Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
Kas güçsüzlüğünün nedeni Miyastenia Gravis olabilir - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  8 Ağustos 2022 Pazartesi  
Eskişehir’de suç mağdurlarına destek oluyorlar
"Eskişehir şebeke suyuna;yönetim zammı ..."
“Kazım Kurt yine her zamanki gibi algı siyaseti peşinde”
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OKULA REKOR BAŞVURU
Kas güçsüzlüğünün nedeni Miyastenia Gravis olabilir
27.6.2022 

Sinirler ve kaslar arasındaki iletişim bozukluğu Miyastenia Gravis hastalığına yol açıyor
 
Miyastenia Gravis için doğru tanı nörolojik muayene ile başlar
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Nöromusküler Hastalıklar Çalışma Grubu Moderatörü ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, Miyastenia Gravis Farkındalık Ayı vesilesiyle nadir görülen hastalık hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Kayıhan Uluç; her yaş, ırk ve cinsiyette görülebilen, gün içinde değişkenlik gösteren, yorulmakla artıp dinlenmekle azalan göz kapak düşüklüğü, yutma veya konuşma güçlüğü, kol ve elleri kullanmada zorluk, yürüme güçlüğü çeken, kendilerini bitkin hisseden hastaların doğru tanı için mutlaka bir nöroloji hekimine başvurmasını önerdi. Bu otoimmün hastalıkta genetik geçiş beklenmese de, aynı ailede birden fazla hastanın görüldüğü durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
 
Miyastenia Gravis (MG), nadir görülen hastalıklardandır. Sıklığı, yaklaşık olarak 100 bin kişide 20'dir. Her ne kadar ülkemiz için bir prevalans çalışması olmasa da hastalık her ırk, yaş ve cinsiyette görülebildiğinden, ülkemizde de hastalık sıklığının benzer olduğu söylenebilir.
 
Miyastenia Gravis'in en tipik ve ayırt edici bulgusu, kasların kullanımı ve yorulmakla artan, dinlenmekle düzelen, gün içinde dalgalı seyir gösteren kas güçsüzlüğüdür. Hastalar, genellikle uyandıklarında daha iyi olduklarını, akşama doğru yorulmakla yakınmalarının arttığını, bitkin hissettiklerini belirtir. Bazen bu bitkinlik, başkaları tarafından tembellik olarak bile algılanabilmektedir. Miyastenia Gravis (MG) hastalarında bitkinlik ve diğer nörolojik bulguların dinlenmekle düzeldiği bilinmelidir.
 
Miyastenia Gravis sinirler ve kaslar arasındaki iletişim bozukluğuyla meydana geliyor
Miyastenia Gravis'in sinirler ve kaslar arasındaki iletişim bozukluğu sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalık olduğunu dile getiren Türk Nöroloji Derneği Nöromusküler Hastalıklar Çalışma Grubu Moderatörü ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç sözlerine şöyle sürdürdü: “Vücudumuzda göz açıp kapama, konuşma, yutma, merdiven inip çıkma, yüz yıkama, nefes alıp verme gibi bazı istemli işlevleri yerine getirmek kullandığımız kaslar bulunmaktadır. Bu kaslar harekete başlayabilmek için kendilerini besleyen sinirlerden emir alır. Bu emir, sinirlerden serbestleşen asetil kolin adı verilen kimyasal bir maddenin sinir-kas kavşağından geçerek, kaslar üzerinde bulunan özelleşmiş algılayıcılara (asetil kolin reseptörleri) ulaşması ile gerçekleşir. Komutu alan kaslar harekete geçer ve bu sayede istediğimiz hareketi yapmış oluruz. Çoğu MG hastasında kasların üzerinde yer alan asetil kolin reseptörleri kişinin kendi bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrar (otoimmünite). Bazı MG hastalarında da otoimmün süreçler, asetil kolin reseptörlerinin kümelenmesini engeller. Sonuç olarak sinir-kas kavşağının kas tarafı hasara uğrar, reseptör sayıları azalır ve kasın sinirle iletişime geçen yüzeyinin şekli bozulur. Bunun karşılığında sinirlerden uyarı gelse bile, kaslar bu emri alamaz, kaslarda yorulmakla artan güçsüzlük oluşur. Otoimmün MG, kalıtsal veya bulaşıcı bir hastalık değildir. Öte yandan nadir de olsa, aynı ailede birden fazla hastanın görüldüğü durumlarla da karşılaşılabilmektedir.”
 
