Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
Dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere ihtiyacı var - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  14 Ağustos 2020 Cuma  
Tüketiciler mahkemeden önce, arabulucuya gidecek...
BORTAM’ın Seri Üretimi Başladı
Çocuklarda “pandemi” kaygısına dikkat!
KIRSAL KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK
Dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere ihtiyacı var
26.06.2020 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı, 14-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konferansta 32 ülkeden 132 bildiri sunuldu ve tartışıldı. Online yapılan konferansın 12 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde ise dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere daha fazla ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.

12.Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı, bu yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İslami Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konferansta, 4'üncü Sanayi Devrimi döneminde sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları İslam ekonomisi ve finansı perspektifinden ele alındı. Çevrimiçi gerçekleştirilen konferans, akademisyenler, politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında diyalog, münazara ve fikir alışverişi için bir platform sağladı.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen ‘Reel Ekonomi İçin Sürdürülebilir Kalkınma’ temalı etkinlikte, 24 paralel oturumda (bir Türkçe, beş Arapça ve on sekiz İngilizce), 32 ülkeden 132 bildiri sunuldu ve tartışıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ve Pakistan Maliye Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden seçkin isimler de konuşmacılar arasında yer aldı. Sunulan bildiriler ağırlıklı olarak ‘4. Sanayi Devrimi’nde İslam ekonomisi ve finansının rolü’, insan odaklı reel ekonomi, dijital ekonomi, döngüsel ekonomi, paylaşım ekonomisi ve özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada finansal içerme, güçlendirme ve girişimciliğe daha fazla destek vermek için uygulanması gereken çok önemli araçlar olarak Zekat, Para Vakfı ve İslami Mikrofinans gibi alanlara odaklı yapıldı. Konferansı online olarak on bine yakın akademisyen ve sektör temsilcisi izledi.

ÜMMET KAVRAMI DESTEKLENMELİ

7 gün süren konferansın ardından 12 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi de yayınlandı.

Bugün dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere daha fazla ihtiyaç duyduğu konusunda fikir birliği yapan katılımcılar Covid 19’la birlikte Zekat, Vakıflar, Sadaka, Karzı Hasen, Kafalah, güçlü bir aile kurumu, mahalle yardım teşkilatları gibi İslami kurumlarının, normal durumlarda olduğu kadar acil durumlarda da zorluklara karşı koruma yolları sunduğunu kaydettiler. Konferansın, ekonominin sadece kıtlığın nasıl çözüleceği ile değil, sosyal ikilemleri nasıl çözüleceği ile ilgili olduğu hususunda araştırmacıları düşünmeye sevk ettiğinin yer aldığı sonuç bildirgesinde, kıtlığın kendisinin yanlış çözümlerin bir sonucu olduğu ve bu çerçevenin doğal olarak İslam ekonomisi ve finansının ilkelerini içermediğine de vurgu yapıldı.

Konferansta, Yeni Bir Dünya Düzeni'nin şekillendiğinin altının çizildiğine vurgu yapılan sonuç bildirgesinde Müslüman ülkelerin küresel forumlarda ve karar alma süreçlerinde durumlarını ve temsilciliklerini korumak ve geliştirmek için ittifaklar kurma zamanı geldiği, ‘Ümmet’ kavramının desteklenmesi gerektiğinin de üzerinde duruldu.

İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nın sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı:

