Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
KOBİ’LER YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ RİSK DEĞİL, FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  27 Kasım 2022 Pazar  
Musluktan İçilmeyen Soya 3. Zam
1.5 Milyona Yakın Öğrencinin 27 Milyar Liralık Borcu Kaldırıldı
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ SON MONTAJ HATTINA GİRDİ!
BU KIŞ ÜÇLÜ SALGIN COVID-19 KADAR TEHLİKELİ OLABİLİR!
KOBİ’LER YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ RİSK DEĞİL, FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
18.9.2022 

 “YEŞİL DÖNÜŞÜMDE RİSKLER, FIRSATLAR VE BEKLENTİLER RAPORU” YAYIMLANDI  

TÜRKONFED ve KAS Derneği Türkiye Temsilciliğibirliği, Akbank’ın desteğiyle hayata geçirilen "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” kapsamında bu yıl yedi ilde düzenlenen çalıştayların sonuçları, “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu”nda açıklandı. Yüzde 52’si sanayi, yüzde 34’ü hizmet, yüzde 4,6’sı tarım sektöründe olmak üzere odak 324 firmanın katılım gösterdiği çalıştay anketlerine göre firmaların yüzde 65’i Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı fırsat olarak değerlendirirken, risk olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 8.

KOBİ’lerin yeşil üretim sürecine geçişte en çok danışmanlık, finansal olanaklarla ilgili tavsiyeler ile devlet teşvikleri ve hibe yardımlarını ihtiyaç olarak gördüklerinin belirtildiği raporda, “Ülke ekonomisindeki konumları nedeniyle yeşil dönüşümün başarısı KOBİ’lere bağlı. Bu nedenle iklim politikası oluşturulurken, KOBİ'lerin de içinde olduğu, ülkeye özgü reçetelerle tabana yayılmış bir yaklaşımı içeren stratejilerin dahil edilmesi kilit önem taşımaktadır” denildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği iş birliği ve Akbank’ın desteğiyle Şubat ayında başlatılan “KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” kapsamında yedi ilde bölgesel düzeyde gerçekleştirilen çalıştayların sonucunda “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu” yayımlandı. TÜRKONFED Akademik Danışmanı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu’nun kaleme aldığı raporda, işletmelerin karşılaştığı riskler, fırsatlar ve beklentiler belirlenirken, Türkiye’de dönüşüm için inşa edilen mevcut politika çerçevesine KOBİ perspektifinden katkıda bulunacak politika önerileri de sunuldu. Raporda ayrıca TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü tarafından düşük karbon ekonomisine geçiş için yol haritası hazırlandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Yeşil dönüşüm; her bir halkasını insanların, kurumların ve politika yapıcıların oluşturduğu sağlam bir zincirin oluşmasına bağlı. Bu zincirin en önemli halkalarından birini de KOBİ’lerimiz oluşturuyor. KOBİ'lerin dönüşümü olmadan yeşil dönüşümün sağlanması mümkün değil. Bu doğrultuda iklim politikası tasarımına KOBİ'ler de dahil olmak üzere daha tabana yayılmış bir yaklaşımı içeren stratejilerin dahil edilmesinin yanı sıra KOBİ'lerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik çalışma gruplarının vebirliklerinin oluşturulması da büyük önem taşıyor” dedi.

KAS Türkiye Temsilcisi Walter Glos şunları söyledi; “Yeşil dönüşüm Türk şirketlerinin Avrupa pazarında rekabet gücünü artırabilmeleri açısından büyük bir fırsat. Siyasi açıdan ise Türkiye'nin Avrupa entegrasyonu sürecine önemli bir katkıdır. Siyasetin bu süreci destekleyici adımları gerekli ve önemlidir. KAS Türkiye olarak yeşil dönüşüm konusuna olan desteğimizi sürdüreceğiz.”