Miyastenia Gravis her hastayı farklı etkileyebilir
Prof. Dr. Kayıhan Uluç: “Güçsüzlük; göz, yüz mimik, konuşma, yutma, nefes alma, gövde ve kol-bacak kaslarında görülebilir. Etkilenen kasların dağılımı ve şiddeti hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Örneğin, bazı hastalarda sadece göz kapağını açma ve kapama görevini üstlenen kaslar ile gözlerimizi hareket ettiren kaslar etkilenir. Bu hastalar “Oküler MG” olarak sınıflanır ve genellikle asimetrik göz kapak düşüklüğü ve/veya çift görme yakınmaları ile başvururlar. MG hastalarının yarısından fazlası başlangıçta oküler belirti ve bulgularla başvururken, her beş hastadan birinde hastalık sadece oküler kaslarla sınırlı kalır. Bunun dışındaki hastalarda kol ve bacak proksimallerinde hâkim güçsüzlük (örn., saç tarama, yüz yıkama, merdiven inip-çıkmada güçlük), mimik kaslarında güçsüzlük, yutma güçlüğü ve konuşmada bozulma (konuşmaya devam ettikçe seste kısılma, kelimeleri çıkarmada güçlük), solunum kaslarının etkilenmesine bağlı nefes almada zorlanma gibi şikayetler oküler bulgulara eşlik etmektedir. Ekstraoküler kaslar dışında uzuv kasları ve/veya bulbar kasların (yutma ve konuşma gibi fonksiyonları yerine getiren kaslar) etkilendiği durum “Jeneralize MG” olarak adlandırılır. MG, en sık görülen otoimmün sinir-kas kavşağı hastalığıdır. Diğer sinir-kas kavşağı hastalıklarında olduğu gibi tüm MG hastaları da mutlaka bir nöroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir.”

Miyastenia Gravis için doğru tanı nörolojik muayene ile başlar
Doğru tanının, ayrıntılı öykü ve nörolojik muayene ile başladığının altını çizen Prof. Dr. Kayıhan Uluç sözlerine şunları ekledi: “Gün içinde değişkenlik gösteren kas güçsüzlüğü mutlaka sorgulanır. Hasta başında yapılan bazı testler (göz kapağında düşüklük yakınması ile başvuran hastaların başlarını hareket ettirmeden yukarı bakmasını isteyerek, göz kapağında düşüklük olup olmadığının veya göz kapağı üzerine buz uygulayarak düşüklüğün düzelip düzelmediğinin test edilmesi gibi) tanı açısından yol göstericidir. Sinir-kas kavşağının elektrofizyolojisini inceleyen testlerin hastalığı tanıma açısından duyarlılıkları çok yüksektir. Öte yandan, antikor testleri (asetil kolin reseptör ve kas spesifik kinaz [MuSK] reseptör antikorları gibi) MG için özgüllüğü en yüksek testlerdir.

Tedavide klinik bulguları minimuma indirmek amaçlanır. Bu durum, hastada yan etki oluşturmadan veya müdahale gerektirmeyen minimum yan etki ile sağlanmaya çalışılır. MG tedavisi hastalığın şiddeti, ilerleme hızı, kuvvetsizliğin dağılımı, hastanın yaşı, MuSK antikor varlığı ve eşlik eden hastalıklar gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak bireyselleştirilir. Semptomatik tedaviye hemen hemen tüm hastalara asetilkolinesteraz inhibitörleri verilerek başlanır. Şiddetli seyreden veya semptomatik tedaviye dirençli olgularda hastalığın otoimmün mekanizmalarını kontrol edebilmek için immün sistemi baskılayıcı ilaçlar başlanır. Solunum ve yutma güçlüğü gibi hayatı tehdit eden durumlarda, tedaviye hızlı yanıt gerektiren durumlarda, diğer tedavi seçeneklerinin yetersiz kaldığı durumlarda intravenöz immünoglobulin (IVIg) veya terapötik plazma değişimi (TPD) tercih edilir. “

