"Dev proje" ve akıl almaz engellemeler... - Eskişehir Haber

Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazar

"Dev proje" ve akıl almaz engellemeler...

"Dev proje" ve akıl almaz engellemeler...
Yayınlama: 12 Ocak 2011 Çarşamba - 14.149
A+
A-

“Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi” her açıdan son derece önemli ve büyük bir proje…

Hani “Dev proje” denir ya… Tam anlamıyla o tanımlamaya uyuyor.

Kapsadığı alan oldukça büyük… 4 mahalle 48 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Projede “yok” yok…

1536 konut yer alıyor. Konutlar “tek tip” değiller. Büyüklükleri 75 metre kareden başlayıp 150 metre kareye kadar ulaşıyor.

Proje bir “toplu konut projesi” değil… Kapsamında, konutların yanı sıra alış veriş merkezi gibi tesisleri de yer alıyor…

Projenin öne çıkan çok önemli bir yanı daha var.

O da yeşil alan oranı… Kişi başına 34 metre kare yeşil alan düşüyor… Bu, Avrupa standartlarının da üzerine çıkan bir miktar…

Anlatılacak daha çok şey var.

Ama, sözü daha fazla uzatmaya gerek yok.

Kısacası “Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi” Türkiye genelinde tüm dikkatleri üzerinde toplayacak örnek bir proje…

TOKİ ve Odunpazarı Belediyesi işbirliği ile hazırlandı. Yine aynı işbirliğiyle yaşama geçirilecek.

Bugüne kadar yapılması gerekenlerin önemli bir bölümü yapıldı… Son derece önemli ve zor olan “tapu devir işlemleri”ni bile yüzde 70’i tamamlandı.

Giderilecek eksikler çok az…

“Jet hızı” ile gelinen noktaya bakınca “Dev proje için gün sayıyor” demek yanlış olmaz.

DESTEK YERİNE KÖSTEK

“Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi” Türkiye’ye örnek olacak, Eskişehir’i “cazibe merkezi” haline getirecek bir proje…

Böylesi bir projeye destek vermek gerek… Aksini düşünmek bile büyük yanlış olur.

Aynı şekilde böylesi bir projeyi Eskişehir’e kazandıranlara ve gerçekleşmesinde pay sahibi olanlara da teşekkür etmek gerekir… Aksi de en hafif tanımlamayla “kıymet bilmezlik” sayılır.

Gerekeni yapanlar oldukça fazla.

Proje kamuoyundan büyük destek görüyor…

“Katılımcı ve uzlaşmacı” bir anlayışla hazırlandığı için kapsama alanındaki kabullenme ve benimseme oranı da oldukça yüksek…

Bunun en somut kanıtı da, bugüne kadar en küçük bir tepkinin olmaması ve ciddi boyutta itirazla karşılaşmamasıdır.

Aynı şekilde projenin mimarlarına yönelik takdir ve teşekkür oranı da oldukça yüksek… Eskişehirliler “kıymet bilir” olduklarını bir kez daha gösteriyorlar.

Ne yazık ki; sayıları az da olsa gerekenin tam aksine bir tavır sergileyenler de var.

Bugün için bulundukları konumlar gereği projeye destek vermeleri gerektiği halde “köstebek olmaya” çalışıyorlar.

“Kimler”mi?

Kimliklerini tespit etmek zor değil… Gözler önünde duruyorlar.

İsimlerini sıralamaya gerek yok…

Büyükşehir Belediye Başkanı ve “Başkana koşulsuz itaatkar” DSP’li Meclis Üyeleri tanımlaması yeter.

Yaptıkları ortada…

İlk “köstek hamlesi”ni Büyükşehir Belediye Meclis’nde yaptılar.

Projenin kapsadığı alanı “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan ettiler.

“Kendileri çok kurnaz, herkes de çok saf” ya…

Yaptıklarını “Odunpazarı Belediyesi’ne bir jest” gibi göstermeye çalıştılar.

Oysa yaptıklarının “jest” denilebilecek bir yanı yok.

“Pişmiş aşa su katmak” demek daha doğru olur.

Zaten asıl niyetleri de bu…

Konumları gereği “destek vermeleri” gerekirken “köstek olmaya” çalışıyorlar.

Bu konuda en küçük bir kuşku yok.

En son kanıtı da Odunpazarı Belediye Meclisi’nde sergiledikleri tavır.

Odunpazarı Belediyesi, büyük projenin ortağı…

Ortaklık gereği proje kapsamında bulunan Odunpazarı Belediyesi’ne ait mülklerin TOKİ’ye devredilmesi gerekiyor…

Söz konusu olan “karşılıksız bir devir” değil…

“Kat karşılığı” yapılacak…

Bu işlemin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’nin Belediye Meclisi tarafından yetkilendirilmesi gerekiyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Belediye Meclisi’nin son toplantısında “yetki talebi”nde bulundu.

Talebin karşı çıkılacak bir yanı yok.

