Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
Bağımsız ve Kaliteli Yargı İçin Yüzyılda Bir Rastlanır Fırsat Oluştu - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  27 Kasım 2021 Cumartesi  
TÜRKSAT 5B UYDUSU ARALIK SONUNDA FIRLATILIYOR
kargonuz dağıtımda;sokağa çıkma kısıtlamanız başladı ..."
Tonlarca atık ekonomiye kazandırılacak
Tramvayın geçiş üstünlüğü trafik keşmekeşini artırıyor
Bağımsız ve Kaliteli Yargı İçin Yüzyılda Bir Rastlanır Fırsat Oluştu
19.10.2021 

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün: “Bağımsız ve Kaliteli Yargı İçin Yüzyılda Bir Rastlanır Fırsat Oluştu”

 • Av. Gün: “Türkiye’nin içine düştüğü orta gelir ve orta demokrasi tuzağından çıkması için hukuku üstün kılmasından başka çaresi yok.”
 • Av. Gün: “Hiçbiri tek başına Anayasayı değiştirecek güce sahip olmayan siyasi irade arasında yasama ve yürütme konusunda yapılan tartışmalar, millî bir uzlaşmayı zorunlu hale getiriyor, bu da etkin ve verimli bir yargıyı sağlamak için ülkemize tarihi bir fırsat penceresi açıyor.” 

Eskişehir Barosu ve Kent Konseyi’nin düzenlediği “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” konulu konferansta konuşan, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, tam bağımsız, hesapverir, etkin ve verimli çalışan bir yargı için detaylı bir yol haritası hazırladıklarını, Türkiye’nin içine düştüğü orta gelir ve orta demokrasi tuzağından çıkması için hukukun üstünlüğünü ve yargının güvenirliğinin yükseltmekten başka çaresinin olmadığını söyledi. 

Mehmet Gün, “1980 darbesinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yargı ile ilgili kronik ve yapısal sorunlarımız var. Bu sorunların çözümü için kapsamlı bir yargı reformu şart.  Daha İyi Yargı Derneği olarak bu amaçla oldukça kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışma yaptık ve “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” adıyla tüm önerilerin yer aldığı bir kitap hazırladık. Yaptığımız çalışmalar gösterdi ki Türkiye’nin ileri demokrasi ve hukuk devletine dönüşmesi, milli gelirini mevcut 8.500 Dolar seviyesinden 25.000 Dolar seviyesine çıkarabilmesi için kaliteli yargıya ihtiyacı bulunuyor” dedi. 

Çözüm önerilerini 5 ana başlıkta açıklayan Mehmet Gün; saptanan bu çözümlerin yargıyı etkin ve verimli çalışır, hesapverir ve tam bağımsız hale getireceğini, yargılama görevini yaparken nitelikli yapıya ve yetkin insan kaynaklarına kavuşturacağını, sulh ve uzlaşmaları teşvik ederek davaların 3 - 4 ayda sonlandırabilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Hiçbiri tek başına anayasayı değiştirecek güce sahip olmayan siyasi irade arasında yasama ve yürütme konusunda yapılan tartışmaların millî bir uzlaşmayı zorunlu kıldığını vurgulayan  Gün, bunun tam bağımsız, etkin ve verimli bir yargıyı sağlamak için tarihi bir fırsat penceresi açtığını ve iyi değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. 

Türkiye’nin yalnızca kaliteli yargıyla hukuku üstün kılması ve adalet inancını güçlendirmesi halinde, gelişen dünya ekonomisinden aldığı payı hızla artırabileceğini, kişi başı milli gelirini kısa zamanda 5- 6 katına çıkarabileceğini belirten Gün, “siyasi iradenin yargı üzerinde etki sahibi olmasının önlenmesi ve tam tersine yargının yürütme gücünü elinde tutanları denetleme işlevinin pekiştirilmesi gerekiyor. Yasamanın, yargı bağımsızlığını kısıtlayan yasa yapması önlenmelidir. Anayasa’da tedbirler almak yetmiyor, yasamanın müdahalesi ihtimalini fiilî olarak önleyecek tedbirler alınmalıdır” dedi. 

