Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
4 saatten fazla sosyal medya kullanımı iyiciliği azaltıyor! - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  27 Eylül 2022 Salı  
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARI ARTIK E-DEVLETTE
“mesafeli sözleşmelerde 2024’e ertelemeler ..."
KEDİ VE KÖPEK SAHİPLERİNE DUYURU
YÖK’ün “Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi” Başlıyor
4 saatten fazla sosyal medya kullanımı iyiciliği azaltıyor!
9.8.2022 

İyicilik ve Kötücülük Ölçeğinde Türkiye sınırın altında kaldı…

Bir olay, durum, kişi karşısında karar alırken iyicil ya da kötücül güçlerimizin hangisinin baskın olduğunu, iyicil/kötücül tutum ve algılarımızı psikometrik olarak ölçebileceğimiz ‘Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği’ geliştirildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal tarafından geliştirilen “İyicilik ve Kötücülük Ölçeği”ne ülke genelinde yaşları 15 ile 69 arasında değişen bin 23 kişi katıldı. En düşük ‘0’, en yüksek ‘140’ puanın alınabildiği ölçekte Türkiye, iyicil güçlerin kullanımında sınır puanın altında kaldı.  

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, amaca ve sürece yönelik iki boyutta iyicil ve kötücül güçlerin ölçülmesi sonucunda iyicil güçlerimizin pekiştirilmesine ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşıldığını söyledi. Sosyal medyada günde 4 saatten fazla zaman geçirilmesinin iyicillik tutum ve davranışlarını baskıladığını vurgulayan Ünal, sosyal medya kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiği uyarısında bulundu. TikTok’un kontrolsüzlüğün en çok yayıldığı bir mecra olduğunu kaydeden Ünal, “Sosyal medya kullanıcılarının puanları 80 puanın üzerine çıkarken, TikTok kullanıcıları ölçekten sadece 60 puan alarak ortalamanın altında kaldı.” dedi.

Bir olay, durum, kişi karşısında karar alırken iyicil ya da kötücül güçlerimizin hangisinin baskın olduğunu, iyicil/kötücül tutum ve algılarımızı psikometrik olarak ölçebileceğimiz ‘Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği’ geliştirildi. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal tarafından yapılan ölçek ile iyicil ve kötücül tutum ve algıların ölçülebilmesi hedefleniyor.

 

Ölçeğe ülke genelinde bin 23 kişi katıldı

 

Türkiye genelinde yaşları 15 ile 69 arasında değişen bin 23 kişiye çevrimiçi olarak uygulanan ölçeğin ilk sonuçlarına göre ortalama puan 84 olarak tespit edildi. Ölçekten en düşük ‘0’, en yüksek ‘140’ puan alınabiliyor. Ölçeğin uygulanmasında ilk olarak ‘Olumlu yola girmişsiniz, davranış pekiştirmeye ihtiyaç var’ sonucuna ulaşıldı. Ölçeğe göre, iyicil güçlerin tam olarak kullanılabildiği ve huzurun yakalandığını gösteren puan ise 106 ve üzeridir. İyicil güçlerin kullanımında Türkiye’nin sınır puanın altında kaldığı anlaşıldı. Böylece pozitif psikoloji becerilerine ve ilkelerine yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılmasının önemi bir kez daha ön plana çıktı.

 

İyicil güçlerimiz pekiştirilmeli

 

Amaca ve sürece yönelik iki boyutta iyicil ve kötücül güçlerin ölçülmesi sonucunda iyicil güçlerimizin pekiştirilmesine ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşıldı. Amaca yönelik iyicil güçlerimiz; dürüstlük, sözünde durabilirlik, hesap verebilirlik, aşkın bir güce sığınabilirlik, empati, karşılıksız sevebilir ve iyilik yapabilirliktir. Sürece yönelik ise iyicil güçler ise sabırlılık ve çile çekebilirlik, erdemlilik, adil ve hakça paylaşım kaygısı olarak ifade ediliyor.

