Peki Şimdi Tepebaşı Bölgesindeki Tüm Tarlalarda PREFABRİKLER Yükselirse! - Eskişehir Haber

Peki Şimdi Tepebaşı Bölgesindeki Tüm Tarlalarda PREFABRİKLER Yükselirse!

Peki Şimdi Tepebaşı Bölgesindeki Tüm Tarlalarda PREFABRİKLER Yükselirse!
Yayınlama: 14 Ocak 2021 Perşembe - 11.923
A+
A-

Önceki gün Yeni Şafak gazetesinin haberiyle Eskişehir ve Türkiye gündemine Eskişehir bir kez daha düştü.. Geçtiğimiz aylarda damacana skandalı, arkasından Sayıştay raporlarına giren kayıp 96 araç haberi derken bir de kentin Büyükşehir Belediye başkanının adının karıştığı imarsız alandaki yapılan ve imar barışından yararlanmak için yanlış bilgilerin verildiği ortaya çıktı.

“Başkan da Bunu Yaparsa” diye kamuoyuyla paylaşılan bilgiler gerçekten de pes artık dedirtecek türden. Haberde iddia edilen bilgilere göre imar barışından yararlanmak için gerekli yasal süre olan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış gibi gösterilen yapının, uydu görüntüleri ile 2019 yılında yapılmış olduğu tespit edildiği görüntülerle paylaşıldı.

Tapu Parsel bilgilerine göre de hala Ocak 2021 tarihi itibari ile tarla vasfında olan alanda 148 metre kare olarak inşaa edilen binayla ilgili olarak neredeyse tüm gün bir çok yorum yapıldı.  Gelişme sonrasında bir haber ajansı da alanın bulunduğu bölgede drone ile görüntüler çekerek servis etti. Çevresi duvarlarla çevrilmiş, peyzaj işleri yapılmış olduğu görüntülerde yer alan arazi ile ilgili olarak Büyükerşen ailesi adına avukat açıklama yayınladı.

Fahrettin Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yapının 'köy yerleşik sınırları' içinde, temelsiz, küçük bir prefabrik ev olduğunu söyleyerek, "Ayrıca konu ile ilgili mevzuat, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 maddesine de uygundur" ifadelerinde kullandı..

Peki durum böyle ise neden imar barışından yararlanılmak için başvuru yapıldı? Neden uydu görüntülerine de yansıdığı gibi 2019 da yapılmış olan bu bine imar barışından yararlanmak için 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış gibi beyan verildi.

Elbette bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde yanıtlar verilecektir.

Ancak 2019 da yapılan bu yapı ile ilgili olarak Tepebaşı belediyesinin haberi olmadı mı?

Yada gerçekten de avukatın açıkladığı gibi bir durumsa bundan sonra bölgedeki diğer tarlaların bu şekilde kullanılmasının ÖNÜ AÇILMIŞ MI OLDU?

Bundan sonra isteyen herkes prefabrik yapıları tarlalarına yapabilecek mi?

Ancak konuyla ilgili tepkiler öyle kısa sürede unutulacak gibi görünmeyen konu ile ilgili olarak Ak Parti Eskişehir yönetimi tarafından da sert açıklamalar yapıldı. Açıklamaların internet sayfaları ve sosyal medya üzerinde yine aynı şekilde hızla yayılması sonrasında Büyükerşen ailesi avukatı ikinci kez bir açıklama daha yaptı. İlk açıklamasında küçük bir prefabrik ev diye yaptığı tanımlamayı bu kez küçük bir köy evi şeklinde güncelledi..  Açıklamasında avukat ““köy yerleşik sınırları” içinde, temelsiz, prefabrik, küçük bir köy evidir” dedi.

Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Ancak olasılıklar şöyle görünüyor. Öncelikle imar kanunu başvurularında bilgilerin beyanı vatandaşa ve sorumluluğu da ona bırakılmış. Yanlış bilgi vermenin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yada para cezası uygulanıyor. Diğer bir olası durum yapının diğer vatandaşlara uygulandığı gibi yıkımı söz konusu olabilir. Diğer olasılık da hiçbirşey olmadan etrafı duvarlarla çevrilmiş, içinde peyzaj düzenlemeleri yapılan, güvenlik kamera sistemleri ile izlenen bu alan emsal teşkil eder ve diğer tarlalarda da benzer yapılaşmanın önünü açmış olursunuz.

