Seçim Bahane, Reklam Şahane - Eskişehir Haber

Eskişehir Politika

Seçim Bahane, Reklam Şahane

Seçim Bahane, Reklam Şahane
Yayınlama: 24 Şubat 2024 Cumartesi
A+
A-

Eskişehir,özellikle Odunpazarı Bölgesi Belediye Başkanı Kazım Kurt’un rötuşlanmış,ağır filtreli resimlerinin işgali altında…İşgal aracı reklam üniteleri..İşgal araçları Odunpazarı Belediyesi’nin dolayısı ile milletin malı iken;Eskişehirspor kullanılarak “Usulsüz”şekilde Kazım Kurt’un yandaşına nasıl paslandığını tekrar okuyun..

En acısı Eskişehirspor’un adını,şanını,kimliğini kullanarak Belediye’nin mallarını “Usulsüz”olarak devreden Kazım Kurt’un etrafında kümelenmiş “Hemşeri ve akraba”grubunun Eskişehirspor’un bugünkü durumu ile dalga geçen paylaşımları..Onları eleştiremiyorum.Eskişehir’li olmadıkları için Eskişehirspor’un umurlarında olmaması da gayet normal…Az bile yapıyorlar..Sorun Odunpazarı Belediyesi’ni onlara teslim eden Kazım Kurt’ta.. Aşağıda ki kişiler ve olaylar gerçek hayatın kendisidir..

Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenen Odunpazarı Belediyesinin,2022 yılına ait denetimin raporunun 39.sayfasında yazılan paragrafı, noktasına,virgülüne dokunmadan aktarıyorum.                                                   “Yapılan incelemeler neticesinde futbol kulübü ile ilintili vakfın talebine istinaden 06/09/2017 tarih ve 17/200 sayılı Belediye Meclis kararı ile reklam alanlarının 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre protokol yapmak suretiyle anılan vakfa tahsis edilmesi için Belediye başkanına yetki verildiği görülmektedir.Söz konusu yetki uyarınca yapılan protokol kapsamında Kamu idaresine ait 200 Bilboard,Megalıght,10 megaboard ve daha sonra ihdas edilecek olan reklam alanlarının işletme hakkı “MEVZUATA AYKIRI BİR ŞEKİLDE 15 YIL SÜRE İLE BAHSİ GEÇEN VAKFA DEVREDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.”

Bizim tırnaklarımızla kazıya kazıya ortaya çıkardığımız,Sayıştay raporlarına da usulsüz işlem olarak giren kamu menfaati için vahim olayın gelişimini tekrar hatırlatayım….

2017 yılı Ekim ayında Odunpazarı Belediyesi “Mevzuata aykırı”şekilde bütün reklam ünitelerini ve alanlarını “Eskişehir Spor Eğitim Vakfına”devrediyor.Aynı Ekim ayı içerisinde İstanbul’da ADARGA isimli bir firma kuruluyor.Ama firmanın sahibi ve sorumlusunun ikamet adresi Eskişehir!!!

Vakıf da kendisine bedelsiz devredilen, Odunpazarı Belediyesine ait “Kamuya ait demirbaşları ve alanları” 40 gün önce kurulan ve hiç bir iş deneyimi olmayan ADARGA isimli firmaya, toplam 4 milyon bedelle 15 yıllığına kiralıyor.Kiralama sürecinde hiç bir şey kamuoyu ile paylaşılmıyor.Adeta yangından mal kaçırılıyor.

Odunpazarı Belediyesi’ne ait reklam ünitelerinin ADARGA isimli firmaya ihalesiz,ilansız devredilmesi için Eskişehir Spor Eğitim Vakıfın araç olarak kullanıldığı iddia ediliyor ki Sayıştay raporunun 40.sayfasında “İdarenin ihtiyaçlarının gözetildiği bir şartname ile ‘İŞLETME HAKKININ’ devri suretiyle 2886 Sayılı İhale Kanununa göre ihale edilmesi gerekmektedir.”bulgusunun iddia sahiplerinin lehine olduğunu düşünüyorum.

Kamuya ait malların” ADARGA isimli firmaya ihalesiz,ilansız devredilmesi için araç olduğu iddia edilen Eskişehir Spor Eğitim Vakfının genel sekreteri olarak bütün sözleşmelere imza kişi; Es Tv,Anadolu,Sonhaber ve Yenigün gazeteleri ile reklam ünitelerinin kiralanması,tasarım,basım reklam işleri yapan şirketlerinin sahibi Özgür Fethi Demirtaş.Tesadüfe bakın ki ADARGA isimli firma sadece Eskişehir’de iş yapmakta ve bu işlerin tamamını Özgür Fethi Demirtaş’ın şirketleri üzerinden gerçekleştirmektedir.

Aradan üç yıl geçer İstanbul’da kurulan ADARGA isimli firma merkezini Eskişehir’e taşır.Ticaret sicil gazetesine göre ADARGA’nın şirket merkezin adresi Özgür Fethi Demirtaş’ın şirketlerinin bulunduğu adresle aynı adrestir..

Odunpazarı Belediyesi bedelsiz devrettiği kendine ait reklam ünitelerine kiralama ücreti adı altında para ödemeye başlar…..ADARGA’nın Odunpazarı Belediyesine kestiği faturalar denetim faturalarına yansıdığında ortalık karışır.

Yine Sayıştay raporuna dönelim.”Ayrıca protokolün 3.maddesinde reklam alanlarının %20’sini kamu idaresinin bedelsiz kullandırılacağı belirtilmişse de yıl içersinde ihtiyacın bu miktarı aştığı kullanılan reklam alanları için doğrudan temin suretiyle vakfın kullanım hakkını protokolle devrettiği şirketlerden hizmet alımı yaptığı görülmüştür.” Çok lafa gerek var mı?????

13 Aralık 2023 tarihi itibari ile Odunpazarı Belediyesi’ne ait demirbaş reklam üniteleri dahil,Odunpazarı Bölgesinde kaç adet reklam ünitesinin olduğunu kimse bilmiyor.Kimsenin bilmediği soruların cevabını bulmak için soracağımız sorular var…..

Haberotesi.com.tr
Süha Muzaffer

Bir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar
Copyright © 2024