mazlumların, mağdurların,... VİDEOLU
Müslüman coğrafyada Ayasofya coşkusu: Filistinli karikatüristten anlamlı mesaj
Danıştay’ın Ayasofya kararı sadece Türkiye’de değil bütün Müslü...
Ayasofya’nın kilise olmasını istedi
HDP’li Hüda Kaya, katıldığı televizyon programında, Ayasofya’nın kilise statüs...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
SAHTE SOLUN DİKTATÖR LİDERİ
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
SINAVLAR
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua
 
Hüseyin GÜVEN
EMİRDAĞ’DA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM – 3
 
Konuk Yazar
Hem suçlu hem güçlü: Kızına sağlık raporu vermedi diye doktorlara tekme tokat saldırdı
 
Nevzat Laleli
REFAH UMRE SEYAHATİ
 
 
 
Özgür TIKIZ
Kart Akıllı Ama Uygulama İLKEL: Neden İnternetten Yükleme Yapılamıyor
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 662
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2020 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com