Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
SGK İl Müdürlüğünden EYT Açıklaması - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  29 Mayıs 2023 Pazartesi  
Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek
Bakan Özer: 2023 sonuna kadar tüm osb’lerde anaokulu açacağız
Ücretsiz Şehir İçi Ulaşım İçin Yapılan Gelir Desteği Ödemeleri Artırıldı
Başkan Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban bedellerini açıkladı
SGK İl Müdürlüğünden EYT Açıklaması
4.3.2023 

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa resmi gazetede yürürlüğe girerek yayınlandı. Yararlanmak için vatandaş SGK il binasının önünde yığılırken, başvuru nedeniyle Edevlet sisteminde de yoğunluk yaşandı. Konuyla ilgili merak edilenleri ve başvuru şekli ile ilgili olarak SGK İl müdürlüğü tarafından bir açıklanma yapıldı.

 

01/03/2023 TARİHLİ VE 7438 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEME

 • Sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için

ü  Yaş,

ü  Prim Ödeme Gün Sayısı Ve

ü  Sigortalılık Süresi

olmak üzere 3 temel şart aranmaktadır.

 • Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 28 Aralık 2022 tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamada da 8/9/1999(dahil) öncesi ilk defa sigortalı sayılanların emekli aylığına hak kazanma koşullarında statü ayrımı gözetmeksizin yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir.
 • 01/03/2023 tarihli ve 7438 sayılı kanunla ve 03/03/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile ;

ü  İlk defa 8/9/1999 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında sigortalılığı başlayanlardan mevcut yürürlükte olan mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirenlere yaş şartı aranmaksızın aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.

 • 1999 yılında yapılan düzenleme ile getirilen kademeli yaş şartı, SSK sigortalıları için kademeli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarından sadece yaş şartı kaldırılmakta, diğer koşullarda bir değişiklik öngörülmemektedir.
 • Bugünden itibaren;

ü  SSK sigortalıları ilk işe giriş tarihlerine göre belirlenen 5000-5975 gün sayısı ile kadın 20 yıl, erkek 25 yıl sigortalılık süresini,

ü  EMEKLİ SANDIĞI ile BAĞKUR sigortalıları ise kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl  (9000 gün) hizmet sürelerini,

tamamlaması halinde yaş beklemeksizin aylığa hak kazanabilecektir.

 • Düzenlemenin tamamlayıcı unsuru olarak ayrıca; çalışma hayatının desteklenmesini temin etmek amacıyla emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının da teşvik edilmesini sağlamak adına işverenlere prim teşviki verilmesi de sağlanacaktır.
 • Bu kapsamda emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edecek her bir sigortalı için en az 2023 yılı brüt asgari ücreti üzerinden 500,40 TL indirim sağlanarak, işverenlerimiz desteklenecektir. Azami kazanç üzerinden prim bildirilen sigortalı için ise 3.753,00 TL indirim sağlanacaktır.
 • Bu düzenlemeden yararlanmak için sigortalının;

ü  8/9/1999 tarihi ve öncesi sigortalılık başlangıcı olması,

ü  Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa bu madde kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunarak aylık bağlanmış olması,

ü  İşten ayrılış sonrasında aynı özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başlaması

gerekmektedir.

 • Ancak, bu indirimden işverenin yararlanılabilmesi için;

ü  Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

ü  Primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,

ü  Kuruma borcunun bulunmaması, (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması)

ü  Kayıt dışı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunmaması,

ü  Sigortalının ilk defa emekli ve yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunarak aynı özel sektör işyerinde işten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içinde SGDP’ye tabi işe başlaması,

gerekmektedir.

DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BAZI SORULAR VE CEVAPLARI

1-     Borçlanma yapılması halinde düzenleme kapsamından yararlanma durumu:

 • 9/9/1999 sonrası sigortalılığı başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamından yararlanacaklardır.

2-     Düzenleme kapsamında olan ancak gerekli prim ödeme gün sayısı olmayanlara eksik günlerin tamamlanması durumu:

 • Sigortalılar eksik gün sayılarını çalışarak, askerlik, doğum vb. borçlanma ile BAĞKUR kapsamında prim ödemesi yapılmadığı için durdurulan sürelerini ihya(canlandırma) yaparak tamamlayabilirler.

3-     Sigorta başlangıcı 9/9/1999 tarihi ve sonrası olup bu tarih öncesinde staj süresi olanların düzenlemeden yararlanma durumu:

Bu kişiler adına işverenleri ya da okulları tarafından ödenen primler kısa vadeli sigorta kolları yönünden olduğundan 8/9/1999 tarihi ve öncesinde sadece staj sigortası bulunanlar bu düzenlemeden yararlanmaları mümkün değildir.