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise şu açıklamada bulundu;Akbank olarak, KOBİ’lerin Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için harekete geçtik. Bu konuda KOBİ’lerin farkındalığını artırmanın önemli ve öncelikli olduğunu düşünerek, bu projeyi destekledik. Raporumuz, “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar, Beklentiler”i ortaya koyuyor. Bu projenin yanı sıra Akbank olarak, Yeşil Mutabakat, Türkiye’nin 2053 karbon nötr yolculuğu, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı gibi gündemlerden sektörlerimizin nasıl etkileneceğine dair çalışmalar yürütüyor, sektörlerimizdeki riskleri fırsata dönüştürecek aksiyonlar alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü de TÜRKONFED’in yeşil dönüşüm perspektifi ve KOBİ’ler için yeşil dönüşümün önemi hakkında bilgi verirken, düşük karbon ekonomisine geçiş için yol haritasının da detaylarını paylaştı.

Her üç firmadan ikisi AYM’yi fırsat olarak görüyor

“Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu”nda, yüzde 52’si sanayi, yüzde 34’ü hizmet, yüzde 4,6’sı tarım, kalanı ise birden farklı sektörde olmak üzere yeşil dönüşüm odaklı 324 firmanın katılım gösterdiği çalıştay anketlerinin sonuçlarına yer verildi. Sanayi sektöründeki firmaların yüzde 64’ü AB’ye ihracat gerçekleştirirken, yüzde 18’i ise cirosunun yaklaşık yarısından fazlasını AB marketinden sağladığını belirtti. Tarım sektörü firmalarının yüzde 27’si AB’ye ihracat yaparken, bu oran hizmet sektöründe yüzde 9 olarak belirlendi.

Ankette firmalara Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (AYM) yönelik değerlendirmeleri soruldu. Firmaların yüzde 65’i AYM’yi fırsat olarak değerlendirirken, risk olarak görenlerin oranı yüzde 8 oldu. Bununla birlikte her beş firmadan biri bu konu hakkında fikri olmadığını belirtti.

İşletmelerin bu süreçte fırsat olarak gördüğü alanlar; ‘büyük pazarlara erişim ve/veya maliyet avantajları’, ‘yenifırsatları’, ‘finansman ve teknik yardımın sağlanması’, ‘AB ile dış ticaret’ ve ‘Türkiye’ye ilişkin coğrafi fırsatlar’ olarak sıralandı.

KOBİ’lerin risk olarak gördüğü unsurlarda ise ‘bilgi ve farkındalık eksikliği’, ‘yetersiz insan sermayesi’, ‘rekabetçilik kaybı’, ‘finansman’ ile ‘teşvik ve desteklere ilişkin kurumsal yapıdaki sorunlar’ ön plana çıktı.

Çalıştay kapsamında yeşil üretim süreçlerine geçişte firmaların farklı paydaşlardan (kamu, STK, büyük şirketler) spesifik beklentileri de soruldu. Bu doğrultuda ‘firmalar düzeyinde farkındalığın artırılması ve bilgi paylaşımı’, ‘teşvik ve regülasyon’, ‘finansman’ ve ‘eğitim’ başlıkları belirlendi.

Firmalar en çok danışmanlığa ihtiyaç duyuyor

Firmalar, ankette yeşil dönüşüm sürecindeki en büyük ihtiyaçlarını da belirtti. Buna göre firmaların yaklaşık yüzde 40’ı danışmanlık, yüzde 39’u ise finansman olanakları ile ilgili bilgi ve tavsiyeye ihtiyaç duyuyor. Yeşil üretim süreçlerine geçişte en çok yardım sağlayacak bir diğer faktör ise yüzde 24 ile devlet teşvikleri ve hibe yardımları oldu.

Firmaların yarısı cirolarının yüzde 5’inden azını kaynak verimliliğine ayırıyor

Ankete katılan firmaların yüzde 77’si karbon ayak izini ölçtürmediğini belirtti. Bu oran sanayide yüzde 72 olurken, hizmetlerde ise yüzde 83’e yükseldi. Karbon ayak izini ölçtüren firmaların yaklaşık yarısı, 250 ve üstü olan büyük ölçekte firmalar oldu.