Bazı MG hastalarının tedavisinde tercih edilen yöntemlerden biri de cerrahi yöntemle timus bezinin alınması işlemi olan timektomidir diyen Prof. Dr. Kayıhan Uluç: “Timus bezi bağışıklık sisteminin bir parçası olup göğüs kemiğinin altında, üst göğüs bölgesinde bulunur. Bebeklik döneminde büyük olan timus bezi sağlıklı yetişkinlerde küçülür. Ancak bazı MG'li erişkinlerde timus bezi anormal derecede büyüktür. Ayrıca, bazı MG'li bireylerde timus bezi tümörleri (timomalar) bulunur. Genellikle timomalar kanserli değildir (malign), ancak kanserli hale gelebilirler. Timus bezinin asetilkolini bloke eden antikorların üretimini tetiklediğine veya sürdürdüğüne inanıldığından ve timektomi sonrasında hastaların bu tedaviden uzun dönemde fayda gördüğü gösterildiğinden bu işlem timomalı tüm hastalar ile 18-65 yaş aralığındaki jeneralize MG'li hastalarda önerilir. Timektomi, MuSK antikoru pozitif hastalarda önerilmez. Timektomi acil bir işlem değildir, hastanın klinik durumu stabil olduğunda ameliyat yapılmalıdır” dedi.

Miyastenia Gravis hastalarında seyir de başlangıç gibi çok değişken
Solunum kas güçsüzlüğü veya yutma bozukluğu nedeniyle yaşamı tehlikeye sokan şiddetli MG ataklarına miyastenik kriz ismini verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kayıhan Uluç: “Miyastenik kriz genellikle hastalığın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Görülme oranı yüzde 15- 20'dir. Genel toplumla karşılaştırıldığında MG hastalarında hipo/hipertiroidizm, romatoid artrit ve lupus gibi bazı otoimmün hastalıklarının görülme ihtimali yüksektir. Miyastenia Gravis hastalarında seyir de başlangıç gibi çok değişiklik gösterir. Hastalık genellikle kontrol altında seyreder, kötüleşme olursa en çok ilk iki yıl içinde görülür. Enfeksiyonlar, duygusal stres, menstrual döngü, hipo/hipertirodizm, cerrahi işlemler ve bazı tedaviler bulguların kötüleşmesine neden olabilir. Böyle durumlarda hastaların mutlaka doktorlarını bilgilendirmeleri önerilir. Ayrıca, MG hastaları sıcaktan olumsuz etkilenebilir, sıcak havalarda bitkinlikleri artabilir. Hastalarımızın bu risk faktörleri açısından dikkatli olmaları ve hekimlerinin tedavi önerilerine uyması önerilir. Yorgun hisseden hastalarımızın kaslarına iyileşme şansı vermek için yeterince dinlenmelerini, stres ve sıcaktan kaçınmalarını, kullanılmaması gereken ilaçlar konusunda bilgi sahibi olmalarını, yeni tedavilere başlamadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye ederim” dedi.
 
Miyastenia Gravis hastaları yeme rutinini de ayarlamalılar
Miyastenia Gravis hastalarının yeme rutinini ayarlamaları da önemlidir diyen Prof. Dr. Kayıhan Uluç: “Hastalar kas güçleri iyi olduğunda yemeli, yemeği çiğnemek için zaman ayırmalıdır. Özellikle yutma problemi yaşayan hastaların ağırlıklı olarak yumuşak yiyecekler yemesi, çiğ meyve ve sebze gibi fazla çiğneme gerektiren yiyeceklerden kaçınması önerilir. MG, tedavi edilebilir bir sinir-kas kavşak hastalığıdır. Erken tanı ve tedavi ile hastalığın kontrol altına alınması, hastalarımızın rutin hayatlarına devam etmesi mümkündür.‘Miyastenia Gravis Farkındalık Ayı' gibi farkındalık kampanyaları, genel toplumda hastalık farkındalığı için önemlidir, ayrıca çok ihtiyaç duyulan araştırmalar için kaynak yaratmada gerçekten yardımcı olabilirler” dedi.
 