Siyasi görüşlerin Mecliste adil ve aldıkları oy oranında temsil edilmesinin, yürütme gücünde çoğulcu, çok sesli ve kapsayıcı bir anlayışın benimsenmesinin, devletin de kuvvetler ayrılığını güvenceye almasının önemine ve gerekliliğine dikkat çeken Mehmet Gün, yargının bağımsızlığını sürdürebilmesi için devlet güçleri arasında hassas bir denge kurulması gerektiğini, Mecliste farklı görüşlerin varlığının ve adil temsil edilmesinin, esasında yargı bağımsızlığının da teminatı olduğunu dile getirerek, yargı bağımsızlığını Anayasada güvence altına almanın ve yargıyı ilgilendiren kanunlarda yüksek oy nisabı getirilmesinin gerekliliklerini dile getirdi. 

Avukat Mehmet Gün verdiği “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” başlıklı konferansında, daha sonra yaptıkları çalışmada ulaştıkları sonuçları şöyle anlattı:

Yargı, sağlık ve güvenlikten de önce gelen hayati bir kamu hizmeti vermektedir ve bu hizmetin kaliteli olması zaruridir. Yargının görevini layık olduğu şekilde yerine getirebilmesi, hak ettiği tam bağımsızlığı kazanıp koruyabilmesi için kaliteli hizmet vererek toplumun itimadını kazanması, adalete olan inancı güçlendirmesi gerekir. Yargı bağımsızlığı kaliteli yargı hizmetinin en önemli şartıdır. Yargı bağımsızlığının korunması için de öncelikle Anayasa korumasının geliştirilmesi gerekiyor. Yargıya ilişkin yasalar yapılırken yüksek karar nisabı, kanunların yürürlüğe girmesinden önce Anayasa Mahkemesi denetiminden geçirilmesi gibi tedbirlerin alınmalıdır. Yasama sürecinde, meclis çoğunluğuna ve yürütmeye dahil olmayan farklı siyasi partilerin de sürece dahil olmasının sağlanması gibi yöntemler geliştirilebilir. Anayasaya aykırı kanunların yürürlüğe girmesi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümez olması ve hatta iptal kararlarının yürürlüğünün ileriye bırakılabilir olması, Anayasa denetimini anlamsızlaştırmaktadır. Anayasada açık hüküm olmasına rağmen yargı bağımsızlığı yasama yoluyla zedelenebilmektedir. Anayasa koruması zayıf ve yetersizdir. Bu nedenle yürütme ve yasamadan yargıya yönelebilecek tehditleri fiilî olarak önleyen tedbirlerin de alınması gerekiyor.  Yargı sistemini tasarlarken, hizmet üretimi, etkin ve verimli faaliyet gösterilmesi öncelikli hedefler olmalıdır. Görevini layık olduğu şekilde yerine getirebilmesi ve bağımsızlığını koruyabilmesi için yargı, halka verimli hizmet vermede yeterli kapasiteye sahip ve  hesapverir olmalı fakat keyfi olmamalıdır. Geliştirdiğimiz reform önerileri gerçekleştiği takdirde yargı, artık siyasi hesapların hakim olduğu bir kurum değil, toplumun her kesiminin eşit bir şekilde faydalandığı, etkin ve verimli bir kamu hizmeti veren kurum niteliğine kavuşacaktır.”  

Daha İyi Yargı Derneği’nin 2017 yılında geliştirdiği ve geniş çevrelerde kabul gören “Adalet Yüksek Kurulu” oluşturulması önerisine de değinen Gün, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” isimli çalışmada toplanan çözümler için de bu kez 9 kişilik bir ekiple 1 yıl boyunca 9 başlık altında yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti. Gün, hazırladıkları reform paketinde yer alan başlıkları şöyle sıraladı:

“Yargı etkin ve verimli çalışmalı, kendisi de hukuka hesapverir olmalı ve tam bağımsız hale getirilmelidir. Görevini yapmada yetkin ve yeterli yapıya ve kadroya kavuşmalı, sulh ve uzlaşmalar teşvik edilerek davalar 3-4 ayda sonlandırılmalıdır. Bunlar için de: 

1. Yargı Üst Kurulu hizmet odaklı, tam bağımsız, bağımsızlığını koruyabilir ve görevini yapmaya tam yetkin ve yeterli hale getirilecek.