Ama, Belediye Meclisi’nin DSP’li üyeleri karşı çıktılar.

Sessizce karşı çıksalar neyse… Birde kendilerini “haklı çıkartmaya” çalıştılar.

Ortaya koydukları gerekçeler var.

İki madde halinde özetlemek olanaklı…

“Karşı çıkış” için önce öne sürdükleri gerekçelerin önemli bir bölümü “bilgi sahibi olmamak” şeklinde özetlenebilir…

Böylesi bir gerekçe karşısında “pes” dememek olanaksız…

Projenin kapsamı gerek Başkan Burhan Sakallı, gerekse projeden sorumlu bürokratlar tarafından Belediye Meclisi üyelerince defalarca anlatıldı… Hem de en ince ayrıntılarına kadar.

Proje yalnızca Odunpazarı Belediye Başkanı ve Bürokratları tarafından değil TOKİ Başkanı tarafından da anlatıldı… Hem de tüm Türkiye’ye…

Sözü fazla uzatmaya gerek yok…

Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan “Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi”ni duymayan, hakkında bilgi sahibi olmayan kimse yok.

“Mısır’daki sağır sultan” bile biliyor.

DSP’li meclis üyelerinin “bilgi sahibi olmaması” düşünülemez…

Eğer, gerçekten “bilgi sahibi değil” iseler bunun nedeni kendi ilgisizliklerinden başka bir şey olamaz.

Öne sürdükleri arasında farklı olan bir gerekçe var.

O da Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kendi oylarıyla aldıkları kadar.

“Projenin uygulanacağı alan Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş olup alınan karar onay için Bakanlar Kurulu’na gönderilmiştir. Onun için Odunpazarı Belediye Meclis yetki kararı alamaz” diyorlar…

Aslında da “Bu alanda artık Büyükşehir Belediyesi yetkili. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın izni ve onayı olmadan bir şey yapamazsınız” demeye getiriyorlar.

Hani, Büyükşehir Belediye  Meclisi’nde alınan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” kararı “Odunpazarı Belediyesi’ne yapılmış bir jest” idi…

Hani “Büyükşehir Belediye Başkanı ve DSP’li meclis üyelerinin projeyi engelleme gibi bir niyeti yok.” idi…

Hepsi hikâye…

Odunpazarı Belediye Meclisi’nde sergilenen tavırla gerçek niyetler ortaya konuldu.

Bir başka deyişle de “şapka düştü kel göründü.”

Artık net olarak belli…

Büyükşehir Belediye Başkanı ve “Başkana koşulsuz itaatkâr” meclis üyeleri, Türkiye’ye örnek olacak, Eskişehir’i “cazibe merkezi” haline getirecek “Dev Proje”yi engellemek istiyorlar.

Konumları ve kente karşı sorumlulukları gereği “destek vermeleri” gerekirken açıkça “köstek olmaya” çalışıyorlar.

Acı da olsa gerçek bu…

“Başarabilirler” mi?

Elbette ki, hayır…

Böylesi bir projeyi engellemeye güçleri yetmez…

Yaptıklarıyla  kalırlar.

HEM YAPIYORLAR HEM BAĞIRIYORLAR

Eskişehir’de uygulama aşamasına getirilen bir “Dev proje” engellemeye çalışılıyor.

Sergilenen tavırların ve yapılanların elle tutulur bir yanları kesinlikle yok.

“Akla yatacak” bir neden bulmak da olanaksız.

Ama “nedensiz” değiller…

Akıl almaz olsa da bir nedeni var.

O da “Yaparsam ben yaparım. Ben yapmazsam kimse yapamaz” anlayışı…

Uygulamadaki karşılıkları oldukça fazla…

Odunpazarı Belediyesi hangi önemli konuya el atsa, ne zaman büyük bir proje hazırlasa karşısına büyük engeller çıkartıldı…

İnanılacak gibi değil ama boş araziyi ağaçlandırması bile engellendi.

“Engelleme” yalnızca Odunpazarı Belediyesi’ne yönelik olanlarla sınırlı da değil…

Gerek “demiryolu hattının yer altına indirilmesi” çalışmaları gerekse “çevre yolunun rehabilitasyonu”na karşı yapılanlarda ortada.

İşin ilginç bir yanı daha var…

Akla hayale gelmeyecek engellemeler yapanlar sürekli “engellenmekten” yakınıyorlar… “Engelleniyoruz, engelleniyorlar” diyorlar da başkaca laf etmiyorlar…

Hani kendileri için söylenen bir söz var…

“Hem tırmalıyor, hem de miyavlıyor” denir…

Bunlarınki de o hesap…

Hem engelliyorlar hem de “engelliyoruz” diye feryat ediyorlar.

İstedikleri kadar feryat etsinler…

Gerçekler gözleri önünde…

İşte “Dev Proje” işte yapılanlar…

Kimlerin kimleri engellediği ortada…

Vedat Alp
Şehir Gazetesi

Bir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar

Diğer Yazıları

Copyright © 2024