Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
2020 Yılı Kurban Rehberi - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  5 Ağustos 2020 Çarşamba  
KIRSAL KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN❗️
Bayramı Güvende Geçirmek İçin Bu Önerilere Dikkat
Kurban satış ve kesiminde Covid-19 önlemlerine dikkat!
2020 Yılı Kurban Rehberi
26.06.2020 

TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açılmıştır.

Kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayınlanmıştır.

KURBAN EDİLEBİLEN HAYVANLAR

Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak altı ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

•  Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.
•  Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.
•  Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.
•  Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.
•  Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.
•  Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.
•  Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.
•  Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.
•  Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.
•  Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.

KURBANLIK HAYVANLARDA YAŞ TAYİNİ

Hayvanların yaşlarının tayininde düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir.
Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri Bakanlığımızca geliştirilen “HaySag”isimli mobil uygulamadan da küpe numarası ile sorgulanabilmektedir.
Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki
yaşını doldurduğunu göstermektedir.
Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır.
Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini,
ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır.
Devenin kurban edilebilmesi için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerin alması
gerekir.

KURBANLIK HAYVAN SEVKLERİ

1. Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur.
2. Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur.
Kesilen hayvanların kayıtlardan düşülebilmesi maksadı ile kurbanlık hayvan satışını yapan satıcılar, büyükbaş hayvanlarda hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanlarda nakil belgeleri ile en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalıdır.

TRAKYA’YA HAYVAN SEVKLERİ

Anadolu’dan Trakya’ya sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için uyulması gereken
kurallar aşağıda açıklanmıştır:

1.  Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.
2.  Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır.
3.  Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde şap hastalığı çıkmamış olmalıdır.

KURBANLIKLARIN BAKIM VE BESLENMESİ

Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve
havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz olmalıdır.
Hayvanlara yeterince kaba yem verilmelidir. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalıdır. Canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeni ile kurbanlık hayvanlara rasgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar, ilaç kalıntı arınma süresi içinde kesilip yenilmemelidir.

NAKLİYE VE DİNLENDİRME

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar ve sürücüleri ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen belgelere sahip olmalıdırlar. Hayvanlar bu mevzuata uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir.

KESİM

Kurbanlık hayvanlar, Bakanlı-ğımızdan Şartlı Onay/Onay Belgesialmış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir.
Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.
Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne
teslim edilmelidir.

YÜZME, PARÇALAMA, MUAYENE ve KONTROL

Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin teması önlenmelidir. İşkembe ve bağırsaklar; et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için geciktirilmeden çıkarılmalıdır. İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ete bulaşması önlenmelidir. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteynır veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir.
Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağı çamur
gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir.

ETLERİN SOĞUTULMASI

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalıdır. Sakatatlar 3°C’ye, diğer etler 7°C’ye veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulmalı ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir.

ETLERİN SAKLANMASI

Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18 °C’de 6 ay saklanabilir.
Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir.
Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur.
İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir.

DERİNİN TUZLANMASI

Kesim sonrası elde edilen deri 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazla
su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır.

ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

Kurbanlık hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir.
Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli,
kurban keserken çevre kirletilmemeli ve rahatsız edilmemelidir.
Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rasgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalıdır. Atıkların hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemelidir. Atıklar derin çukurlar açılarak gömülmelidir.
Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz olarak ifade edilen birçok hastalık etkeni, bu atık ve
artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
Ayrıca, rastgele etrafa atılan bu atık ve artıklar, hem çevreyi kirleterek insanları rahatsız etmekte, hem de Müslümanlar ve kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır. Bu nedenle kurban alımında, nakil esnasında, kesimde ve kesim sonrasında atıkların bertaraf edilmesinde çok hassas davranılmalıdır.

 

Gönderen: haber
6059 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
“Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik”
ESKİŞEHİR TEKNOVADİ PROJESİ BAŞLIYOR
Türk kuruyemişini dünyaya tattırıyor…
DÜNYA MARKASI MİHALIÇÇIK KİRAZI HASATI BAŞLIYOR
Eskişehir’de 2020 Yılında da Kurbanlık Hayvan Sıkıntısı Yok!
ETGB’den iki büyük yatırım
MAVİ VATANA ‘ANADOLU’ ÇIKARMASI VİDEOLU
SEEDUP GİRİŞİMCİLERİ YATIRIMCILARLA BULUŞTU VİDEOLU
BEBKA “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri” başladı
İŞYURTLARINDA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İÇİN HASAT ZAMANI
Türkiye 5,4 milyar dolar ile 16. sırada
İlkleri gerçekleştiren Eskişehir OSB’den bir ilk daha
GENÇLER, BEBKA İLE HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK
ÇKS başvuru süresi 1 Eylül’e kadar uzatıldı…
ASELSAN DEVLER ARASINDA YÜKSELİYOR
 


Ekonomi Haberleri
 
 
KÜPELİ “PMI ENDEKSİ, SANAYİDEKİ BÜYÜMEYİ DOĞRULUYOR”
KÜPELİ “PMI ENDEKSİ, SANAYİDEKİ BÜYÜMEYİ DOĞRULUYOR”
Eskişehir ihracatı, PMI değeri ve kapasite kullanım oranları artıyor
İşyeri Kiralarında KDV ve Stopaj İndirimi
İl Müdürü SEVER Çalışanlarla Bayramlaştı
PANDEMİDE EN YÜKSEK AYLIK İHRACATA TEMMUZ’DA ULAŞILDI
KIRSAL KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK
Dünyada iflaslar 2021 sonunda 2019’a göre yüzde 35 artacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı
FÜZELERİN ARDINDAKİ MİLLİ GÜÇ: ISIL PİLLER
YILIN İLK YARISINDA 307 MİLYON KİRA YARDIMI YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm alanlarında yılın ilk yarısında...
SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR “TEBER-82 GÜDÜM KİTİ”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından “TEBE... VİDEOLU
FİBER ALTYAPIMIZ 400 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "FİBER ALTYAPIMIZ 400 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI. MOBİL KULLANIM SÜRESİN...
2023’te e-imza 9 milyar dolarlık hacme ulaşacak
Küresel e-imza pazarının her yıl yüzde 30’un üzerinde büyümesi beklen...
Adaçayı İhracatında 2020 hedefi 550 ton
Tıbbi aromatik bitki cenneti olan Türkiye’nin, farklı iklim ve ekolojik koşulları, zengin...
 