 • HSK Adalet Yüksek Kurumu’na dönüştürülecek yargı hizmetlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanlığına verilen görev ve yetkiler bu kuruma aktarılacak.
 • Hiçbir kişi, grup ya da koalisyonun nüfuz kuramayacağı bileşimde ve sayıda üyesi olacak.
 • Yargı’da siyasallaşma önlenecek; yargı kaliteli hizmet vermeye odaklanacak. 
 • Daimî hukuk şurası kurulacak, senede iki kere toplanarak tavsiyeler oluşturacak. 

2. Yargı’daki bütün idari kararlar uzman Adalet Yüksek Mahkemesinde yargı denetimine açılacak; Yargı’nın kendisi hukuka tam hesapverir hale getirilecek.

 • Dileyen herkes, harç ve masraf yapmadan yargıdaki atama, tayin, terfi ve sair idari işlem ve kararlara karşı dava açabilecek, yargılamaya katılabilecek. 
 • Uzman Adalet Yüksek Mahkemesi kurulacak, bu davalara bakacak. 
 • Basit usulle yargılama yapıp kısa sürede karar verecek. 

3. Hâkim ve savcılar da kendi bağımsız, demokratik meslek kuruluşlarını kuracaklar.

 • Hâkim ve savcı meslek kuruluşları ile baroları Yargısal Meslek Kuruluşu olarak Anayasa’da yargı bölümünde düzenleyip, diğer oda ve borsalardan ayrıştırılacak.
 • Yargısal Meslek kuruluşları yönetimleri sadece kendi mensuplarından oluşacak, demokratik yöntemlerle seçilecekler; yönetimin farklı görüşleri temsil etmesi sağlanacak.
 • Meslek kuruluşları; yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü savunma görev ve yetkisine sahip olacak. 

4. Sulh ve uzlaşmalar artırılacak, yetkin hukukçularla kaliteli hizmet verecek; davalar 3-4 ayda sonlandırılacak.

 • Yeknesak kariyer planı ile yetkin hukukçular yetiştirecek, insan kaynakları etkin kullanılacak
 • Mahkemelere hakim ve savcı atamalarını yetkinler arasında açık yarışma esasıyla liyakati öne çıkararak yapılacak, yüksek mahkeme üyelerinin atanma sürecine kamuoyu dahil edilecek.
 • Mahkemeleri 26 kalkınma bölgesi bazında optimum olarak dağıtılacak. 7.000’den fazla mahkeme sayısını 3.000 civarına indirilecek.
 • Yargıda uzmanlıkları bölge merkezlerinde yoğunlaştırıp, hizmet halkın ayağına götürülecek.
 • İleri uyuşmazlık yönetimi getirilecek, sulh ve uzlaşmayı teşvik ederken bu dönemi dosyaların iyi hazırlanması için değerlendirilecek.
 • Yargılamalarda iş yükünü hukuk meslekleri arasında adil olarak dağıtacak, dava hazırlığı ve ön tedbirler konusunda avukatlara daha fazla sorumluluk veren, keyfilik ve suistimalleri önleyen adli hazırlık mahkemeleri ile güler yüzlü ve saatler içinde hızlıca ve güvenli hizmet verilecek.

5. Bürokrasiye yüksek standartlarda hukuk güvencesi sağlanacak; dokunulmazlar da dahil bütün kamu görevlilerine ve siyasilere karşı kayıtsız ve şartsız hukukun üstünlüğü ve herkesin kanun önünde eşit olması sağlanacak.