 

4-     SSK, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI’na tabi çalışmaları olan düzenleme kapsamındaki sigortalının emekli olacağı statünün belirlenmesi:

 • SSK, BAĞKUR veya EMEKLİ SANDIĞI kapsamında çalışmaları olan sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık haline göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacaktır.

 

5-     TARIM BAĞ-KUR sigortalılarının düzenlemeden yararlanması:

 • Tarım Bağ-Kur Kanunu yürürlükte olmadığından ve bu kapsamda olan sigortalılara 1479 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak yaşlılık aylığı bağlandığından Tarım Bağ-Kur Kanununda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Dolayısıyla, bu kapsamdaki sigortalılara halihazırda 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlandığından bu sigortalılar da düzenlemeden faydalanacaklardır.

6-     Doğum borçlanması yapanların düzenleme kapsamına girmesi:

 • İlk işe başlangıcı 8/9/1999 tarihi ve sonrası olan kadın sigortalı bu tarih öncesinde staj yapmış ve staj ile ilk işe girişi arasında doğum yapmışsa doğum süreleri borçlanılarak ilk işe girişi 8/9/1999 öncesine çekilmesi halinde bu düzenleme kapsamında olabilir.

7-     Düzenlemenin banka sandıklarında çalışanları kapsaması:

 • İlk defa 8/9/1999 tarihinde ve öncesinde 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kurulan Sandıklara veya Vakıflara tabi olarak çalışmaya başlayanlar da  bu düzenlemeden yararlanacaktır.

8-     Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için işten ayrılma koşulu:

 • Mevcut mevzuatta yer alan hükümlerde değişiklik yapılmayacak olup, söz konusu hükümler gereği;

ü  Son olarak SSK kapsamında çalışan sigortalıların aylık bağlanmadan önce çalıştığı işten ayrılması gerekir. 

ü  BAĞ-KUR kapsamında çalışılması halinde ise aylığı kesilmeksizin ve herhangi bir prim ödemesi yapmaksızın faaliyetini devam ettirebilir.

ü  Halen görevde olan EMEKLİ SANDIĞI sigortalılarının görevlerinden ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.

9-     Başvuru için süre kısıtı olmaması ve aylık başlangıç tarihi:  

 • Düzenleme kapsamında emekli olmak için belirli bir başvuru süresi ya da süre kısıtı bulunmamaktadır.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrasında şartları yerine getirerek talepte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere en kısa sürede bağlanacaktır.
 • SSK ve BAĞKUR sigortalıları en son çalışmasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğümüze talep belgelerini ile şahsen ya da posta yoluyla verebilirler.
 • EMEKLİ SANDIĞI sigortalılarından halen görevde olan sigortalılar görev yaptıkları kuruma, görevlerinden ayrılan açıktaki memurlar ise en son görev yaptıkları kuruma veya SGK’ya başvuruda bulunabilirler.
 • Ancak bu süreçte yaşanacak yoğunluk nedeniyle e-Devlet’in tercih edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de rahatlıkla aylık talebinde bulunabilirler. E-devlet talebi de bu süreçte daha sadeleştirildi, e-devlet ana sayfasında yer almaya başladı.
 • Vatandaşlarımız işten çıkışları verildikten sonra rahatlıkla e-devletten başvuru yapabilirler.
 • E devlet talepleri anında SGK’nın evrak kaydına düşer. Tarih -sayı alır ve işlemleri de daha kısa sürede sonuçlandırılmış olur.
 • Telefon numarası da e-devlet üzerinden sisteme işlendiğinden hem aylık bağlama işlem aşamaları hem de aylığın ne zaman bankaya aktarıldığı  SMS olarak bildirilecektir.
 • Sigortalılarımız aylık bağlandığında da yine e-Devlet üzerinden aylık bağlandığına ilişkin bilgi mektubunu görebileceklerdir.
 • İşverenlerimiz açısından çalıştırdıkları sigortalıların işten ayrılış işlemlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
 • SGK tarafından aylık bağlanırken sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazandığına ilişkin yazının (Emekli Olur Yazısı) işverenlerce temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Aylıkların daha hızlı bağlanabilmesi için işverenlerimizce düzenleme kapsamındaki sigortalıların işten ayrılış işlemlerinin yapılması yeterlidir ve işten ayrılış yapılabilmesi için Emekli Olur yazısına ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • İşten ayrılış yapılırken ihtiyaç duyulan bilgiler e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarından temin edilebilir.
 • Sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için SGK’ya yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için SGK’dan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanması ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından azami öneme sahiptir.