 

Fazla sosyal medya kullanımı iyiciliği azaltıyor

 

Araştırmaya 765 kadın (%74,4), 258 erkek (%25,1) katıldı. Yapılan incelemelerde cinsiyete göre bir fark gözlemlenmedi fakat günlük sosyal medya kullanımına göre iyicillik ve kötücüllük algılarımızın farklılaştığı ortaya çıktı. Analizlere göre günde 1 saatten az sosyal medya kullananlar ile  4-6 saat ve 7 saatten fazla kullananlar arasında fark bulundu. Günlük sosyal medya kullanımı arttıkça ‘iyicillik’ algı ve tutumları azalıyor. 1 saatten az sosyal medya kullananların iyicillik puanları pozitif yönde anlamlı derecede farklılaşıyor.

 

TikTok kullanıcıları ortalamanın altında kaldı

 

Sosyal medya uygulamalarına göre yapılan karşılaştırmada TikTok kullananlar ölçekten en düşük puanı aldı. Yapılan analizlerde, TikTok kullanıcılarının ölçekten aldığı puan Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn kullanıcılarından anlamlı olarak farklılık oluşturdu. Diğer sosyal medya kullanıcılarının puanları 80 puanın üzerine çıkarken, Tik Tok kullanıcıları ölçekten sadece 60 puan alarak ortalamanın altında kaldı. Tik Tok kullanıcıları, ‘Kötücüllükte farkındalık oluşmuş ama ortalamanın altında’ olarak değerlendirildi.

 

Sosyal medya duygusal kontrolsüzlük yaratıyor

 

Analiz sonuçlarında sosyal medyada günde 4 saatten fazla zaman geçirilmesinin iyicillik tutum ve davranışlarını baskıladığının gözlemlendiğini belirten Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, “Bu durum, disinhibisyon dediğimiz aşırı öfke, aşırı mutluluk, aşırı alınganlık gibi duygu ve davranışlarda aşırıya kaçma durumunun harekete geçmesiyle açıklanabilir. Sosyal medyanın özgür ve kontrolsüz doğası bir süre sonra kişilerde aşırıya kaçmayı ve duygusal kontrolsüzlüğü ortaya çıkartıyor. Akabinde kişiler kötücüllük güçlerini baskılayamadıklarında linç /iptal kültürü olarak ifade ettiğimiz kişileri ve kurumları toplumdan yok saymayı hedefleyen kötü niyetli paylaşımlar zincirinin de bir parçası haline gelebiliyor.” dedi.

 

TikTok kontrolsüzlüğün en çok yayıldığı mecra!

 

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, özellikle TikTok kullanıcılarının günde 1 saatten fazla sosyal medya videolarını hazırlama, paylaşma ve aldıkları etkileşimi takip etme davranışlarında bulunduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: 

 

“Bu yüzden disinhibisyonun yani kontrolsüzlüğün en çok görüldüğü sosyal medya mecrası TikTok olarak karşımıza çıkıyor. TikTok kullanıcılarının aşırı duygular barındıran videolar çekmesi ve duygusal kontrollerinin azalması iyicillik tutum ve davranışlarını baskılıyor. TikTok, toplumsal kural ve ahlaki davranışlar bütününden bir anda sıyrılıp aşırı kontrolsüz videoların servis edilmesiyle disinhibisyon etkisini yayıyor. Duygularını iyicil güçleriyle besleyemeyenlerde bir süre sonra kötücüllük kendini gösteriyor. Kısa videolar aracılığıyla yayılan olumsuz duyguların ve kötücüllüğün yayılım hızı olumluya göre 5 kat fazla. TikTok kullanıcılarda kötücüllük farkındalığı oluşmuş ama ortalamanın altındalar.”