AYM kapsamında en çok gündeme gelen konuların başında gelen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın (SKDM) KOBİ’lerin de radarına girdiği görüldü. Firmaların yüzde 49’u SKDM’den etkileneceğini, yüzde 28’i etkilenmeyeceğini, yüzde 20’si ise fikrinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan AYM’ye uyum sürecinde KOBİ’ler kapsamında öne çıkan kaynak verimliliği konusunda işletmelerin henüz yolun başında olduğu görüldü. Firmaların yüzde 19’unun son iki yılda bu alanda hiçbir yatırım yapmadığı görülürken, yaklaşık yüzde 49’unun ise cirolarının yüzde 5’inden az bir kısmını bu alana ayırdığı saptandı. Firmaların yüzde 17’si ise bu süreçte hibe, banka, finansman kuruluşları,dünyası örgütleri gibi dış desteklere başvurduğunu söyledi. Firmalar tarafından en çok uygulanan kaynak verimliliği aksiyonları; enerji tasarrufu ve enerji verimliliği, atıkların minimize edilmesi ve su tasarrufu olarak sıralandı. Bununla birlikte sanayi sektöründeki firmaların yüzde 43’ü, hizmet sektörü firmalarının ise yüzde 38’i önümüzdeki iki yıl içinde yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı planladığını belirtti.

“KOBİ’ler dönüşüm sürecinde özel bir yaklaşımı hak ediyor”

Türkiye’nin sera gazı emisyon trendleri ve iklim politikaları eksenindeki performansına da yer verilen raporda, Yeşil Gelecek Endeksi’ne göre Türkiye’nin 76 ülke arasında 69’uncu sırada olduğu belirtilirken, yenilenebilir ve nükleer enerji kullanımını baz alan enerji dönüşümü kategorisinde ise 19’uncu sırada yer alındığına dikkat çekildi. Her ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi, finansal ve makroekonomik görünümü, yeşil enerji potansiyelinin de aralarında olduğu parametreleri farklı olduğundan, dönüşüm sürecinde ülkelere özgü reçeteler geliştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda şu ifadelere yer verildi; “KOBİ'ler Türkiye ekonomisindeki önemli rolleri nedeniyle özel bir yaklaşımı hak etmektedir. Yeşil dönüşümün başarısı için KOBİ'lerin dönüşümü çok önemli. Bu nedenle iklim politikası oluşturulurken KOBİ'lerin de içinde olduğu ülkeye özgü reçetelerle tabana yayılmış bir yaklaşımı içeren stratejilerin dahil edilmesi kilit önem taşımaktadır.”

Firmalara verimlilik ve yenilenebilir enerjiye geçiş önerisi

Raporda, sanayi ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lerin toplam ciro ve istihdamdaki önemli payları vurgulanırken, özellikle oluşturulan emisyonun büyüklüğü ve elektrik tüketimi nedeniyle imalat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin dönüşmesi gerektiği de belirtildi. Bu süreçte firmaların kaynaklarını daha verimli kullanmaları, enerji tasarruflarını ve verimliliklerini artırmaları, çevreye zararlı maddeleri aşamalı olarak kaldırmaları, fosil yakıtları yenilenebilir enerji ile ikame etmeleri ve kurumsal sorumluluklarını artırmalarının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Öte yandan raporda, bölgelere ilişkin mevcut sosyo-ekonomik koşulların yeşil büyüme de dahil olmak üzere mevcut bölgenin büyümesinde belirleyici olduğu belirtildi. Bu kapsamda sektörel bakış açısının yanında bölgesel olarak da yeşil dönüşümün planlanmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Sera gazını azaltıp, rekabeti artırmak için yol haritası

Raporda, Avrupa Birliği’nin 2030 yılında karbon emisyonlarını 1990 yılına göre yüzde 55, 2040’ta yüzde 85 azaltmak, 2050’de ise karbon nötr ekonomiye ulaşmak için belirlediği politikalar hakkında bilgi verildi. Türkiye’de 2020 yılında kişi başı emisyon miktarının 6,3 ton olarak kaydedildiği belirtilirken, sera gazı emisyonlarındaki güçlü artışa dikkat çekildi. Buna göre 1990-2019 döneminde sera gazı emisyon düzeyi tüm OECD ülkeleri toplamı göz önüne alındığında neredeyse sabit kalırken, Türkiye’nin sera gazı emisyonları aynı dönemde yüzde 157 arttı. Bu artışa rağmen Türkiye’nin tarihsel olarak küresel emisyonların yüzde 1 gibi çok düşük bir kısmından sorumlu olduğu da ifade edildi.