Oysa daha geçtiğimiz günlerde gündeme gelen hobi bahçeleri ile ilgili düzenleme ile tarım alanlarının korunması konusu Eskişehir Tepebaşı bölgesinde büyük bir yara almış olur.

Kanuna göre tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. ... Hobi bahçeleri adı altında bölünen tarım arazilerine yönelik tespitler yapılırken, düzenlemenin çıkmasıyla bu şekilde planlanmış binlerce araziye cezalar yazıldı.

Geçtiğimiz dönemde konu üzerinde çok konuşulurken aslında yasal düzenlemeler de getirildi. Malum binanın bulunduğu bilgilere göre ise Tapu Parsel üzerinde yaptığınız incelemede alan hala TARLA vasfında..Peki bu konuda ne gibi yasal düzenlemeler yapıldı.

Dünya gazetesinde Ali Ekber Yıldırım imzalı yer alan “Tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri yıkıllacak”  başlıklı yazıda kanunla ilgili verilen bilgiler şöyle:

Kabul edilen 7255 Sayılı Yasa ile 2005 yılında çıkarılan ve daha sonra bir kaç değiştirilen 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası’nda hobi bahçeleri veya başka amaçlarla tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik yaptırımlarda önemli düzenlemeler yapıldı. Hapis cezası dahil önemli cezalar getirildi

Özellikle hobi bahçelerini ilgilendiren o düzenlemeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

1- İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacak ve planlanamayacak.

2- Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plân veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde yani tarım arazisine hobi bahçesi kurulması durumunda valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara; 1000 Türk Lirası’ndan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk Lirası idarî para cezası uygulanacak.

Ovadaki yapılara iki kat ceza

3- Projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Hobi bahçesi büyük ova koruma alanlarında ise bu cezalar iki katı olarak uygulanacak.

4- Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanacak.

5- İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idareleri tarafından yıkılacak. Arazi yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilecek.

6- Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya İl Özel İdaresi’nden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediyelerin veya il özel idarelerinin Hazine veya İller Bankası ödeneklerinden kesilecek.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

7- Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları olması halinde meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumlu tutulacak.

8- Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin Türk Lirası’ndan 250 bin Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilecek. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmayacak, açılmış olan kamu davası düşecek, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

Özetle, yeni yasa ile tarım arazisine yapılmış hobi bahçeleri ve diğer yapıların yıkılarak bu alanların yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilmesi öngörülüyor. Yasa aynen uygulanırsa emlak, gayrimenkul şirketlerinin, bu amaçla kurulan kooperatiflerin yöneticileri ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Bu şirket veya kooperatiflerden hobi bahçesi alan yurttaşlar sıkıntı yaşayabilir. Yapılması gereken tarım arazisi olmayan, tarımsal üretimin yapılmadığı alanlarda yerel yönetimlerin hobi bahçeciliğini teşvik etmesidir. Hobi bahçesi adı üzerinde ana amaç hobi amaçlı bahçe, bostan olmalı, konut veya yapılaşma değil. Almanya örneğini daha önce yazmıştım. Bu model örnek alınabilir.

 

Peki Büyükerşen Avukatının ilk yaptığı açıklamada prefabrik, ikinci açıklamada küçük köy evi dediği yapının durumu nedir?

Prefabrik Ev için Ruhsat Nasıl alınır ?

  1. İlk olarak fabrikamıza geliyorsunuz evi beğeniyorsunuz, biz size taslak proje ve zemin beton projesi veriyoruz.
  2. Önce Prefabrik Ev yaptıracağınız yerin belediyesine gidiyorsunuz. ...
  3. Mimarlık ofisi soruyorsunuz onlar sizi bir mimarlık ofisine yönlendiriyor.
  4. Mimarlık ofisi size ruhsat dosyası hazırlıyor.

