Trafik cezasına maruz kalan kişilerin izlemesi gereken adımlar - Eskişehir Haber

Eskişehir Polis

Trafik cezasına maruz kalan kişilerin izlemesi gereken adımlar

Trafik cezasına maruz kalan kişilerin izlemesi gereken adımlar
Yayınlama: 27 Kasım 2023 Pazartesi
A+
A-

Günümüz şehirleşmesi  ve araç sayısındaki artış sebebiyle gündelik yaşamda trafik ihlallerin  meydana gelmesi hususunda büyük oranda artış  yaşanmaktadır. Bu sebeple gündelik yaşantıda  trafik esnasında haklı veya haksız  olarak herhangi bir  trafik cezasına  maruz kalmak  herkesin  yaşayabileceği durumlardan biri haline gelmiştir. Bu yazıda trafik cezasına maruz kalan kişilerin izlemesi gereken adımlar  ve  bunların hukuki mahiyetini açıklamak amaçlanmaktadır.

Trafik para cezaları idari para cezası kapsamına girmektedir. Trafik para cezasının  idari para cezası kapsamına girmesi sebebiyle  para  cezası  verilen kişinin söz konusu  cezayı ödememesi durumunda  genel inanışın aksine para  cezasının hapis cezasına çevrilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak kişilerin bu cezayı ödememeleri halinde trafik cezası verilen  kişi aleyhinde icra takibinin  başlatılması mümkünüdür. Bu sebeple trafik cezası verilen kişilerin  bu hususu ciddiye alması  önemlilik arz etmektedir.

Trafik kurallarını ihlal  eden kişilerinin maruz kalabileceği yaptırımlar trafik para cezası, trafikten  men cezası, sürücü belgesinin  geçici  olarak geri alınması şeklindedir. Kendisine trafik cezası verilen kişinin gidebileceği 2 adet yol vardır. Bu yollar trafik cezasına  itiraz  etmek veya kesilen cezayı  ödemektir. Eğer verilen trafik cezası  haksız  ise  bu durumunda  kişinin itiraz  yoluna  gitmesi  gerekmektedir. Trafik cezalarına karşı itiraz  yoluna  gitme  usulü verilen cezanın mahiyetine göre değişmektedir. Bir kişiye sadece trafik para cezası verilmesi durumunda  kişinin bu cezaya karşı 15 gün içerisinde  sulh ceza hâkimliğine itiraz  etmesi gerekmektedir.  Ancak kişiye trafikten  men cezası verilmişse  bu durumda  trafik cezasının muhatabı olan kişinin kendisine trafikten  men cezası kararını  veren  polis  biriminin  bulunduğu yerin idare mahkemesine dava  açılması gerekmektedir.  Trafikten men cezasına  karşı  açılacak olan dava cezanın muhatabına tebliğ  edilmesinden itibaren  60 gün içerisinde  açılması gerekmektedir.  Bir kişinin sürücü belgesinin geçici olarak elinde alınması durumunda ise  kişinin 15 gün içerisinde  sulh ceza hâkimliğine itiraz  da bulunması gerekmektedir.  Trafik cezalarına  karşı  itirazda bulunulurken  sürelerin başlangıcına dikkat edilmesi gerekmektedir. Şayet söz konusu  ceza  fiziki olarak doğrudan trafik polisi tarafından  verilmişse bu durumda cezanın  kesildiği  tarihten  itibaren  söz konusu itiraz  süreleri başlamaktadır. Nitekim trafik cezası kişiye gıyabında yani plakaya kesilen bir ceza  olarak  verilmiş  ise  bu süre cezanın kişiye  tebliğ  edildiği  tarihten  itibaren  başlamaktadır. Kişilerin kendilerine verilmiş olan trafik cezalarını e- devlet, Emniyet Genel Müdürlüğü veya  Gelir İdaresi Başkanlık sitesinden öğrenmiş olması durumu kişiye tebliğ  edilmiş sayılmamaktadır. Kişi kendisine trafik cezasının  kesildiğini bu platformlardan öğrenmiş olsa dahi itiraz  süresi cezanın  kendisine tebliğ  olduğu tarihten  itibaren başlayacaktır.

Kişilerin bu sürelere içerisinde  trafik cezalarına  itiraz  etmemeleri durumunda  kendilerine verilmiş  olan trafik cezaları kesinleşecektir.  Trafik cezasına  itiraz  edilmesi durumunda  kişinin herhangi bir masraf ödemesi gerekmeyecektir. Ancak davanın kaybedilmesi durumunda itiraz  eden  kişinin hem kendisine verilmiş olan trafik cezasını hem  de  dava  masraflarını ödemek zorunda kalacağı hususunu itiraz  ederken göz önünde  bulundurması elzemdir.

Trafik cezası haklı bir  sebeple verilmiş ise  hakkaniyet gereği ve sorumlu  bir vatandaş olarak para cezasını ödenmesi gerekmektedir. Verilmiş olan para  cezası  trafik polisi  tarafından  doğrudan verilmiş ise bu tarihten  itibaren  veya gıyapta verilmiş  ise  cezanın kişilere tebliğ  olduğu  tarihten  itibaren  30 gün içerisinde  ödenmesi gerekmektedir. Devlet, trafik para cezalarının  15 gün içerisinde  ödenmesi durumunda para  cezasına %25 indirim  uygulanmaktadır.  Haklı bir  sebeple trafik cezası verilen kişinin 15 günlük süre içerisinde  para cezasını  ödemesi durumunda kendisine verilen para cezasından  daha az ceza ödeyerek üzerindeki sorumluluktan kurtulabilecektir.

Trafik cezasının muhatabı olan kişiler kendilerine verilmiş olan trafik cezalarına itiraz  etmemesi ve 30

günlük süre içerisinde  söz konusu trafik para  cezasını ödememesi durumunda  kişilerin  aleyhine  icra takibi  başlatılabilmektedir.  Bu sebeple herhangi bir trafik cezasının muhatabı haline  gelen kişinin özellikle bu yazıda  açıklanan sürelere dikkat ederek tercih edeceği  yollara  göre ilerlemeleri mümkündür.

 

Bir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar
Copyright © 2024