10- Aylık hesaplama sistemi:

 • Düzenleme sonrasında emekli olacak sigortalılara da düzenleme öncesinde aylık bağlanan diğer sigortalılarda olduğu gibi statüsüne göre aynı şekilde aylıkları hesaplanacaktır.

11- Sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanacak sigortalılar:

 • Bu düzenleme kapsamında emekli olanlardan aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primi kapsamında çalışacak sigortalılar yararlanacaktır.

12- Sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanacak işverenler:

 • Özel sektör işyeri işverenleri bu indirimden yararlanabilecekken kamuya ait işyerleri yararlanamayacaktır.

13- Sosyal güvenlik destek primi indirimi ile sigortalı başına en az destek tutarı:

 • 2023 yılının ilgili ayının tamamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan bir sigortalıdan dolayı işveren en az 500,40 TL indirimden yararlanacaktır. Ancak sigortalının prime esas kazancının azami olması durumunda işverenin yararlanacağı tutar 3.753,00 TL olacaktır.

14- Sosyal güvenlik destek primi indiriminin uygulama süresi: 

 • Bu indirim uygulaması süresiz olmakla birlikte, indirim kapsamına giren sigortalı, işten ayrılana kadar bu indirimden yararlanılacaktır.
Gönderen: journal
1466 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
ESKİŞEHİR’E IPARD DESTEĞİ KAPIDA
TCDD Taşımacılık, İlk Milli Elektrikli Tren Seti’ni Teslim Aldı
Frig Vadisinde önemli proje
Fatih Dönmez’den muhalefetin "Rus gazı" iddialarına bomba yanıt VİDEOLU
TEI ve BOTAŞ İş Birliği Yapıyor
Ayakkabı yan sanayine artık “ceket dar geliyor”
Artık raylarda milli elektrikli tren var
Mega teknoloji koridoru
ODE Yalıtım BAU’da sektörün nabzını tuttu
GELECEĞİN ULAŞIM KONSEPTİ: HYPERLOOP
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı VİDEOLU
Kalıntı eylem planı eğitimleri devam ediyor
İzoder’den yeni ev satın alacak ya da kiralayacaklara uyarı
Şişecam’dan ilk üç ayda 28,4 milyar tl’lik gelir
Mahmudiye çiftçisine ayçiçeği tohumu desteği
 


Ekonomi Haberleri
 
 
İş Dünyası Yeşil Dönüşüm Teşvik ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
İş Dünyası Yeşil Dönüşüm Teşvik ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bozüyük’te yatırım fırsatı
Eksik prime tarihi fırsat! Yapılandırma ile onlar da emekli olabilecek
’Ekolojik Köy Gökçekuyu’’ Türk Mutfağı Haftasına Damga Vurdu
34 milyon 801 bin liralık destekleme ödemesi
TÜRKİYE 11,1 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI
Malezya Savunma Bakanlığı İle Türk Havacılık Uzay Sanayii Arasında Önemli Anlaşma!
“Enerjimiz Eşit” diyen OEDAŞ, Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü aldı
Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek
GÜÇLÜ SANAYİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde organize sanayi bölgesi olmayan ilimi...
Asgari Ücrette 500 Dolara Tekabül Eden Bir Alım Gücü Diğer Çalışanlara da Yansıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV canlı yayınında gazete...
Kobi tanımı güncellendi
KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço li...
Yeni Mezunlar “KALFA” Programı İle Sektöre Hazırlanacak!
SSB bünyesindeki Savunma Sanayii Akademi’nin gençlere yönelik başlattığı...
Türkiye’nin Belçika ve Lüksemburg ticari ilişkileri ESO’da değerlendirildi
Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Başkanı Tuğrul Şeremet ve dernek temsilcile...
 