 

Sosyal medya kullanımında aşırıya kaçılmamalı

 

Araştırmada da görüldüğü gibi günde 1 saatten az sosyal medya kullanımının iyicillik güçlerimizi desteklediğini ifade eden Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, “Dolayısıyla hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada gündemi takip etme, faydalı içerikler paylaşma, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarımızı karşılarken 4 saat sınırına dikkat etmeli ve aşırıya kaçmamalıyız. Bu aynı zamanda sosyal medya okuryazarlığı becerilerinin de işe katılması anlamına geliyor. Her ne kadar iyicillik yoluna girdiğimiz anlaşılsa da iyicil tutum ve davranışlarımızın pekiştirilmesine ihtiyaç olduğu unutulmamalı.” dedi.

 

Ölçek pozitif psikoloji ilkelerine uygun hazırlandı

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal tarafından geliştirilen Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği (ÜSİYKÖ), pozitif psikoloji ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup 35 madde ve 2 boyuttan oluşuyor. Birinci boyut ‘Amaca Yönelik’ olarak adlandırılırken dürüstlük, sözünde durabilirlik, hesap verebilirlik, aşkın bir güce sığınabilirlik, ampati, karşılıksız sevebilir ve iyilik yapabilirlik durumlarını ölçüyor. İkinci boyut ise ‘Sürece Yönelik” olarak adlandırılıyor ve sabırlılık, çile çekebilirlik, erdemlilik, adil ve hakça paylaşım kaygısı durumlarını ölçüyor.

 

Ölçek, ‘Kabul etmiyorum’, ‘Kabul ediyorum’, ‘Kabul ediyorum ama yapamıyorum, pişmanlık hissederim’, ‘Planlayarak sorumluluk hissi ile inanıyor ve uyguluyorum’ ve ‘Severek her zaman inanıyor ve uyguluyorum’ olarak derecelendirilen 5’li likert tipinde geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

 

Üsküdar İyicillik ve Kötücüllük Ölçeği (ÜSİYKÖ) ile kendinizi test edebilirsiniz.

Her bir ifadeyi duruma uygunluk açısından değerlendirerek puanlayınız. (Kabul Etmiyorum=”0”; Kabul Ediyorum=”1”; Kabul ediyorum ama yapamıyorum, pişmanlık hissederim=”2”; Planlayarak sorumluluk hissi ile inanıyor ve uyguluyorum=”3”; Severek her zaman inanıyor ve uyguluyorum=”4”).

 

NOT: 6., 11., 15., 16., 18.,19.,20.,24.,27.,30.,31.,33.,35. maddeler ters kodlanmalıdır (‘0’ yerine ‘4’; ‘1’ yerine ‘3’; ‘3’ yerine ‘1’).

 

1- Dürüst olmak, sözünde durmak her şartta vazgeçilmez bir ilkedir.

2- Yalan söylemek kötü insanların ortak özelliğidir, nefret ederim. 

3- Menfaatimize ters olsa bile doğru olan yapılmalıdır.

4- Sorumluluk ve hesap verme duygusu hayatımızda en önemli ilkedir. 

5- Aileme, yakınlarıma hesap vermek zorundayım. 

6- İnandığımız tek ölçü şahsi menfaatimizdir, bu çağ böyledir. 

7- En kutsal değer para, makam, şöhret olmamalıdır. 

8- “Şartlar ne olursa olsun önceliğim kendi çıkarımdır” ifadesi yanlıştır. 

9- “Ahlaklı olmak güzeldir ama bu zamanda geçerli değildir” düşüncesi bir modern yanılgıdır. 

10- “Hesap vermeden yaşamak rahatlıktır” düşüncesi insanlığın sonunu hazırlar, gizli kötülükler artar. 

11- Bu çağda bencil olmak, lüks içinde yaşamak zorundayız. 

12- Her şeyi bilen ve kontrol eden yaratıcıya karşı hesap vereceğiz, unutmamalıyız.