Yeşil dönüşüm sürecinin emisyonları azaltmanın yanı sıra KOBİ’lerin global pazarlardaki rekabetlerini sürdürebilmeleri için de öncelikli bir konu olduğuna dikkat çekilen raporda, düşük karbon ekonomisine geçiş için yol haritası sunuldu. Emisyon kapsamları hakkında detaylı bilgi verilen haritada; ‘hazırlık aşaması’, ‘enerji ve kaynak tasarrufu’, ‘enerji ve kaynak verimliliği’, ‘enerji dönüşümü’, ‘yenilenebilir enerji’, ‘izleme ve kontrol’ aşamaları anlatıldı. Raporun bu bölümünde ayrıca emisyon azaltım süreci ve bu alanda gelişen yeni teknolojilere de yer verildi.

KOBİ’lerin yeşil dönüşümü için 10 politika önerisi

Proje kapsamında işletmelerin beklentilerini kapsayan dört başlıktan yola çıkılarak 10 politika önerisi paylaşıldı. Öneriler şöyle sıralandı:

1-    KOBİ’lerin farkındalığını artırmak için doğru iletişim kanallarının belirlenmesi gerekmektedir.

2-    Paydaşlar arasında ağ oluşumu sağlanmalı, bilgi paylaşımı merkezi olarak planlanmalı ve daha etkin hale getirilmelidir.

3-    KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne ilişkin “Önce Küçüğünü Düşün” çerçevesinde kapsamlı destek mekanizmaları oluşturulmalı ve bu desteklere başvuru süreçleri kolaylaştırılmalıdır.

4-    Teşvik takip mekanizması kurgulanarak verilen hibe ve desteklerin etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir.

5-    Bölgesel teşviklerin bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması amacıyla yeniden kurgulanması gerekmektedir.

6-    Yeşil ve döngüsel girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanmalıdır.

7-    Tasarlanan regülasyonların KOBİ'ler için uygulanabilir olduğu doğrulanmalı ve regülasyonların sıkça değiştirilmesinin önüne geçilmelidir.

8-    Sürdürülebilir finans için ulusal düzenleyici çerçeve oluşturulmalıdır ve bu çerçevede KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmana daha fazla erişime sahip olmaları için fırsatlar sunulmalıdır.

9-    Yeşil dönüşüm ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi için eğitim müfredatlarında sürdürülebilirlik konuları zorunlu ders olarak eklenmelidir.

10- Yeşil sektörlerin ihtiyaç duyduğu işgücünün eğitim müfredatı veya işbaşı eğitim programları ile oluşturulması gerekmektedir. 

Gönderen: journal
549 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
İlk Evim Projesine Başvuru Sayısı 5 Milyon 135 Bin 324 Oldu
BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLERİ BELLİ OLDU
BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ’DEN BAŞKAN KÜPELİ’YE ZİYARET
Eskişehir’de Mera Islahına Hız Kesmeden Devam Ediliyor
BU GURUR TÜRKİYE’NİN
ESKİŞEHİR OSB OLARAK 26 ADET TOGG ALACAĞIZ
REİS TOHUMLARI BEYLİKOVA’DA EKİLMEYE DEVAM EDİYOR
"Akıllı ve Dijital Tarım" Projesi Tanıtıldı
Eğitim Bir-sen de Ders Bırakacak
DESTEK DEVLETTEN, BEREKET ALLAH’TAN VİDEOLU
İL MÜDÜRÜ GÜMÜŞ GENÇ İSTİHDAMINA DESTEK PANELİNDE
Sera Kent Projesine 3 Milyon 583 Bin TL hibe
MÜSİAD’ dan üyelere TÜBİTAK – TEYBED Destekleri Hakkında Bilgilendirme Programı düzenlendi
TEI, Jet Motorlarında da Yerli Yağ Kullanacak
TARİH SİZİ YAZACAK
 


