Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
Yunus Emre - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  12 Nisan 2021 Pazartesi  
TEI’ye Dünya Çapında Ödül
Eskişehir 2021 Ramazan İmsakiyesi
Şifa Ayı Ramazan
REKOR YATIRIM REKOR BAŞVURU
Yunus Emre
8.02.2021 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Aylık Dergi'nin Şubat 2021 sayısında kalame aldığı "Yunus Emre" başlıklı makalesinde, "Yunus Emre’nin hayat felsefesi ve gayesi, tevhidin nuruyla aydınlanmış, kendisiyle barışık bir insan ve erdemli bir toplum inşa etmektir." dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı
Diyanet Aylık Dergi Şubat 2021

Bir inanç, düşünce ve ahlak sistemi üzerine bir medeniyet inşa etmenin en etkili araçlarından birisi de sözün gücüdür. Bu bağlamda İslam medeniyeti, bilgi, hikmet ve sanatla yoğrulmuş bir söz medeniyetidir. Bu medeniyetin çıkış noktası, sözlerin en güzeli olarak her dem güzelliğini ve yeniliğini koruyan Kur’an-ı Kerim’dir. Allah’ın insanlığa son sözü olan Kur’an-ı Kerim, “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri ile sözün kaynağına; “Sözün en güzelini söyleyin!” ikazı ile de söz ahlakına ve estetiğine dikkat çekmiştir. Bu sebeple, ilhamını Kur’an’dan alan âlimlerimiz, ariflerimiz ve ediplerimiz, kökü yerde dalları göğe uzanmış ve daima meyve veren bereketli bir ağaç misali bu ilahi sözün ışığında insan ve gelecek inşa etmeyi gaye edinmişlerdir. Nitekim gücünü ezelî kelamdan alan münevverlerimizin ilim, hikmet ve sanatla bezeli sözleriyle ortaya koydukları eserler, kültür ve medeniyet tarihimizin aynası olmuştur.

Bu anlamda İslam medeniyetinin büyük coğrafyalarından olan Anadolu, nice âlimlere, ariflere, ediplere ve erenlere ev sahipliği yapmış ve böylelikle bütün insanlığı kucaklayan bir irfan mektebine dönüşmüştür. Mevlana Celaleddin-i Rumi’den Hacı Bektaş-ı Veli’ye, Ahi Evran’dan Pir Sultan Abdal’a, Hacı Bayram-ı Veli’den Yunus Emre’ye kadar nice gönül erleri, ilahi aşk ve muhabbetle dolu sözleriyle bu medeniyetin Anadolu’daki inkişafına büyük katkılar sunmuşlardır. Yetiştirdikleri insanlar ve ortaya koydukları eserlerle bu mümtaz şahsiyetler, İslam’ın ilim, hikmet ve ahlak değerlerini nesilden nesile aktarma ve kalıcı kılma hususunda önemli bir görev icra etmiştir.

İşte bu değerlerimizden biri olan Yunus Emre, sözüyle, duruşuyla ve düşüncesiyle kültür ve medeniyet tarihimizde silinmez izler bırakan önemli bir gönül insanıdır. Yunus Emre, kıtlık, kuraklık ve istilaların hayatı kuşattığı zor bir dönemde Anadolu’da dünyaya gelmiş, mabet ve tekke ortamında yetişmiş, Allah âşığı bir sufi ve şairdir. O, Müslümanları saran tüm olumsuzluklara rağmen İslam’ın hayat veren ilkelerini ilahi aşk ve sevgi diliyle umutsuz yüreklere ab-ı hayat kılmıştır. Bir nakkaş zarafeti ve bir sarraf titizliğiyle işlediği sözünü, inanca, sevgiye ve merhamete davetin en etkili aracına dönüştürmüştür. Yüreğinden taşan samimi duyguları ve arı duru üslubu, onu tasavvuf edebiyatında seçkin bir konuma ulaştırmıştır. 

Esasen Yunus’un şiirleri, onun Allah’a olan sarsılmaz imanının ve aşkının bir tezahürüdür. Sözünün gücü ve etkisi de buradan gelmektedir. Nitekim onun Yarada’na duyduğu aşk ve yaratılana beslediği muhabbet, asırlardır bir destan gibi dillerden dillere dolaşmaktadır. Bu kadim coğrafya, onu öyle bir muhabbetle bağrına basmıştır ki bunun en bariz alametlerinden biri olarak bugün Anadolu’nun birçok şehrinde, onu sahiplenme iştiyakıyla adına türbeler yapılmıştır.