Gönderen: journal
1480 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Sağlık Haberleri
En Çok Okunanları
Kırka’ya Entegre Sağlık Merkezi Yapılıyor
ESOGÜ Hastanesi Başhekimliğinde Bayrağı Prof. Dr. Nurettin Erben Devraldı
BEBEKLİ TATİL İÇİN 8 ÖNEMLİ ÖNERİ
HAFIZAYI GÜÇLENDİREN BESİNLER
BAŞ AĞRISINA KARŞI ALABİLECEĞİNİZ 5 ÖNLEM
1-2 Yaş Çocuklar da Beslenme ve Öğün Sayısı Nasıl Olmalı?
KAVURMA HANGİ SAATTE TÜKETİLMELİ ?
Kurban etini, doğru saklayarak ömrünü uzatın…
Ailenin sosyal bağlarını güçlendirmede bayramlar fırsat sunuyor
Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı!
Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenme
Bakan Koca’dan kritik uyarı: Kovid-19 yeniden gündeme geliyor! VİDEOLU
Üzümün Faydaları Nelerdir?
BAYRAMDA ETİ SAĞLIKLI TÜKETMENİN 5 ÖNEMLİ KURALI!
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Bebeği Etkiler mi? Nelere Dikkat Edilmeli?
 


Sağlık Haberleri
 
 
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN ACİL SAĞLIK İSTASYONALARINA ZİYARET
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN ACİL SAĞLIK İSTASYONALARINA ZİYARET
Temel eğitimde 10 bin okul projesi ağustos ayı sonunda tamamlanacak
Haftalık Vaka Sayıları Açıklandı: Sayılar Yükselişte
İlerleyen Yaş Göz Kapaklarını Etkiliyor!
Yaz Meyvelerinin Faydaları Saymakla Bitmiyor !
YAZ İSHALİ TEHLİKELİ OLABİLİR!
Kırgınlık ve Yorgunluk Neden Olur? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
YAZ TATİLİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN 6 ÖNEMLİ ÖNERİ
Sıcak havalar erken doğum riskini tetikliyor
BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI NELERDİR ?
Uzman Diyetisyen Mazlum Tan konu hakkında önemli bilgiler verdi.Gülgiller ailesinden olan ...
Bağışıklığımız Görünmez Maskemiz
Mayıs sonu itibarıyla hastaneler hariç tüm kapalı mekânlarda maske kullanma zorunl...
Yaz nezlesini Covid-19 ile karıştırmayın
Yaz aylarında aşırı sıcaklarda maruz kalınan klima, tüketilen soğuk içecek ve yiyecekler...
YAZIN SOLAR ÜRTİKER TEHLİKESİ
‘Ütopik’ Değil ‘Ürtiker’! Bireyler gerek D vitamini iç...
14 MADDEDE ANNE SÜTÜNÜN VE EMZİRMENİN FAYDALARI
Yeni doğan bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütü, ay...
 


Önceki Başlıklar
Yüzme Sonrası Omuz ya da Boyun Ağrınız İki Günden Uzun Sürüyorsa Dikkat!
Özellikle tatil dönemlerinin en sevilen aktivitelerinden biri olan yüzme sırasında bo...
Yaz hamilelerine 11 önemli tavsiye
Hamileler, sıcak havalarda zorlanabiliyorlar. Hamilelikte hormonlardaki değişimlere ve kan akımındak...
Yoğun İş Hayatında Beslenme Tüyoları
Diyetisyen Çağla Aytaç konu hakkında önemli bilgiler verdi.Yoğun ve tempolu ge&cc...
ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR ? BELİRTİLERİ NELERDİR ?
Diyetisyen Bahadır Su konu hakkında önemli bilgiler verdi.Son zamanlarda yaygınlaşan &cced...
Yaşlıları Yalnız ve İlgisiz bırakmayın
Yalnız Yaşayan Yaşlılarda İntihar Düşüncesi GelişebiliyorPsikolog ve Aile Danışmanı Ebru &...
MAYMUN ÇİÇEĞİ 6 KITAYA YAYILDI
Koronavirüs salgınından sonra dünya maymun çiçeği hastalığıyla karşı karşıya...
AĞRILAR KABUSUNUZ OLMASIN !
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mustafa Örnek konu hakkında ö...
GÜNEŞLENME HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN 5 YANLIŞ!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı bu önlemlere dikkat! Güneşin tüm cöme...
UZMANLAR UYARIYOR: ÖLÜMCÜL ARI SOKMALARINA DİKKAT
Arı sokmasına bağlı "Akut-alerji krizi" nedir?Nasıl önlenir? ERKEKLER İKİ KAT DA...
İşte tatil sonrasındaki zor süreci atlatmanın tüyoları…
Motivasyonu tekrar sağlamak basit yöntemlerle mümkünTatil dönüşlerinde yaşa...
Bitkisel bazlı gıdaların önü açılmalı
Hem sağlıklı yaşamı hem de sürdürülebilirliği desteklemesiyle bitkisel bazlı gıdalara...
Aşırı Zayıf Kişiler Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?
Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi. Kilo vermek gibi kilo almakta,...
Kalp hastaları sıcak yaz günlerinde dikkatli olmalı!
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. ...
ROMATOİD ARTRİT HAKKINDA DOĞRU SANILAN 12 HATALI BİLGİ!
İşte bilimsel gerçekler!Kaplıca tedavisi iyi gelir mi?Sadece ilaç kullanmak yeterli ol...
YAZIN SAĞLIKLI BİR HAMİLELİK İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER
Hava sıcaklıklarının yılın en yüksek seviyelerine çıktığı yaz aylarında pek çok s...
 