Önceki Başlıklar
SOSYAL MESAFEYİ ŞİŞECAM LAMİNE CAM İLE KORUYUN
Şişecam Lamine Cam virüslerle aranıza mesafe koyuyorTürkiye düzcam pazarının lideri v...
MİLLİ ELEKTRONİK KELEPÇE EYLÜLDE TESLİM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında milli... VİDEOLU
İŞKUR’dan Koruma Altındaki Çocuklara Kariyer Desteği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, &ldquo...
Fiyatlar Açıklandı: ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ; ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAKTarım ve Orman Bakanı Dr. Bek...
BİLİŞİM VADİSİ’NE TOGG AŞISI
Türkiye’nin Otomobili’nin Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde konumla...
HABERLEŞME ALTYAPISINA 3 AYDA 3,5 MİLYAR LİRA YATIRIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci çeyreğinde haberleşme sektö...
GIDAYA SIKI TAKİP
7 AYDA 705 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDIUYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN İŞLETMELERE 63 MİLYON LİRA İDARİ PARA ...
BAKÜ - TİFLİS - KARS DEMİRYOLUNDA YENİ REKOR
Bakü- Tiflis -Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın en önemli kesimini oluşturduğu Demir İp...
Ekmeğimize göz diktiler! İkinci dalga spekülatörleri
Kışın pandeminin şiddetini artıracağını düşünen spekülatörler; tarla tarla gezer...
Ambalaj sektörü İSO 500 listesine 28 firma ile girdi
İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 16’sı Ambalaj Sanayicileri ...
Varank müjdeyi verdi! Kovid-19 tanısı için yeni sistem geliştirildi
Bakan Varank, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgü...
İŞTE STOPAJ VE KDV ORANLARI İNDİRİLEN 22 ALAN
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle etki...
Karantina günlerinin gizli kahramanları!
Salgın günlerinde herkes hayatını eve sığdırırken, lojistikçiler gıdadan sağlık malzemel...
Pandemide tatlı satışları yüzde 60 oranında arttı
Soğuk baklava, bayramda büyük rağbet görüyor. Pandemi öncesine göre sa...
Müdür Sever Mezbaha ve Geçici Kurban Kesim Yerlerinde İncelemelerde Bulundu
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine SEVER Kurban Bayramı arefesi olan 30.07.2020 ...
 
Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Maio başkanlığında Türk-İtalyan firmaları buluştu
JETCO Hazırlık Toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, taşımacılık ve l...
BAKAN GÜL’DEN BAYRAM ÖNCESİ MÜJDE
1200 HAKİM-SAVCI, 1100 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI İSTİHDAM EDİLECEKAda...
Bakan Selçuk’tan 3 müjde birden! Hepsi 1 ay uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya he...
Kurban Bayramı Öncesinde Emeklilere 11 Milyar Lira Bayram İkramiyesi Ödendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, genel sağlık s...
Bakan Selçuk: “Sendikalı İşçi Sayımız 1.9 Milyona Ulaştı”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete&r...
Dikkat çeken uyarı: Altın artık sonuna geldi
Ons altın fiyatları son günlerde yaptığı ralli ile dikkat çekti. Güvenli liman etik...
Tarım Kredi’den rekor arpa alımı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 220 bin ton arpa alımı ve bunun için ödenen 250...
Fiyatlar belli oldu! Doğal gazda yeni uygulama
BOTAŞ, başta sanayici olmak üzere geniş kesimlerin merakla beklediği ağustos ayı doğal gaz tari...
Bakan Albayrak’tan İndirim Müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere...
ESO Başkanı Kesikbaş, “Dış ticaret açığı Haziranda geriledi”
Türkiye’nin ihracatı, Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 a...
GÜLER: “EFKM’DE FUARLAR DEVAM EDECEK”
Temmuz meclis olağan toplantısında konuşan ETO Başkanı Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi&rsq...
Sever, Kurbanlık Hayvan Pazarında İncelemelerde Bulundu
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine SEVER 29.07.2020 tarihinde Kurban Bayramının yakla...
DİNLENDİRİLMEYEN ET LEZZETLİ OLMAZ
Eskişehir Ticaret Borsası Besiciler Meslek Komitesi Başkanı İsmail Hakkı AZİZOĞLU, yaklaşan Kurban B...
İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021’e kadar uzayabilir
İstihdamı koruma teklifi kabul edildiSözleşme feshi ve kısa çalışma uygulamasının uzatıl...
ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ; ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAKTarım ve Orman Bakanı Dr. Bek...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
SAHTE SOLUN DİKTATÖR LİDERİ
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
SINAVLAR
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji, Esma-ül Hüsna ve Dua
 
Hüseyin GÜVEN
EMİRDAĞ’DA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM - 2
 
Konuk Yazar
Belediyelerde görevli 2 kardeşle ilgili yeni iddialar da yenilir yutulur gibi değil!
 
Nevzat Laleli
ERBAKAN VE TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
 
 
 
Özgür TIKIZ
Kart Akıllı Ama Uygulama İLKEL: Neden İnternetten Yükleme Yapılamıyor
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 375
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2020 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com