 

Prefabrikevim.com adresinde yer alan “Prefabrik Ev için Ruhsat Nasıl alınır ?” bölümünde bu durum şöyle ifade ediliyor.

Merhabalar, bir çok insanın sorusu olan prefabrik ev için ruhsat nasıl alınır, sorusunu cevaplayacağımız yazımıza hoşgeldiniz!

1- İlk olarak fabrikamıza geliyorsunuz evi beğeniyorsunuz, biz size taslak proje ve zemin beton projesi veriyoruz.

2- Önce Prefabrik Ev yaptıracağınız yerin belediyesine gidiyorsunuz.

  • Eğer köy’de ise arsanız ise il özel idaresine gidiyorsunuz.

3- Mimarlık ofisi soruyorsunuz onlar sizi bir mimarlık ofisine yönlendiriyor.

4- Mimarlık ofisi size ruhsat dosyası hazırlıyor.
– Mimari Proje ; Mimar imzalı olacaktır.
– Elektrik Projesi ; Elektrik Mühendisi imzalı olacaktır.
– Mekanik Projesi ; Makina Mühendisi imzalı olacaktır.
– Statik Projesi ; İnşaat Mühendisi imzalı olacaktır.

Tüm bu ruhsat dosyasını mimarlık ofisi hazırlamaktadır.

2020 Yaklaşık fiyatları TÜRKİYE GENELİ (proje fiyatı için fiyatlar değişebilir)
-Arsanın Aplikasyonu ( arsa çapı bedeli) : 1.000 tl
-İmar durum harcı : 1.150 tl
-Proje bedeli :  7.000 tl
-Mimari proje
-Statik proje
-Mekanik proje
-Elektrik projesi
-Zemin etüdü
-Harita mühendisi
-Geçici müteahhitlik belgesi : 850 tl
-Şantiye şefliği : 1.000 tl (aylık)
-Sigorta ve kurum harcı : 4.000 tl
Bunun Türkiye ortalaması bedeli 10-15.000 TL arasında olmaktadır.(Mimarlık ofisine bağlıdır.)

Tüm bu prefabrik ev ruhsat dosyası belediyenin fen işleri bölümüne onaya sunulur, sizin tarafınızdan yada mimarlık ofisi tarafında belediye’de genellikle 3-4 haftaya bu onayı verir yada eksikler varsa giderin der ve sizde ona göre takibatını yaparsınız.

Sonraki ev kurulumu süreci şu şekilde olmaktadır.

1. Aşama ; Prefabrik Evin Beton Planı size gönderilir.

2. Aşama ; Prefabrik Evin Betonu hazırlandığı anda bize haber verilir.

3. Aşama ; Prefabrik Ev saha alanınıza montaj ekibiyle beraber gelir.

4. Aşama ; Prefabrik Ev Tarafımızca Kurulur.

5. Aşama ; Zemine ince bir şap atarsınız, üzerine parke ve fayans işçiliğini yaparsınız.

6. Aşama ; Bizi ararsınız boya ve mastik silikon işçiliğinizi yaparız ve evden ayrılırız.

 

Konu üstü kapatılamayacak, prefabrikte, küçük köy eviydi diye geçiştirilecek kadar basit bir durum değil. Tarım arazilerinin korunmasından, imar barışına, evrakta yanlış bilgi verilmesine kadar çok geniş bir çok durumu içine alıyor görünüyor.

Hepsinden öte bu duruma müdahale edilmemesi halinde durumdaki bütün tarla vasfındaki diğer alanlarının aynı şekilde kullanılmasının önü açılıyor.

 

Bu arada avukatın açıklamasında yer alan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. Maddesine de uygun olup, kaçak değildir.” İbaresindeki

26 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm adresindeki

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

MADDE 21 – 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinin başlığında yer alan “seçilenlerin” ibaresi “seçilenler ile üyelerin”  şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “mülkî idare amirliğine” ibaresi “merkezinin bulunduğu dernekler birimine” şeklinde ve “bildiriminin” ibaresi “bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar

Diğer Yazıları

Copyright © 2024