13- Hakiki dindar, ölümün anlamını bilir, söyledikleri ile yaptıkları uyumludur.

14- Zayıf, çaresiz ve güçsüz zamanlarımda maneviyata sığınırım ve uygularım.

15- İdeallerimiz için zorluklara, çilelere katlanmak, bu zamanın doğrusu değildir, önce rahatım gelir. 

16- Çilecilik eski anlayıştır, dünyaya bir defa gelinir. 

17- Sabırlı ve tahammüllü olmak için çok gayret ederim.

18- Karşılıksız, beklentisiz sevgi, şefkat, nezaket hoştur ama bu zamanda öyle insanlar kullanılır, öncelik sende olmalı. 

19- Tevazu, alçakgönüllülük özgüveni zedeler, bu çağda güçlü olanın dediği olur. 

20- Hayat bir mücadeledir; güçlü olmak, erdemli olmaktan önemlidir. 

21- Hayat bir yardımlaşmadır, cömert olmak yüksek bir değerdir, sıklıkla yapılmalıdır.

22- İhtiyacın olmayan şeyleri, ihtiyaç sahiplerine vermek fazilettir, sıklıkla uygulanmalıdır.

23- Küçük şeylerden mutlu olmaya çalışmak gerekir.

24- Hedefe ulaşmak için hileli yollara başvurmak doğru değildir ama günümüzde çoğu zaman gerekir. 

25- Kendine yapılması istenmeyen şeyi, başkalarına yapmamak gerekir.

26- İyi niyet ve güzel bir gayret sahibi olmak hem başarı hem mutluluk getirir.

27- Adil paylaşım güzel bir şeydir ama bu zamanda mümkün değil. 

28- Kendi fikrini zorla kabul ettirmek, herkesi değiştirmeye çalışmak, doğru ve uygun bir yöntem değildir. 

29- Önce benim hakkım sonra adalet demek çağın yanılgısıdır, buna dikkat ederim, önce adalet derim.

30- İnsanın zenginliği mal, mülk, parada değil, taşıdığı karakterdedir, fakat karakter karın doyurmuyor. 

31- Alın teri ile kazanmak güzeldir ama bu zamanın metodu değildir. 

32- Size yanlış yapan birisini affetmek veya olayı olduğu gibi kabul etmek ve ileriye bakmak gerekir.

33- İntikam almak çoğu zaman gereklidir. 

34- Karşılıksız iyilik yapmak isterim ancak zor olduğunu biliyorum.

35- “İyilik yaptım da ne oldu, besle kargayı oysun gözünü” görüşü bence çok doğru.

 

Değerlendirme: Ölçekten 0 ile 140 arasında puan alınabilmektedir.

0-35: Kötücüllük baskın ahlakî körlük normalleşmiş durumda

36-70: Kötücüllükte farkındalık oluşmuş ancak ortalamanın altındasınız

71-105: Olumlu yola girmişsiniz davranış pekiştirmeye ihtiyaç var

106-140: Ortalamanın üstünde iyicil güçlerinizi kullanıyorsunuz huzuru yakalamışsınız

 

 

Gönderen: journal
641 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Bilim-Teknoloji Haberleri
En Çok Okunanları
İNTERNET KULLANIM SÜRELERİ ARTIYOR
Kılıçdaroğlu’nun ’Teknofest’ ziyaretiyle ilgili Bayraktar’dan dikkat çeken açıklamalar! VİDEOLU
Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER 100 km menzile ulaştı VİDEOLU
ANİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ VERİ KAYBINA NEDEN OLUYOR
TÜBİTAK TEKNOFEST Kapsamında İlklere İmza Atıyor
TÜSAŞ TEKNOFEST SAMSUN’DA İLKLERE İMZA ATACAK
TAYFA DA TEKNOFEST’TE
Türkiye - Azerbaycan e-Devlet Sistemleri Entegre Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TEKNOFEST Bir Zihni Devrimdir”
İLK YERLİ GÖZLEM UYDUSU RASAT EMEKLİYE AYRILDI
5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar, ödülleri kaptılar
TEKNOFEST Rüzgarı Kuzeyden Esti
DİJİTAL İÇERİK DÜNYASI BU KAMPTA BULUŞTU
"TEKNOFEST ATEŞİ" MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI YERDE
7’nci Model Uydu Yarışması’nın Liderleri Belli Oldu
 