Önceki Başlıklar
Temel Kotil yerli yolcu uçağı için tarih verdi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl uçuş y...
Gençliğin Enerjisi TEI’de Buluştu
BAKAN DÖNMEZ TEI’DE ÜNİVERSİTELİLERLE BİR ARAYA GELDİT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar ...
VEHBİ KOÇ KONGRE MERKEZİ’NDE TEKNOLOJİ BULUŞMASI
E-ticaretin ve dijital pazarlamanın önde gelen şirketlerinin patronları ve yöneticileri &l...
“En Düşük Memur Maaşı 22 Bin TL Olacak”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında gündeme ve &cce...
Bakan Kirişci 21 milyon ton buğday rekoltesi beklendiğini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş programı kapsamında Dulkadiroğlu il&cce...
İngiltere’nin En Hızlı Tren Yolu’nda Türk İmzası
Dünyaca ünlü projelerde yere alan Mono Steel, İngiltere’nin en önemli proj...
EYT’de Maaş Bağlama Önümüzdeki Hafta Tamamlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ve ...
Türkiye-Azerbaycan arasında dış ticaret 5 milyar dolara koşuyor
Azeri milletvekillerinden İzmir çıkarmasıKendilerini; “Bir Devlet İki Millet” ola...
Türkiye’nin Millî Havacılık Motorları Asya-Pasifik’in En Büyük Havacılık Fuarı’nda
Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 23-27 Mayıs tarihleri arasında d&...
600 milyon liralık proje Eskişehir’de başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Eskişehir’in Günyüzü il&c...
Fatih Dönmez: Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol
Katıldığı canlı yayında petrol ve doğalgaz keşif çalışmalarıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabi... VİDEOLU
Eskişehirli İşletmeler Dijital Pazarlama İletişimini IAB İle Öğrenecekler
Eskişehir Sanayi Odası ile, İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Güçlerini Birleştiriyor...
Tüketici gıdada önce kaliteye sonra fiyata bakıyor
Markalar açısından tüketicileri tanımak ve tercihlerini nasıl yaptıklarına dair fikir sa...
Memura kira desteğinde detaylar netleşiyor! Kimler faydalanacak?
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına ki...
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kara...
 
Bakan Dönmez Eskişehir Yunus Emre Termik Santrali’ni ziyaret etti
Fuat Oktay ve Bakan Dönmez’den Eskişehir’e büyük müjde! Dev tesis a&...
Albaraka Türk, açık bankacılık alanındaki çalışmalarıyla sektörde öncü olmayı hedefliyor!
Albaraka Türk, açık bankacılık alanındaki çalışmalarıyla sektörde önc&u...
Kalkınma ajansları ile kitle fonlama platformları arasında iş birliği çağrısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ülkemizde ...
İnşaat Faaliyetleri Hâlen Yönünü Belirleyemedi
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hiz...
Bakan Kurum: her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabında...
ESO, meslek sahibi yapmaya devam ediyor
Eskişehir Sanayi Odası, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında gerçekleştirdiğ...
Bakan Dönmez: Doğu Karadeniz’de petrol bulma ihtimalimiz var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz’e...
TZOB’da Genel Başkan Bayraktar güven tazeledi…
Tek listeyle gidilen seçimde, Bayraktar, geçerli oyların tamamını aldıTürkiy...
Eskişehir’de Sulama Sezonu Başladı
DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim s&u...
Eskişehir’deki üreticilere bir destek daha
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düve Alım Desteklemeleri kapsamınd...
Baycan elektrik, engelleri aşan hikayeler’le yine ezber bozuyor
Baycan Elektrik’in felsefesinde en büyük değeri çalışanlar oluşturuyor. Bayca...
Dijital İşler’in Kalbi Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde Atacak
Türkiye’de e-ticarete ve dijital pazarlamaya yön veren şirketlerin patronları ve y&o...
Ankara – Sivas Hızlı Treni İle Şehirlerin Çehresi Değişiyor
26 Nisan 2023 tarihinde işletmeye alınan Ankara – Sivas Hızlı Treni ile Sivas, Yozgat, Kırıkka...
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın iki ay daha uzatılmasına karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, “Ülkemizin...
Eskişehirde 11 ilçede eş zamanlı süne mücadelesi başladı
Eskişehir İlimizde bu yıl süne mücadelesi, 11 ilçede eş zamanlı olarak 9 Mayıs 2023...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BU KOCA ŞEHİRDE EVSİZİM
 
Çocuğunuz sebze yemek istemiyor mu?
 
Türk-İslâm Kültürüne Kin ve Nefret Besleyenler, Erdoğan’a da kin ve nefret beslerler
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
İLLE DE VATAN
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji Şifasının Amacı
 
Hüseyin GÜVEN
NEDEN CUMHUR İTTİFAKI? DSP GENEL BAŞKANI GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI. BAŞKAN İSTİFA EDER Mİ?
 
Konuk Yazar
SAADET’LİLERE AÇIK MEKTUBUMDUR..
 
 
 
Nevzat Laleli
AĞIR SANAYİ VE ÜRETİM
 
Özgür TIKIZ
Asrın seçiminde kazanan Türkiye Yüzyılı oldu
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 545
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2023 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com