Anadolu Üniversitesi “Eğitim” ve Kitle İletişimi alanında ilk sırada - Eskişehir Haber

Eskişehir Eğitim

Anadolu Üniversitesi “Eğitim” ve Kitle İletişimi alanında ilk sırada

Anadolu Üniversitesi “Eğitim” ve Kitle İletişimi alanında ilk sırada
Yayınlama: 29 Mayıs 2023 Pazartesi
A+
A-

Üniversitelerin performanslarının karşılaştırılması ve bu kapsamda bir değerlendirme yapılması amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” 2023 yılı çalışmasının sonuçları ilan edildi. Üniversitelerin kendi araştırma alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğunu ortaya koyan bu rapora göre Anadolu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler ana kategorisi altında yer alan ‘Eğitim’ ve ‘Kitle İletişimi’ kategorilerinde ilk sıralarda yer aldı. Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK’ın Yetkinlik Haritasına göre ise eğitimde birinci, iletişim de ise ikinci sırada yer aldı.

Analizde kullanılmak üzere 132 alt araştırma alanı için ayrı ayrı olacak şekilde ve 200 üniversite için alt araştırma alanı bazında çeşitli kriterlere ilişkin ham veriler hesaplandı. Ham veriler hesaplanırken dünya, Türkiye ve üniversite yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayıları, üniversitelerin bu yayınlara katkı sağlamış olan akademisyen sayıları, üniversitelerin atıf açısından dünyada en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayıları, Türkiye’nin ve üniversitelerin uluslararası iş birlikli yayın sayıları gibi çeşitli ölçütler esas alındı.

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” 2023 Raporuna Göre Üniversitemiz Türkiye’de eğitim ve kitle iletişimi kategorilerinde ilk sırada yer aldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: "Yapılan hesaplamalar ve çizilen grafikler üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif veriye dayalı bilgi veriyor. Türkiye’de eğitim kategorisinde Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi hesaplamalarına kaynaklık ederek Anadolu Üniversitesinin Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında ‘Eğitim’ kategorisinde ilk sırada yer almasına katkı sağlayan başta Eğitim Fakültesi akademik personeli olmak üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Açıköğretim Fakültesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksekokulu ile üniversitemizin diğer birimleri çalışanlarına ve lisansüstü öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde katkıları ile Üniversitemizin kitle iletişimi alanı yetkinlik kategorisinde Türkiye’de ilk sırada yer almasında emekleri olan İletişim Bilimleri Fakültesi akademik personeli ve diğer birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.”

Anadolu Üniversitesi Yetkinlik Haritasında ilk sırada yine ‘eğitim’ kategorisi yer alıyor

2023 Yılı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporunda ayrıca bireysel olarak üniversitelerin yetkinlik analizlerine de yer verildi. Anadolu Üniversitesine ait yetkinlik haritası incelendiğinde ilk sırada eğitimin, ikici sırada ise kitle iletişiminin yer aldığı görülüyor. Üniversitemizde eğitim konusunda üretilen yayın ve projeler ile bu çalışmalara yapılan atıfların sayılarının öne çıkması, Üniversitemizdeki en yetkin alanın ‘eğitim’ olmasını da beraberinde getirdi. Eğitimden sonra gelen ikinci yetkinlik alanı ‘kitle iletişimi’ olup bu kategorinin de özellikle hacim boyutunda ön plana çıktığı görüldü. Anadolu Üniversitesinin yetkin olduğu ilk iki alan olan ‘eğitim’ ve ‘kitle iletişimi’in üniversitemizin geleceğe yönelik planlamalarının yapılmasına, politikalarının oluşturulmasına ve karar alma süreçlerinin işletilmesine öncülük edebileceği söylenebilir.

Yöntem ve Yetkinlik Göstergeleri Nasıl Belirleniyor? 

Üniversite yetkinlik analizi, hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirildi. Analizde kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir.

'

Gönderen: alfa_turkBir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar
Copyright © 2024