Ekonomi Haberleri
 
 
Tahsilatta Engel Yok! Vezneler hafta sonu açık olacak
Tahsilatta Engel Yok! Vezneler hafta sonu açık olacak
MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Eskişehir programında iş insanları ile bir araya geldi
TEMİZ VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ.
TÜRKİYE, YAPAY ZEKA KÜRESEL ORTAKLIĞINA ÜYE OLDU
2022 Yılında Eskişehirli Çitçilere 756 Milyon Tl Destek
İŞTE O GÖREV BİLGİSAYARI
"ÇKS Belgesi Sayısı 1 Milyon 143 Bin 179 Oldu"
TUSAŞ GREEN CHAMPION 2022 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ SON MONTAJ HATTINA GİRDİ!
YERLİ KALP ELEKTROŞOK CİHAZI
Ani kalp durmalarında uygulandığında hastanın yaşama şansını yüzde 90’ kadar çıkar...
10 AYDA TOPLAM 660 BİN YOLCU SICAK HAVA BALONLARIYLA UÇTU
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU: SICAK HAVA BALON YOLCU SAYISI SALGIN ÖNCESİ D&...
ESİYAK PROJESİNDEKİ FİRMALARIN HOLLANDA TEMASLARI SÜRÜYOR
ETO’nun bilişim ve yazılım sektöründeki üyeleri yurt dışı pazarlama faaliyetler...
Tarım arazisi olanlara ve yurt dışında yaşayanlara EYT müjdesi
Türkiye’de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurtdışında yaşayanlar, bor&cce...
BEBKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir’de Gerçekleştirildi
Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı ilimizde ya...
 


Önceki Başlıklar
7 basit yöntemle ısınma giderlerinizden tasarruf edin
Danfoss Türkiye uzmanları, havaların giderek soğumaya başladığı bu günlerde, ısınma giderl...
YAZILIM VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ ETO ÜYELERİ HOLLANDA’DA
ETO, yazılım ve bilişim sektöründeki Eskişehirli firmaları küresel arenaya taşıyabilm...
Yusufeli Barajı ve HES Ekonomimize 5 milyar liralık katkı sağlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yusufeli 550 megavatlık kurulu güc&uu...
2022 YILINDA TOPLAM GEÇİŞ BELGESİ SAYISI 1.6 MİLYONU AŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihracatın can damarlarından olan karayolu taşımacılığını geliştirmek...
ESBEM 62 FİRMADA 1043 ÇALIŞANI BELGELENDİRDİ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan sanayi sektöründe me...
Maden Suyu Sektörünün Paydaşları İstanbul’da Buluştu
Kızılay Doğal Maden Suları ile Kızılay Akademi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Made...
Derin deniz tabanındaki boru hattının serim işlemini tamamlanoı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin altyapısı ve gaz piyasala...
ETO ÜYELERİ SİLMO OPTİK FUARINDA
Eskişehir Ticaret Odası üyeleri Türkiye’nin uluslararası ilk ve tek optik fuarı olan...
Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması İçin 1400 İmza Topladılar
Birlik Haber-Sen (BHS) Eskişehir Şube Başkanlığınca, ‘sözleşmeli personelin kadroya alınm...
Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu
Doğalgaz fiyatlarındaki artışla beraber ısınma gideri geçen yılın üzerinde olacak. Kış m...
ULUSLARARASI NÜKLEER ENERJİ FORUMU “ATOMEXPO” BAŞLADI
Uluslararası nükleer enerji forumu "Atomexpo 2022" Rusya’nın Soçi kentin...
Madenciler, ESO’da bir araya geldi
Eskişehir ve bölgesinin önemli maden üreticilerini bir araya getiren Eskişehir Madenc...
ODE YALITIM’IN ESKİŞEHİR’DE 200 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA KURULAN FABRİKASINDA ÜRETİM BAŞLADI
ÇİN İLE ALMANYA ARASINDAKİ EN BÜYÜK TEKNİK YALITIM ÜRETİCİSİ OLDUTürkiye&...
ESKİŞEHİR E-TİCARET MERKEZİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ TANITIM TOPLANTISI
E-ticaret yapmak isteyen ETO üyelerine öncülük edecek olan Eskişehir E-Ticaret M...
TURİZMDE ARTIŞ SÜRÜYOR
Türkiye, 2022 yılının ilk 10 ayında toplam 45 milyon 50 bin 97 ziyaretçiyi ağırladı. İlk...
 