Yunus Emre’nin hayat felsefesi ve gayesi, tevhidin nuruyla aydınlanmış, kendisiyle barışık bir insan ve erdemli bir toplum inşa etmektir. Bu sebeple o, sözünü, Hz. Peygamber’in örnekliğinde kâmil insan ve güzel ahlak idealine ulaşmanın vasıtası yapmıştır. Bu meyanda istikamet üzere yaşamanın, yaratıcıyla ve fıtratla barışık olmaktan geçtiğini belirtmiş ve ancak böyle bir insanın huzura ereceğini ve çevresine huzur vereceğini ifade etmiştir. Çoraklaşmış bir kalbin ve amaçsız bir ömrün, ancak Allah aşkı ve mahlûkat sevgisiyle yeniden hayat bulacağına ve anlam kazanacağına vurgu yapmıştır. Bunun için de “Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır.” diyerek zerreden küreye tüm âleme ibret, şefkat ve merhamet nazarıyla bakılması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Yunus Emre, “Ben gelmedim dava için/ Benim işim sevgi için/ Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim.” dizeleriyle Allah’ın evi olan gönüllere sevgiyle yaklaşmak gerektiğini dile getirmiştir. Bu sebeple “Adımız miskindir bizim/ Düşmanımız kindir bizim/ Biz kimseye kin tutmayız/ Kamu âlem birdir bize.” diyerek gerçek düşmanın, insanı esir alan kin duygusu olduğuna gönderme yapmıştır. Onun bu yaklaşımı, yaşadığı coğrafyaya asırlarca etki edecek Yunusça bir sevgi dili oluşturmuş ve bu dil, onu, Anadolu’da sevginin, hoşgörünün, muhabbetin ve birliğin sembolü hâline getirmiştir.

İslam’ın hakikatlerini derinden kavramış bir gönül eri olarak ilhamını Kur’an’dan ve “Gaye İnsan” diye tarif ettiği Peygamberimizden alan Yunus Emre, bütün insanlığı vahdete, kardeşliğe, şefkate ve merhamete çağırmaktadır. “Hakk’ı gerçek sevenlere cümle âlem kardeş gelir.” ve “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü hoş gör.” sözleriyle sevginin ve merhametin kaynağı olan Rahman’ın hürmetine bütün mahlûkata karşı merhamet ve muhabbet beslemeyi öğütlemektedir. Kuşkusuz bu da kişinin kendini ve Rabbini bilmesiyle mümkündür. Bunun içindir ki o, “İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendin bilmezsin/ Ya nice okumaktır.” diyerek kendini bilmenin bir aracı olarak gördüğü bilginin hakikatini kavramanın ve onu yaşanan bir ahlaka dönüşmenin önemini anlatmaktadır.

“Yunus çağırırlar adım/ Gün geçtikçe artar oldum/ İki cihanda maksudum/ Bana seni gerek seni.” dizeleriyle yegâne arzusunun Allah olduğunu söyleyen Yunus Emre, halk içinde Hak ile olmayı, kâmil insanın önemli bir vasfı olarak takdim etmektedir. Bu yüzden o, hakikate ve kemale ulaşmak isteyen kişiye sözüyle ve sanatıyla rehberlik yapmaktadır. Onu, enfüsi ve afaki tehlikelere karşı uyarmakta ve bu yolda uyulması gereken kuralları, Kur’an ve sünnetten neşet eden şiirleriyle dile getirmektedir. Bu meyanda insanın nihai mutluluğunun cehalette değil ilimde, kibirde değil tevazuda, öfkede değil sabırda, cimrilikte değil cömertlikte, nefrette değil sevgide olduğunu belirtmektedir. Bilhassa, “Aşk gelince cümle eksikler biter.” diye ifade ettiği dizesinde Allah aşkının her türlü eksiklikleri, zafiyetleri, yanlışları, ihtirasları yok edeceğini söylemektedir.