 • Dürüst kamu görevlileri üst idari amirlerine ve siyasilere karşı hukuk yoluyla korunacak; sırf amire itaat nedeniyle yolsuzluğa bulaşmalarını, suça sürüklenmeleri önlenecek.
 • Üst düzey kamu görevlilerine karşı suçlamaları, idari amirleri değil, cumhuriyet başsavcılığı soruşturacak, dava açılması adalet yüksek mahkemesi iznine tabi olacak. 
 • Diğer kamu görevlilerini en yetkin ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları soruşturacak. 
 • Kamu görevlilerinin suçlarında soruşturma izni ön şartı kaldırılacak.
 • Kimin suçlu ve şüpheli olduğuna ve yargılanacağına üst idari amirin karar vermesi önlenecek.
 • Suç işleyen kamu görevlileri mutlaka yargı önüne çıkarılacak.”

 

Gönderen: journal
1188 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Politika Haberleri
En Çok Okunanları
KAÇAK VİLLA’NIN RUHSATLANDIRILMASI DA HUKUKA AYKIRI
Millî gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz
Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ayakta kabul etti VİDEOLU
Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir
Karamollaoğlu Eskişehir’e Geliyor
En önemli kusurumuz yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
“CHP; HDP’YE TESKERE’YE HAYIR DİYEREK SELAM DURDU”
G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” programına katıldı
HDP’den CHP’ye tezkere teşekkürü
YARGI REFORMUNUN 5’İNCİ PAKETİ MECLİSE SUNULDU
ESKİ Konular Devam Ediyor.. EBB’ye ağlı ESKİ’de Şİkayetler Bitmiyor
 


Politika Haberleri
 
 
Eğer samimiyseniz kadına karşı şiddet uygulamış birisini yanınızda barındırmazsınız
Eğer samimiyseniz kadına karşı şiddet uygulamış birisini yanınızda barındırmazsınız
DOĞU PERİNÇEK: ÜRETİM DEVRİMİ İÇİN BEDEL ÖDENECEK
Bahçeli’den döviz açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz
YARGI REFORMUNUN BEŞİNCİ PAKETİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Karamollaoğlu darbecileri böyle savundu: Cezalandırılmalarını içime sindiremiyorum
“Kadınlar toplumumuzun en değerli ve en vazgeçilmez varlıklarıdır”
"Demirtaş suçsuzdur" diyen CHP’li milletvekillerine çiftçilerden sert tepki
“Milli ve manevi değerlerimizin teminatı olan öğretmenlerimizin hakları ödenmez”
KADINA KARŞI ŞİDDETİN HER DAİM KARŞISINDAYIZ
Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’ye gelen Abu ...
Ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniş Türkiye’sine hiç olmadığımız kadar yakınız
Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, ekonomisi güçlü...
MHP lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 ve Merkez Bankası çıkışı
MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 50+1 tartışması hakkında, "Bu konuyu tartışmaya a&...
“FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI YAPAN FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”
Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek ve kalkındırmak için gece-gün...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: HDP’nin PKK ile ilişkisi varsa minimize etsin
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP hak... VİDEOLU
 


Önceki Başlıklar
CHP yine 28 Şubat bayrağını sallıyor: Baş açmakla din elden gitmez
CHP’ye yakınlığıyla bilinen TELE1 kanalında canlı yayında konuşan CHP Grup Başkanvekili İstanb... VİDEOLU
Büyükerşen’in de yeniden yargılanacağı davanın takipçisi olacaklar
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye büro...
AK Tepebaşı’ndan Mahalle Buluşmaları
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı bir dizi haftalık programları içerisine Mahalle Bulu...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtüsü sözleri geçmişiyle çelişti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında, "Başörtüsü yasağının ... VİDEOLU
Demirtaş’ın helalleşme cevabına Kılıçdaroğlu’ndan yanıt!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV canlı yayınında gazetecilerin sorular... VİDEOLU
“Avrupa Birliği’nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükûmet Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak b...
“BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN TEKNOFEST KUŞAĞIDIR”
“Sahip olduğumuz güçlü temelin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin y...
Fatih Erbakan’dan Lütfü Türkkan açıklaması: Erbakan hocaya laf söyledi çarpıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TVNET ekranlarındaki Sert Sorular programına konu...
Biraraya Geldiler Erken Seçim İstiyoruz Dediler
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulund...
“FAİZE KESİNLİKLE MİLLETİMİZİ EZDİRMEYİZ”
Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi hâline ge...
AK Parti yeni strateji ekibi kurdu, sahaya iniyor!
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti’de Numan Kurtulmuş’un başkanlığında kurulan...
Ali Acar O VİLLAYI Sordu
Adalet ve Kalkınma Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, habeotesi.com.tr Haber Sitesi K&...
KA.DER’den muhalefet ittifakına tepki
13 Kasım 2021 tarihinde Halk TV’de Suat Toktaş’ın sunduğu Gündem Özel programı...
Tramvayın geçiş üstünlüğü trafik keşmekeşini artırıyor
“Hemşehrilerimiz şehir içi trafikten bunalmış ve yılmış durumdalar” AK Parti...
Güzelim şehrimizi sadece algıyla yönetiyorlar hizmet yok
AK Parti Beylikova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildiAK Parti Eskişehir&r...
 