 • Bugün dünyamız İslam Ekonomisi ve Finansı temelli model ve sistemlere dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadır İslam ekonomisi ve finansı insana, insan odağına dayanır. Doğal olarak insani bir ekonomi ve finanstır. Sadece İslam ülkeleri değil, dünyanın geri kalanı da bu zengin mirastan kaynağını alan paradigmaya, modellere ve sistemlere ihtiyaç duymaktadır.
 • Konferans organizatörleri ve katılımcıları Covid19'dan muzdarip olanlara en derin sempatilerini dile getiriyor ve bu salgına yenik düşen şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorlar. Kendi yaşamları için ciddi riskler bulunmasına rağmen en ön safta özveri ile hizmet ederek binlerce insanı kurtaran sağlık çalışanlarına saygılarını sunuyorlar. Ayrıca, kısıtlı bütçe imkanlarına rağmen, duruma uyak uyduran ve bu zorlukla yüzleşmek için mali destek sağlayan Müslüman ülkelerin hükümetleri için takdirlerini kaydediyorlar.
 • Katılımcılar, COVID-19'un düzenli sağlık bütçelerinin (tedavi ve sağlık araştırmaları için) çok düşük olduğuna ve bu tür bir acil durum anında çok fazla baskı uyguladığına yönelik bir uyarı gönderdiğini belirtmiştir. Temel ihtiyaçlardan biri olan sağlık sektörüne düzenli kaynak sağlanmasına yönelik mali reform acilen gereklidir.
 • Pandemi, bu tür acil durumlara hazırlıklı anlamında etkililiği ve dayanıklılığı test etmiştir. Konferans, küresel toplumun bu tür salgınlarla yüzleşmek için gerekli işbirliği ve çok taraflılık ruhunu göstermediğini kaydeder. Konferans, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde işbirliği kuruluşlarının kurumlarının güçlendirilmesi çağrısını yapar.
 • Konferans, yaşlıların, temel sosyal haklardan mahrum ve azınlık topluluklarının en çok zarar gördüğünü ve bu tür güvenlik açıklarının, en savunmasız nüfus katmanları için kamu politikası hedefleri belirlenerek önlenmesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Bu bağlamda Konferans, Zekat, Vakıflar, Sadaka, Karzı Hasen, Kafalah, güçlü bir aile kurumu, mahalle yardım teşkilatları gibi İslami kurumların, normal durumlarda olduğu kadar acil durumlarda da zorluklara karşı koruma yolları sunduğunu kaydetti. Bu kurumlar, özellikle KOBİ'ler, eğitim, düşük maliyetli konutlar ve nüfusun az gelişmiş kesimlerinin güçlendirilmesi için finansal içerme, amaca yönelik girişimciliği teşvik etmek için İslami bankalarla birlikte çalışmalıdır.
 • Konferans ayrıca, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve borçların rahatlatılmasını isteyen borçlular için İslami ilkelere de dikkat çekilmesi çağrısında bulundu. Kur'an-ı Kerim tarafından verilen kılavuz “Birisi sıkıntı yaşıyorsa, o zamana kadar erteleme (veya borç geri ödemesi) olsun. Ancak, sadaka olarak hakkınızdan verirseniz, o zaman sizin için daha iyi olduğunu biliyor olsaydınız ”[Q2: 280], bankalar, uluslararası finans kuruluşları ve gelişmiş ülkeler için savunmasız bireyler, şirketler ve devletler için borç tahliyesi sağlamak gibi durumlarda en uygun olanıdır. Devam eden ‘bazı’ önlemler var ama çok daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir.
 • Konferans,ekonominin sadece kıtlığın nasıl çözüleceği ile değil, sosyal ikilemleri nasıl çözüleceği ile ilgili olduğu hususunda araştırmacıları düşünmeye sevk etti. Kıtlığın kendisi yanlış çözümlerin bir sonucudur. Bu çerçeve doğal olarak İslam ekonomisi ve finansının ilkelerini içermektedir.
 • Konferans, Yeni Bir Dünya Düzeni'nin şekillendiğini kaydetti. Müslüman ülkelerin küresel forumlarda ve karar alma süreçlerinde durumlarını ve temsilciliklerini korumak ve geliştirmek için ittifaklar kurma zamanı gelmiştir. ‘Ümmet’ kavramının desteklenmesi gerekir.
 • Konferans, Yapay Zeka, Büyük Veri, Fintech gibi teknolojik atılımların yanı sıra sosyal medyanın ve döngüsel ekonomiye geçişin artan önemiyle gelişen platform kapitalizminin ortaya çıkışını not ediyor. Bu tür teknolojilerin ortaya çıkması toplumlarımızın ve medeniyetlerimizin geleceğini belirleyecektir. Tüm paydaşlar, ortaya çıkan küresel durumda ortak refah ve sürdürülebilirlik için bu teknolojik gelişmelerin sunduğu risklere ve fırsatlara cevap vermelidir.
 • Konferans, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir yönünün çevre ve ekoloji ile ilgili olduğunu vurgulamıştır. GSYİH'nın kör takibi, küresel ısınma, endüstriyel atıkların güvensiz şekilde bertaraf edilmesi ve yenilenebilir enerjinin aşırı kullanımının gelecek nesillerin çıkarlarının ihmal edilmesi gibi birçok soruna yol açmıştır. Daha fazla 'insancıl' politika benimsemek için tüm geliştirme sürecinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Konferans, araştırma ve öğretim kurumlarının, tarihin gelecekteki seyrini şekillendirmede ve toplum hizmetinde önemli rolünü vurguladı. Bu kurumlar, bazıları bu konferanstaki tartışmalardan ortaya çıkan ve yukarıda vurgulanan gelecekteki zorlukları karşılamak için yeni dersler (hem lisansüstü hem de lisans düzeyinde) ve özellikle döngüsel / ekolojik ekonomi geçişinde araştırma projeleri tasarlamalıdır.
 • Katılımcılar, genel olarak Türkiye halkına ve hükümetine ve İZÜ Rektörü, İZÜ öğretim üyeleri ve konferansın yönlendirme, akademik ve yürütme komitelerine zor şartlar altında diyalog ve tartışma için bu fırsatı sağladıkları ve özellikle konferans için yapılan mükemmel düzenlemeler için içten teşekkürlerini sunarlar.
Gönderen: haber
1596 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
ÇKS başvuru süresi 1 Eylül’e kadar uzatıldı…
Türk kuruyemişini dünyaya tattırıyor…
Eskişehir’de 2020 Yılında da Kurbanlık Hayvan Sıkıntısı Yok!
GENÇLER, BEBKA İLE HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK
RETİNAR FAR-AD DRON TESPİT RADAR SİSTEMLERİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE TESLİM EDİLDİ VİDEOLU
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUYA BAŞVURMAK ARTIK ZORUNLU
Düğün sezonunun açılmasıyla mobilyada iç piyasa hareketlendi
2023’te e-imza 9 milyar dolarlık hacme ulaşacak
MİLLİ ELEKTRONİK KELEPÇE EYLÜLDE TESLİM VİDEOLU
ETO GÜVENLİ HİZMETE ÖNCÜLÜK EDECEK
“ÇİFTÇİLERİMİZ EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMETLERE e-TARIM PORTALIYLA RAHATLIKLA ULAŞABİLECEK”
Dericilerin kurban hedefi 300 milyon TL
İhracatta ithal girdiyi azaltmak zorundayız
GÜLER’DEN MARKET ZİNCİRLERİNE HAKSIZ REKABET TEPKİSİ
Konut ve otomobil kampanyalarında dikkat edilmesi gerekenler
 


