Eskişehir’de planlı tarımsal üretim için önemli toplantı - Eskişehir Haber

Eskişehir Ekonomi

Eskişehir’de planlı tarımsal üretim için önemli toplantı

Eskişehir’de planlı tarımsal üretim için önemli toplantı
Yayınlama: 25 Mart 2024 Pazartesi
A+
A-

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, DSİ (Devlet Su İşleri) 3. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Tarımsal Üretimin Planlanması kapsamında; İlimizde görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım sektörü yöneticileri ile birim sorumlularına tarımsal üretimin planlaması hakkında yapılan ve ilerleyen süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanı Önder Alçar,  Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Daire Başkanı İbrahim Temizkan ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanlığında görevli mühendis Nadir Uslu tarafından tarımsal üretimin planlanması kapsamında sunumlar yapıldı.

Yapılan toplantıların ilk oturumunda; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Orman, Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, TMO Eskişehir Başmüdürlüğü, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kurum amirlerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

İkinci otumda ise; Tarım ve Orman Bakanlığı Şube ve İlçe Müdürleri ile birim sorumlularına yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından, karşılaşılabilecek sorun ve problemler ile çözüm önerileri hakkında karşılıklı soru-cevap bölümüne geçildi.

Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Yakın zamanda dünyada yaşanan pandemi ve ülkemize komşu bölgelerde devam eden savaşların gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemesi, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da artırmıştır. Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna ileteceklerdir.   Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda da düzenlenmeler yapılmaktadır.Gönderen: journalBir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar
Copyright © 2024