19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen “Büyük Türkiye Buluşması” programında ya...
DSP’NİN KURULUŞUNUN 36.YILI KUTLANDI
Demokratik Sol Parti’nin (DSP), Eskişehir ilinde kuruluşun 36’inci yıl dönüm&u...
TGB Kayseri’de CHP’nin KHK Buluşmasına İzin Vermedi
CHP’nin “KHK Mağdurları ile Buluşuyoruz” adı altında il il düzenlediği FET&Ou...
Kılıçdaroğlu’nun helallik istediğine Kılıçdaroğlu’ndan cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik istemesini her ... VİDEOLU
1915 Çanakkale Köprüsü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni&r...
Türk Devletleri Teşkilatı bir büyük gönül birlikteliğidir
“Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın &cc...
CHP’NİN FETÖ VE PKK’YI KURTARMA BULUŞMALARINA GEÇİT YOK
CHP’nin “KHK Mağdurları ile Buluşuyoruz” adı altında il il düzenlediği FET&Ou...
2024 YILINI TÜRKİYE-MACARİSTAN KÜLTÜR YILI OLARAK KUTLAYACAĞIZ
“Macaristan’la bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğü...
Türk Konseyi’nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişiyor
Kurumsallaşmasını geliştiren, bölgesinde ve ötesinde itibarını artıran Türk Konseyi&r... VİDEOLU
SAZAK: TÜRKLER KADINA, ÇOCUĞA, MASUMA SİLAH ÇEKMEZ
Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, TBMM İnsan Haklarını ...
TÜM KALIPLAR YIKILIYOR BİZ BUNA HAZIR MIYIZ?
AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Prof. Dr. Emine ...
Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle, son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Tören...
CUMHURİYET’İ YAŞATMAK VE BÜYÜTMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
“Atatürk’ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkar...
EBB Meclisi’nde CHP’liler Lütfü Türkkan’ı kınamayı reddetti!
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çok konuşulacak karar! AK Parti ve ...
Çalışkan’dan şehit ailesine küfürü kınama önerisinin red edilmesine sert tepki
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, şehit yakınına küfür ettiği iç...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
SAHTE GÖZYAŞLARINIZA İNANDIRAMAZSINIZ
 
HİPERAKTİF ÖĞRENCİLERDE DERS ÇALIŞMAYI KOLAYLAŞTIRICI TAKTİKLER
 
Kordiseps mantarını daha önce duydunuz mu?
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
TÜKETİM TOPLUMU
 
Hüseyin GÜVEN
KALP, YÜREK, GÖNÜL…
 
Konuk Yazar
“CHP iktidara gelse bile muhalefet yapar” sözünü doğru çıkartan haller bunlar!
 
Muharrem Akaydın
TÜRK KÜLTÜRÜNDE UZLAŞMA
 
 
 
Nevzat Laleli
MİLLİ GENÇLİKTE İLKLER
 
Özgür TIKIZ
Bu da Nereden Çıktı! Kanalizasyon Katılım Payı İSTEDİLER
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 493
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2021 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com