Ekonomi Haberleri
 
 
ETO BAŞKANI GÜLER’DEN SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR
ETO BAŞKANI GÜLER’DEN SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR
Eskişehir’den 9 firma ikinci İSO 500 listesinde
ESO Başkanı Kesikbaş, “Şehrimizde üreten 9 firmamız ikinci 500 listesinde”
Vali Ayyıldız, SARAR Basma Fabrikasını Ziyaret Etti
2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nın çalışmaları devam ediyor
Yeni normalde çalışana yatırım yapan kazanacak
Türk firmalarının Libya’daki sorunları çözülüyor
Türkiye’nin Marka Projesi Hızla Yükseliyor
Salçalık domates üreticileri çözüm bekliyor
Tarım Kredide “yeni normal” dönemi için online eğitim atağı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürl&uu...
Türkiye verilen rolü kabul etmedi! Anadolu devriminden rahatsız oldular
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Profesör Doktor Kerem Alkin, Tü...
TEI, Kuruluşunun 35. Yılında Verdiği Sözleri Tutarak Emin Adımlarla İlerliyor
Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., 35... VİDEOLU
İL MÜDÜRÜ SOĞAN ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine SEVER,  Şube Müdürleriyle birlikte ...
Kutlu Özdemir: İş dünyası pandemiye göre rota çiziyor
İş insanı Kutlu Özdemir, iş dünyasının koronavirüs (Covid-19) pandemisine göre r...
 