Bugün Yunus Emre, yedi asrı aşkın zamandır sözleri ve savunduğu düşünceleriyle bütün dünyada adından söz ettirmeyi başarmış mühim bir şahsiyettir. Hiç şüphesiz onu bu kadar değerli ve sözünü bu denli tesirli kılan şey, kaynağının Kitabullah olmasıdır. Nitekim o, bu hususu şöyle ifade etmektedir: “Yunus’un sözü şiirden, ama aslıdır kitaptan.” Yunus’un adını çağlar ötesine taşıyan diğer bir unsur ise çağının bireysel ve sosyal sorunlarına karşı mücadele eden ve her türlü olumsuzluğa rağmen insanlara umut aşılayan aksiyoner kişiliğidir. Onun şahsında ve dizelerinde tebarüz eden anlayış ise esasen İslam’ın evrensel ilkeleri ve hayata istikamet veren ahlaki değerleridir.

Bu itibarla, bireysel ve toplumsal bunalımların çepeçevre kuşattığı günümüz insanı, bu durumdan kurtulmak ve kaybettiği güven ve değerleri yeniden kazanmak için Yunus’un umut aşılayan sesine ve sözüne kulak vermelidir. Zira bugün yeryüzü, Yunus’un şahsında ve dizelerinde yankısını bulan İslam’ın muhabbet ve merhamet iklimine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Hak sözün gücüne inanan bir medeniyetin mensuplarına düşen görev ise modern çağı bu kutlu çağrıyla buluşturmaktır. İşte o zaman insan daha huzurlu ve dünya daha yaşanılabilir bir yer olacaktır.
 

Kaynak: Diyanet Haber
Gönderen: haberler
4075 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Kültür-Sanat Haberleri
En Çok Okunanları
Çanakkale sergisinde yürekleri dağlayan mektuplar!
2021 ’Yunus Emre’ yılına özel çalışma: ’Demir Leblebi’ VİDEOLU
‘Uluslararası Hac Sempozyumu’ Ankara’da başladı VİDEOLU
Türkiye’de Bir İlk İŞKUR Aracılığı ile Görme Engelliler İçin Filografi Kursu Açıldı VİDEOLU
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı Düzenlendi
"ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLAL"
Vali Ayyıldız Başkanlığında “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” Kapsamında Toplantı Yapıldı
Resim ve Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi
2021 Yunus Emre Yılı Anadolu’da da Yunus Emre yılı olacak
ESKİŞEHİRLİ LİSELİLERİN BÜYÜK ÖDÜLLERE KAVUŞMASI İÇİN SON GÜNLER
TÜRK CUMHURİYETLERİ NEVRUZ PANELİNDE BULUŞUYOR
Bir hekimin gözünden 18 Mart 1915 günü
ÇALIŞAN GENÇLİK İLE BULUŞMA
“Çocuk Politikaları Serisi” Yayın Hayatına Başladı
2 AVM’de 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SERGİSİ
 


Kültür-Sanat Haberleri
 
 
TDV Ramazan’da 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edecek
TDV Ramazan’da 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edecek
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KÖKLERİ ORTAYA KONULACAK
AİLELER İÇİN ESPOR
ÜÇ GELENEKSEL MİRASIMIZ DAHA UNESCO ADAYI
TARİHİ ATLAS SİNEMASINDA İLK GALA: “MİMARLARIN PÎRÎ SİNAN BELGESELİ”
Odunpazarı atölye çalışmalarına devam ediyor
Kızılay’ın “Teşekkür ve Dayanışma Programı” 11 Nisan’da
Manas–Altay Dağlarının Kaplanı adlı Roman TİKA Desteğiyle Kırgızistan’ da Tanıtıldı
Bavulumda Sanat Var etkinliği devam ediyor
AİLELER İÇİN ePANEL: eSPOR NEDİR?
Tepebaşı Belediyesi, ailelere yönelik olarak “eSpor Nedir?” adlı ePanel etkinliği d...
Diyanet’ten ödüllü gençlik yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlid-...
TDV’den Ramazan ayına özel ‘Çevrimiçi Kitap Fuarı’
Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayına özel “Çevrimiçi Kitap Fuarı&rdquo...
ESKİŞEHİRLİ LİSELİLERİN BÜYÜK ÖDÜLLERE KAVUŞMASI İÇİN SON GÜNLER
ÖDÜLLER BİTMEDİ YENİLERİ EKLENDİ ‘’İpana 23. Türkiye On-Line Liseler...
EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PTT’NİN
"TARİHİ POSTA YOLLARI" TEMALI PUL İLE PTT “ALTIN PUL” ÖDÜLÜN&Uu...
 