BU YIL SU ÜRÜNLERİ İHRACAT HEDEFİMİZ 1,5 MİLYAR DOLAR
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su ürünleri ihracatının 2022’de 1,5 milyar dola...
ARÇELİK’TEN AR-GE’DE YENİ İŞ BİRLİĞİ
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜBİTAK VE ARÇELİK&rs...
Uluslararası Cam Yılı ve Camın Mucizeleri Şişecam Cam Konferansı’nda Kutlandı
Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, global cam sektörün&u...
Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı ilk 10 ayda yüzde 22 artış gösterdi
‘İlk 10 ayda Türkiye ekonomisine 12,3 milyar dolar katkı sağladık’Demir ve dem...
Avrupa kış için endişeli bir bekleyiş içindeyken Türkiye kendi gazını sisteme vermeye hazırlanıyor
Pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının, uluslararası enerji piyasalarında yarattığı olumsuz g...
Küçük aile işletmelerini kaybedersek ülke tarımını kaybederiz
TÜDKİYEB Genel Başkanı NİHAT ÇELİK; Tarımın sürdürülebilirliği k&uum...
YUSUFELİ BARAJI ve HES AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kiriş...
10 bin mimar ve mühendise iş kapısı açılacak
Bakan Murat Kurum, "Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyü...
KURAKLIĞA KARŞI YENİ BİR ÇAVDAR TÜRÜ ÜRETİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü&nb...
Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri’nde incelemelerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletim hatla...
Sakarya gaz sahasında son durum ne?
Türkiye enerji piyasasının en kapsamlı ve en geniş katılımlı zirvesi olarak gelenekselleşen 12....
ODE YALITIM’IN EPD BELGELERİ YEŞİL BİNALAR VE ŞEHİRLER ZİRVESİ’NDE ÖDÜL GETİRDİ
Ürettiği yalıtım ürünleri gruplarının tamamı Çevresel Ürün Beyanı (E...
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ’NDE GEÇİCİ TUZDAN ARINDIRMA TESİSİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında geçici bir tuzdan arındır...
"BUGÜN TARIMA VERMİŞ OLDUĞUMUZ DESTEK 40 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞ BULUNMAKTADIR"
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, izleme ve değerlendirmesini Çölleşme ve E...
2023’te hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık hedefi aşmak istiyoruz
Ticaret Bakanı Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde KonuştuTicaret Bakanı Mehmet...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BU KOCA ŞEHİRDE EVSİZİM
 
MATEMATİK TEMEL ZAYIFLIĞI VE ÇÖZÜMÜ
 
Beyaz çay tüketiyor musunuz?
 
Suriyeli Mehmetçikler
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
ÖĞRETMENİN SUÇU NEDİR?
 
Hüseyin DÜŞ
Biyolojik alanımız ve şifa
 
Hüseyin GÜVEN
MİHALIÇÇIKSPOR (FUTBOL) ÜVEY EVLAT MI?
 
 
 
Konuk Yazar
BİR FESTİVAL VE 2 EYLÜL SENDROMU
 
Nevzat Laleli
HAY-DER’DEN ANKARA VALİSİNİ ZİYARET
 
Özgür TIKIZ
Açıklıyorum! Ben de Başkanlığa Adayım 26 Söz Veriyorum!...
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 386
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2022 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com