Önceki Başlıklar
"Oruç Reis Denizlerimizin Röntgenini Çekiyor"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama &c...
MAVİ VATAN’DA YERLİ SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİ HER ZAMAN GÖREVE HAZIR
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından T&u... VİDEOLU
Bakan Albayrak: İkinci çeyrek pozitif olacak
Bakan Berat Albayrak ’’Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan &uum...
Eskişehir OSB Meslek Lisesi öğrencilerin gözdesi
MESLEK EDİNMEK İSTEYEN GENÇLER, ESKİŞEHİR OSB MESLEK LİSESİNE KOŞUYOREskişehir sanayisinin ni...
GÜLER’DEN DİKKAT ÇEKEN DÖVİZ VE ALTIN AÇIKLAMASI
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Güler, vatandaşların ilgi gösterdiği altın ve döviz m...
Konut Finansmanı Zorlaştı
Kamu bankalarında konut kredilerinde kredi tutarları azaldı ve faiz oranları arttı. Temmuz sonunda 2...
KOBİ’LERİN “YENİ NORMAL”İ DİJİTAL LİDERLER İLE ŞEKİLLENİYOR
TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Proj...
Çimsa, yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırdı
Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 6 aylık net satışlarını 972 milyon TL, net karını ise 38 mily...
AY ÇEKİRDEĞİ ve CEVİZ’E YENİ GÜMRÜK VERGİSİ BELİRLENDİ
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 5 Ağustos 2020 tarihinde 31204...
ESKİŞEHİR OSB YATIRIMCILARIN GÖZDESİ
Eskişehir sanayisindeki son gelişmeleri değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli &ldquo...
Dijital dönüşümde yol haritası çıkarıldı
Eskişehir dijital dönüşümüne güç katacak ve Eskişehir Sanayi Odası (...
RIFAT HİSARCIKLIOĞLU SARARDA
Bir dizi programlar için ilimize gelen Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat His...
Tüketiciler mahkemeden önce, arabulucuya gidecek...
Tüketiciyi uyuşmazlılarında arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesini değerlendiren Tü...
Oruç Reis’e TSK koruması
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, NAVTEX ilan edilmesi sonrası demir alarak yola çıkt...
Oruç Reis Çalışma Yapacağı Alana Ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ...
 
BORTAM’ın Seri Üretimi Başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madenin de içinde olduğu ortam ve y&u...
Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı
Özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı köt&u...
"UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA’nın tarihi Mars görevinin Persevera...
Tarım Kredi ortaklarının yanında
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Manisa’da meydana gelen orman yangınında ev ve ahırla...
Tarım Kredide “yeni normal” dönemi için online eğitim atağı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürl&uu...
SOYLU VE HİSARCIKLIOĞLU ESO’DA SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı...
TÜBİTAK’A 7 YENİ KRİTİK ALTYAPI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK’ın, 7 yeni kritik altyapısının açılışı... VİDEOLU
BİLİM İNSANLARI İLE BÜYÜK BULUŞMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir...
Sağlıklı gıda için 9 tarım ilacına daha yasak, 7 tanesine kısıtlama getirildi
Sağlıklı gıda için büyük adımAvrupa’nın birinci, dünyanın yedinci bü...
TÜRKİYE, EMNİYETLİ VE KONFORLU BİR BAYRAM GEÇİRDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dört günlük Kurban Bayramı’nda...
İdeal klima seçimi ve kullanımı
Hava sıcaklıklarının giderek artmasıyla birlikte “Klima kullanımı Covid-19 bulaş riskini arttı...
Sağlık sektörü 2020’de küçülmeyi bekliyor
KOVID-19 Salgını Sağlık Sektörü Etki Anketi’ne göre sağlık sektöründe...
Armatür sektöründen mesleki eğitime tam destek
Armatür Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, ün...
Bu mesleklerle birlikte 120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacak
Sanayinin yeni meslekleri; robot uzmanı,  siber güvenlik analisti, bulut mimarı ve sanal g...
PETLAS ÇİFTÇİLERE DESTEK OLUYOR
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, zirai ür&uu...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
SAHTE SOLUN DİKTATÖR LİDERİ
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
SINAVLAR
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua
 
Hüseyin GÜVEN
EMİRDAĞ’DA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM – 3
 
Konuk Yazar
Hem suçlu hem güçlü: Kızına sağlık raporu vermedi diye doktorlara tekme tokat saldırdı
 
Nevzat Laleli
REFAH UMRE SEYAHATİ
 
 
 
Özgür TIKIZ
Kart Akıllı Ama Uygulama İLKEL: Neden İnternetten Yükleme Yapılamıyor
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 503
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2020 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com