Önceki Başlıklar
Hac, müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakan, çok yönlü bir ibadettir
Diyanet İşleri Başkanlığınca "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" temasıyla dü...
Türkiye’de Bir İlk İŞKUR Aracılığı ile Görme Engelliler İçin Filografi Kursu Açıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Hayaller Engelsizdir’ sloganıyla en... VİDEOLU
‘Uluslararası Hac Sempozyumu’ Ankara’da başladı
Uluslararası Hac Sempozyumu açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, &l... VİDEOLU
Diyanet Aylık Dergi Nisan 2021 sayıları çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığınca her ay birbirinden önemli dosya konuları ile yayınlanan Diyanet Ay...
GEÇMİŞTEN GELECEĞE DÜĞÜM ATILIYOR
Türkiye’de ilk olan Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi’ndeSivrihisar Belediye ...
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ULUSAL ÇOCUK RESİM YARIŞMASI DÜZENLİYOR
1 Nisan 2021, Türkiye. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
YENİ DÖNEM KURS KAYITLARI BAŞLIYOR
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde yeni dönem kurslar için kayıtlar...
AKBANK SANAT ÇOCUK ETKİNLİKLERİ EVİNİZDE
 Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat etkinliklerine “Akbank Sanat Evinizde&r...
Başkan Erbaş’tan ’Hac Sempozyumu’ paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” ...
TÜRKİYE’NİN İLK ULUSLARARASI EDEBİYAT VE YAYINCILIK TANITIM PORTALI KULLANIMA AÇILACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2021 yılı itibarıyla Bakanlığımızca TEDA ...
BAKANLIKTAN ÇOCUKLARA HEYECAN DOLU BİR HİKÂYE
Geçmişin geleceğe mirası kültür varlıklarımızı koruyacak olan günümü...
“Uluslararası Hac Sempozyumu” Perşembe günü başlayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Değiş...
CEZAEVLERİNE KÜTÜPHANE İÇİN İKİ BAKANLIK İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül il...
BAKAN ERSOY’DAN "KÜTÜPHANE HAFTASI" MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir mes...
Karadenizliler Derneği Genel Kurulu Yapıldı
Eskişehir’in en köklü hemşehri derneklerinden olan Karadenizliler Kültür D...
 
Eskişehir’de ’BİTMEZ BU OYUNLAR’
Eskişehir’in gurur kaynağı olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2...
Muhür Kitaplığı 2021 Şiir Ödülü
Mühür Kitaplığı Yayınevi, iyi şiire yeni bir alan açmak ve şiire gönül ve...
TÜRKİYE’DEKİ FEMİNİZM TARİHİ KONUŞULDU
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 13&rsqu...
KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK
Dünya  Posta  Birliğinin  (UPU)  düzenlediği  “Uluslararası...
TÜDAM, Nevruz Paneli ile Türk Cumhuriyetlerini buluşturdu
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), “...
Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Nisan’a uzatıldı
Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi...
Diyanet, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına kitap hazırladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel hazırl...
“Çocuk Politikaları Serisi” Yayın Hayatına Başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk alanında sunduğu hizmetleri ayrıntı...
TARİHİ KUMACIK HAMAMI RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sivrihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçenin gel...
TARİH KONUŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 13&rsqu...
ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROLARI 20. YAŞINI KUTLUYOR
27 Mart 2001 yılında ilk kez perdelerini açan ve Eskişehir’in kültür sanat ha...
GENÇ FİKİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER
Tepebaşı Belediyesi’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Gen&c...
KADIN EMEĞİYLE DOĞA DOSTU ÜRETİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadın emeğiyle doğa dostu üretim...
Diyanet 900 yıllık kaynak eseri okurla buluşturdu
Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Gazzâli’nin "İhyâü Ulûmi’d-D...
Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi 26 Nisan
 TSPB 7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi 26 Nis...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
GÜZEL ATLAR DİYARI
 
ÖĞRENME VE HAFIZAYA ALMA
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
GELMEYECEK BAHAR
 
Hüseyin GÜVEN
SIPALI GÖRSEL KOMPOZİSYON…
 
Konuk Yazar
Anlatmaya gerek yok, işte Odunpazarı Belediyesi
 
Muharrem Akaydın
TÜRK KÜLTÜRÜNDE UZLAŞMA
 
 
 
Nevzat Laleli
NEREDEN, NEREYE
 
Özgür TIKIZ
Gaziray ve Hatırlattığı Geçmiş: 8 Milyonluk FARK
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 682
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2021 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com