KAÇAK VİLLA’NIN RUHSATLANDIRILMASI DA HUKUKA AYKIRI - Eskişehir Haber

Eskişehir Politika

KAÇAK VİLLA’NIN RUHSATLANDIRILMASI DA HUKUKA AYKIRI

KAÇAK VİLLA’NIN RUHSATLANDIRILMASI DA HUKUKA AYKIRI
Yayınlama: 5 Kasım 2021 Cuma
A+
A-

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar TURHANOĞLU GÜCÜYENER, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın para cezası ödemesi sonrası ruhsata bağlanan yapısının ruhsatlandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

“Ruhsat düzenlenmesi hukuka aykırıdır. Bu konu soruşturulmalıdır” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen adına yapılan villa için ‘İmar dışı kaçak yapılaşma’ yaptığı gerekçesiyle 38 bin lira para cezası kesildiği, yapıya ruhsat alınmaması veya ilgili teknik şartları karşılamaması durumundayıkılacağı belirtilmişti.

Gücüyener açıklamasında:

“Büyükerşen, ‘Tepebaşı Belediyesi'ne gidilip ceza yatırılır ve ruhsat talebinde bulunulur. Yapmışlar eksik olmasınlar, bugün getirdiler, ruhsat burada. Bana biraz pahalıya mal oldu. Başka yere de, yabancıya gitmedi, Tepebaşı Belediyesi'ne gitti. Bunun için fazlaca üzülmüyorum’ diye konuşmuştu.

Halbuki taşkın sahası ve sulama alanı içinde bulunduğuna dair görüş bildirilmesine rağmen yapıya ruhsat verilmiş.

‘1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporunda, Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nın plan yapılmadan önce ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin alınması aşamasında, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nün 19.10.2020 tarihli görüş yazısı ile Yukarısöğütönü Mahallesi Köy Yerleşik Alanı içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılacağı görüşüne istinaden; “Ekli sayısal haritada işaretlenmiş bulunan Keskin Göleti Sulama Sahası, Belediyenizce yapılacak olan imar planlarında sulanan tarım arazisi olarak işlenmeli ve bu alan içerisinde yapılaşmaya izin verilmemelidir’ görüşü bulunmaktadır. Yine bu yazıda imar planı yapılacak sahanın Keskin Deresinin taşkın etkisi altında olduğu bildirilmektedir.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarihli yazısı ile daha önce vermiş olduğu yukarıda belirtilen görüşün yeniden değerlendirilmesinin Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nın 28.10.2020 tarihli yazısı ile talep edilmesi üzerine tekrar değerlendirmiş olduğu görülmüştür. Buna göre ‘Yukarısöğütönü Mahallesi Köy Yerleşik Alanı ile çakışan parseller için de Keskin Göleti ve Sulaması kapsamında kamu yatırımı yapıldığı, bu parseller hali hazırda sulanan tarım arazisi olduğu, anılan bu arazilerin Keskin Göleti ve Sulaması projesi kapsamında su hakkı bulunduğu, keskin Göleti Sulamasının Yukarısöğütönü Köy Yerleşik Alanı ile çakışan kısımlarının sulama sahasından çıkarılabilmesi için alanda bulunan parsellerin İl Toprak Koruma Kurulunca tarım vasfının kaldırılmasının gerektiği’ belirtilmiştir.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nün 23.12.2020 tarihli yazısı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 17.11.2020 tarihli görüş yazısında söz konusu alanda yapılacak olan imar planı hakkında ‘10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. Maddesinde yer alan, 19/07/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir. Hükmü gereği, ekte halihazır harita ve sınırları gönderilen alana ilişkin, planlama tarihinin 10.07.2019 tarihinden önce olması nedeniyle, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinli kabul edilmektedir’  değerlendirmesine istinaden söz konusu alanlar için Keskin Göleti ve Sulama Projesinin 2020 yılı fiyatları belirtilerek “…Daha önce sınırları tarafınıza gönderilmiş bulunan ‘Keskin Göleti Sulama Alanı’ ile ‘Yukarısöğütönü Mahallesi Köy Yerleşik Alanı’nın çakışan kesiminde halihazırda tapuda tarla, bağ, bahçe vb. tarım alanı niteliğinde bulunan parsellerin tamamı için bu bedelin hesaplanarak kuruluşumuza ödenmesini müteakip bu alanlar Keskin Göleti Sulama Alanından çıkarılabilecektir. Söz konusu saha sulama alanında çıkarılmadan yapılaşmaya açılmamalıdır.” görüşü bildirilmiştir. 

Ancak DSİ’nin söz konusu görüşü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporunda belirtilmesine rağmen Plan Notları 6.Maddesinde “DSİ Taşkın Sahaları, ilgili kurum görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama aşamasında belirlenecektir.”  olarak belirtilmiş olup söz konusu alanlarda ki yapılaşmaya ilişkin yukarıda belirtilen Kurum görüşü Plan Notlarına yansıtılmamıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu sayfa 87’de  söz konusu DSİ görüşü belirtilmiş ve bu görüşe istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 21. Maddesinde “Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünün 23.12.2020 tarihli kurum görüşü yazısına istinaden ‘Keskin Göleti Sulama Alanı’ ile ‘Yukarısöğütönü Mahallesi Köy Yerleşik Alanı’nın çakışan kesiminde hâlihazırda tapuda tarla, bağ, bahçe vb. tarım alanı niteliğinde bulunan parsellerin tamamı için bu bedelin hesaplanarak DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne ödenmesini müteakip bu alanlar Keskin Göleti Sulama Alanından çıkarılabilecek olup söz konusu saha sulama alanından çıkarılmadan çap, ruhsat vb. yapı izni verilemez.” Hükmünün düzenlendiği görülmüştür.  

Taşınmazın da (11206 ada 51 parsel) içinde bulunduğu Keskin Göleti Sulama Sahası içerisinde, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazısında denildiği üzere hesaplanmış olan bedelin ödenmeden herhangi bir sahanın sulama alanından çıkarılamayacağı, bu nedenle yapılaşma izni verilemeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu Kurum Görüşünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarında belirtilmemiştir.

Adı geçen parsele yapı ruhsatı verilmesi tarihinden (09.03.2021) önce (19.10.2020, 23.12.2020) parselin taşkın sahası ve sulama alanı içinde bulunduğuna dair bilginin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediye Başkanlığına bildirilmiş olmasına karşın yapı ruhsatı düzenlenmiştir. DSİ görüşü kapsamında bir değerlendirme yapılmış olsaydı söz konusu yerde yapı ruhsatının düzenlenmemesi gerekmekte olup nitekim ruhsat tarihinden sonra onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu parseli de içeren alan için gerekli önlemler alınmadan ve sulama sahasından çıkarma işlemi yapılmadan yapı izni verilemez hükmü plan notu olarak yer almıştır.

Sonuç olarak, Eskişehir İli, Yukarısöğütönü Mahallesi, 11206 ada 51 parsel üzerindeki taşınmaz için 09.03.2021 tarihinde yapı ruhsatı Tepebaşı Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş olup söz konusu yapı ruhsatı DSİ görüşüne aykırıdır ve bu bağlamda mevcut yapının fen ve sanat kurallarına uygunluğundan söz edilemez” ifadelerini kullandı.   

 

Peki Şimdi Tepebaşı Bölgesindeki Tüm Tarlalarda PREFABRİKLER Yükselirse!

 

 

'

Gönderen: journalBir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar
Copyright © 2024