Bilim-Teknoloji Haberleri
 
 
Üç Asırlık Tillo Işık Hadisesi İzleyenleri Büyüledi
Üç Asırlık Tillo Işık Hadisesi İzleyenleri Büyüledi
Wi-Fi bağlantısını hızlandırmanın yolları
HACKERLERİN GÖZÜ ŞİMDİ DE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE!
Akıllı oyuncak almadan önce araştırın
FUTURE CUP 2022 TURNUVASI 23 EYLÜL’DE BAŞLIYOR!
TEKNOLOJİK TAYFA ANKARA’DAN GEÇTİ
VADİ’DE EN HAVALI GÖSTERİ
ASKERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETEN "PASİF DIŞ İSKELET PROJESİ" TAMAMLANDI
Türksat ve Avanti Communications Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı
Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı geliştirildi
ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle dünyanın elektronik harp kabiliyetlerine sahip ilk in... VİDEOLU
EĞİTİM KURUMLARI SİBER TEHDİT ALTINDA
YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE HACKERLERİN GÖZÜ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE OLACAKEğitim d&oum...
ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ TEHDİT ALTINDA!
SOSYAL MEDYA DEVİ ÇOCUKLARIN VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMADI! İnternet siteleri, ...
HACKERLARIN YENİ SAHTE İŞ TEKLİFİ TUZAĞINA DİKKAT
SİBER DOLANDIRICILAR E-TİCARET SİTELERİNİN ADINI KULLANARAK SAHTE İŞ TEKLİFLERİYLE KANDIRIYORHackerl...
Eylül ayının en popüler Steam oyunları
İndirimli oyun seçenekleriyle oyuncuların öncelikli tercihi olan oyun alışveriş sitesi o...
 


Önceki Başlıklar
Fidye yazılımı saldırılarının maliyeti 5 milyonu aştı!
İş dünyası küresel çapta en çalkantılı yıllarını yaşarken, birçok işl...
VADİ’DE OYUN KAMPI
Dijital içerik dünyasını oluşturan oyun tasarımcıları, yazılımcılar, dijital sinema ve a...
Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa sunuldu
Redmi 10C, Snapdragon® 680 işlemci ve 6,71 inç büyük ekranı uygun fiyatla bir a...
ONLINE ÖDEME DOLANDIRICILIĞI 343 MİLYAR DOLAR ZARARA YOL AÇACAK!
E-TİCARET SEKTÖRÜNE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR!  2023 ve 2027 yılları arası...
İNTERNET KULLANIM SÜRELERİ ARTIYOR
GÜNLÜK 6 SAAT 58 DAKİKA İLE REKOR KIRILDI Güncel verilere göre günl&uu...
HER 2 UYGULAMADAN 1’İ KİŞİSEL VERİLERİ RİSKE ATIYOR!
ANDROID UYGULAMALARIN YARISINDAN FAZLASI KİŞİSEL VERİLERİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PA...
TUG 25 YAŞINDA
Antalya Saklıkent’teki Bakırlıtepe’de 2 bin 500 metre yükseklikte kurulan TÜBİ...
“Nanoteknoloji ile Birlikte Başarmak”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde ...
TikTok şokuna dikkat
Beş TikTok dolandırıcılık yöntemi Siber güvenlik şirketi ESET dünyanın bir numar...
TEKNOFEST Rüzgarı Kuzeyden Esti
Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu TEK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TEKNOFEST Bir Zihni Devrimdir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 5’incisi düzenlenen TÜBİTAK’ın da p...
TEKNOFEST HYPERLOOP BİRİNCİLERİ SEVİNCİNİ TCDD İLE PAYLAŞTI
Geçmişten günümüze genç beyinlerin projelerine ve Türkiye’ni...
KOBİ’LERİN %54’Ü SİBER GÜVENLİĞİN İLK ADIMINI UYGULAMIYOR!
HACKERLERİN GÖZDESİ KOBİ’LERİN DE SİBER SALDIRILARDAN KORUNMASI GEREKİYOR! &nbs...
Türkiye - Azerbaycan e-Devlet Sistemleri Entegre Edildi
Türkiye – Azerbaycan e-Devlet Sistemleri Entegrasyonu Başlatılması Töreni, Cumhurbaş...
DİJİTAL İÇERİK DÜNYASI BU KAMPTA BULUŞTU
Dijital içerik dünyası, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bil...
 