Hepatit’te kritik süre 6 ay
Kan ve cinsel temasla bulaşan Hepatit B ve C’ye dikkat edilmeli!Hepatit, belirtileri ve etkile...
GÖZLERDE OLUŞAN SARILIĞA DİKKAT !
Sinsi ilerleyen Pankreas kanseri ölümcül kanser türlerinden biridir.Genel Cerrah...
GoStudent uzmanından sıcak havalarda çocuklar için rahat bir uykunun sırları
Hem Avrupa’da hem de ülkemizde yaşanan sıcak havalar şüphesiz hem bizim hem de &cced...
HANGİ MEYVEYİ NE ZAMAN YEMELİYİZ ?
Dr.Fevzi Özgönül konu ile ilgili bilgiler verdi. Yaz mevsimiyle beraber meyveler...
Böbrekleriniz Gerçekten Sağlıklı mı?
Böbreklerin Sağlıklı Olup Olmadığını Görmek İçin İdrar Tahlili ve Kan Kreatin Değer...
GÜNEŞ LEKELERİNDEN KORUNMANIN 12 YOLU
Güneş lekeleri veya melazma, kadınlarda en sık görülen cilt problemleri arasında yer ...
KARACİĞER YAĞLANMASI OLAN KİŞİLER NE TÜKETMELİ? NELERDEN UZAK DURMALI?
Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.Toplumdaki kötü...
Hangi meyve suyu neye iyi geliyor?
Uzmanlar, hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için güçl&uum...
Tatil Sonrası Adaptasyon Yaşanmasında 10 Önemli Koruyucu Faktör
Tatil sonrasında ruh sağlığında sıkıntıya yol açabilecek belirtiler; Tatil sonrası iş ha...
Obezite Tedavisinde 2 Önemli Noktaya Dikkat!
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.Fiziksel Ak...
Karaciğer Yağlanması Neden Olur? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi.Karaciğer, vücudumuzun d...
Yurt Dışı Seyahatlerinde Sağlığınızdan Olmayın
Yazın özellikle yurt dışına seyahat edeceklerin atlamaması gereken en dikkat çek...
Bitki çaylarında doğru tercih önemli
Sağlıklı olmak adına tüketilen bitki çayları, üretim ve saklama koşulları nedeniyle...
Kalp Sağlığı İçin Mutlaka Hareket Etmeliyiz!
Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Arslandağ konu hakkında bilgiler verdi...
“Hepatit B ve C, havuzdan bulaşmaz”
“Hepatit B ve C, siroza ya da karaciğer kanserine yol açabilir”“Dövme ...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BU KOCA ŞEHİRDE EVSİZİM
 
MATEMATİK TEMEL ZAYIFLIĞI VE ÇÖZÜMÜ
 
Saçlarım neden ağarıyor? 6 maddede saçınızın beyazlamasını önleyin!
 
Suriyeli Mehmetçikler
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
16 YAŞINDA
 
Hüseyin DÜŞ
Biyolojik alanımız ve şifa
 
Hüseyin GÜVEN
(ESKİŞEHİR TANITIM GÜNLERİ.) MİHALIÇÇIK STANDINDA BU KİTAPLAR OLMALIYDI!
 
 
 
Konuk Yazar
Eskişehir Valiliği gençliğe hizmet ediyor ama ne anlarsınız!
 
Nevzat Laleli
EVLENDİRİN GÖREVİ HEPİMİZİN
 
Özgür TIKIZ
Kendileri Kaçak Yapmaya Alışkın Olunca HER İNŞAATI KAÇAK SANIYORLAR
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 383
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2022 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com