TAYFA DA TEKNOFEST’TE
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın karakterleri, “T...
ANİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ VERİ KAYBINA NEDEN OLUYOR
MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA VERİ KAYBI RİSKİ TAŞIYAN 4 UYARIYA DİKKAT! Masaüstü...
5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar, ödülleri kaptılar
4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülü alan...
Kılıçdaroğlu’nun ’Teknofest’ ziyaretiyle ilgili Bayraktar’dan dikkat çeken açıklamalar!
Selçuk Bayraktar, Kılıçdaroğlu’nun Teknofest ziyareti hakkında konuştu. Bayrakta... VİDEOLU
"TEKNOFEST ATEŞİ" MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI YERDE
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını ziyare...
TEKNOFEST’in ulaşım aracı BinBin
Kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, Samsun&rsq...
İnternette giderek artan tehlike
Doxlama kurbanı olmayın  Siber güvenlik şirketi ESET, son zamanlarda bireyler üz...
İLK YERLİ GÖZLEM UYDUSU RASAT EMEKLİYE AYRILDI
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından geliştirilen ilk yer...
TÜBİTAK TEKNOFEST Kapsamında İlklere İmza Atıyor
30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında, Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek o...
Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER 100 km menzile ulaştı
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma f&u... VİDEOLU
TÜSAŞ TEKNOFEST SAMSUN’DA İLKLERE İMZA ATACAK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl ilki Azerbaycan’da olmak üzere ikinci kez Sam...
7’nci Model Uydu Yarışması’nın Liderleri Belli Oldu
20 finalist takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan 7. Türksat Model Uydu Yarışması sonu&...
İnternette bıraktığınız izleri silmenin yedi yolu
Kendinizi hiç Google’da arattınız mı?Dijital dünyada bir kez bir şey paylaşıldığı ...
SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR “AKINCI TİHA”
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BAYKAR tarafından üretile... VİDEOLU
ÇADIRINI AL OYUNUNU TASARLA
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, dijital içerik d...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BU KOCA ŞEHİRDE EVSİZİM
 
MATEMATİK TEMEL ZAYIFLIĞI VE ÇÖZÜMÜ
 
Çay ve kahve yerine ofiste tüketebileceğiniz 10 içecek!
 
Suriyeli Mehmetçikler
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
16 YAŞINDA
 
Hüseyin DÜŞ
Biyolojik alanımız ve şifa
 
Hüseyin GÜVEN
BU ÇOCUK BANA FAZLA EŞYAM OLDUĞUNU ÖĞRETTİ!
 
 
 
Konuk Yazar
BİR FESTİVAL VE 2 EYLÜL SENDROMU
 
Nevzat Laleli
ÇALIŞMALARIMIZ DÜNYA ÇAPINDADIR -4
 
Özgür TIKIZ
Açıklıyorum! Ben de Başkanlığa Adayım 26 Söz Veriyorum!...
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 648
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2022 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com