Bu da Nereden Çıktı! Kanalizasyon Katılım Payı İSTEDİLER - Eskişehir Haber

Özgür TIKIZ

Özgür TIKIZ
Özgür TIKIZ

Bu da Nereden Çıktı! Kanalizasyon Katılım Payı İSTEDİLER

Bu da Nereden Çıktı! Kanalizasyon Katılım Payı İSTEDİLER
Yayınlama: 12 Kasım 2021 Cuma - 7.127
A+
A-

Eskişehir’in geçtiğimiz yıllarda Odunpazarı Belediyesi Burhan Sakallı yönetimindeyken belediye meclisinde alınan kararla halk arasında asfalt parası diye bilinen YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI alınmaması yönündeki karar ile gündeminden bu konuyu çıkarmış oldu.

Odunpazarı Belediyesinin bu kararı sonrasında Tepebaşı Belediyesi de kamuoyu tepkisi nedeniyle böyle bir karar almak durumunda kaldı. Bu karar sonrasında uzunca süre vatandaşlar çıkarılan sürpriz borç yükünden kurtulmuş oldu.

Ancak Burhan Sakallı yönetiminden sonra bayrağı devralan Kazım Kurt yönetimi ve meclis çoğunluğu olan CHP grubunun kararı sonrasında Asfalt Parası tekrar Eskişehir’in gündemine girmiş oldu. Hatta öyle ki Burhan Sakallı döneminde yapılmış olan ve vatandaşlara da belediye tarafından asfalt parası alınmayacağı yönünde yapılan açıklamalara rağmen bu çalışmalar için vatandaşa borç kağıtları gönderildi. Hatta öyle ki neredeyse icra yoluna ve hata borçlu vatandaşların banka hesaplarına bloke konulması sürecine kadar ilerledi süreç ancak bu girişim son anda durduruldu. Ancak vatandaşlar bu paraları ödemek durumunda kaldı.

Bu süreçten sonra Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyeleri de vatandaşlara Yol Harcamalarına Katılım Payı ücretleri ile ilgili ödeme emirleri gönderdiler. Uzun süre kamuoyu gündeminde kalan mesele geçtiğimiz yerel seçimlerde bile en çok konuşulan konular arasındaydı.

Cumhur İttifakı adayları bundan sonra Eskişehir gündeminden Asfalt parasının çıkacağını ve artık bunun vatandaşa yüklenmeyeceğini vaat ettiler. Hatta Odunpazarı adayı Volkan Doğan bundan önceki alınmış olan borçlarla ilgili de maksuplaşma yöntemi ile iadeler yapılacağını söyledi.

Yasaya göre Belediye Meclislerine bırakılan alınıp alınmaması kararı ile ilgili olarak Eskişehir gündemine tekrar asfalt parası kavramını getiren Avukat Kazım Kurt bu paranın alınmasının yasal zorunluluk olduğunu ısrarla dile getirdi. Ancak yine aynı partinin avukat olan Ankara’nın şuanki Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş ise tam tersini savunarak seçildiklerinde asfalt parası almayacağını beyan ediyordu. Hala vatandaşlara bu konuda borçlar çıkarılarak ödeme emirleri gönderilmeye devam ederken bu kez yeni bir ödeme emri yapıldığı sosyal medya üzerinde paylaşıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tebligatta KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILIM PAYI yazmaktaydı. Neredeyse bugüne kadar hiç duymadığımız bu ödeme ile ilgili olarak kanunda da bahsedilmekte..

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Madde 2- Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun

Maddenin B maddesinde bu konu dile getiriliyor.

B- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

Madde 8- Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabından o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

 

İlgili kanun için tıklayabilirsiniz

Kanunda altı çizilen durumlar yeni tesis yapılması, mevcut tesislerin ıslah edilmesi gibi nedenlere bağlanıyor. Bugüne kadar bu konuda bir ödeme çıkarıldığını da duyulmadığını düşününce bugüne kadar yeni alt yapılar yapılmadı mı, yenileme hiç mi yapılmadı gibi sorular akla geliyor.

Zira geçtiğimiz yıllarda 38 milyon TL gibi büyük bir rakam bütçe fazlası veren Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşler (ESKİ) bu fazla parayı yatırımlara yönlendirmek yerine belediyeye aktarmıştı. Zira aynı dönemde arıtma tesislerinin kapasitesinin yüzde 30 fazlasını arıtmak durumunda olduğunu resmi beyanlarıyla da ifade eden ESKİ’nin bu durum konusunda ne gibi bir çözüm üreteceği veya ne zaman üreteceği de kamuoyu nezdinde muamma bir durum.

Yine yıllar önce meclis üyesi olan Prof.Dr. Nazmi Oruç da o dönem yapılan Mamuca Göleti ile ilgili konuda konuşurken, Eskişehir alt yapısında kayıp kaçak oranlarının Avrupa Standardı olan yüzde 10 dan çok daha fazla yüzde 50 lere yakın olduğunu ifade etmiş ve bu kayıp kaçağın Mamucu Göletinde tutulacak sudan çok daha fazla olduğunu ileri sürmüştü.

Hali hazırda bir çok mahallede alt yapı sorunlarının özellikle yağışlı zamanlarda ortaya çıktığı herkesin malumu.. Bunun yanında sık sık yaşanan patlaklar ise ESKİ nin ekiplerinin zaman zaman yetişip anında müdahale etme kapasitelerini zorluyor. Konuyla ilgili özellikle sosyal medyada vatandaşlar belirttikleri sıkıntılar için müdahalenin uzun sürdüğü konusunda paylaşımlarda bulunarak duruma isyan ediyorlar.

Uzun yıllar öncesinde yapılan ciddi çalışmaların üzerinden geçen bu sürede gerçekten kalıcı bir çalışma ne zaman yapılacak. Böyle bir plan var mıdır?

Geçtiğimiz aylarda Konya Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi bir projeyi başlatacağını duyurmuştu. Eskişehir’in de geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için böyle vizyon projelerinin ivedilikle gündeme getirilmesi ve başlanması gerekiyor.

“Ancak yılda 2 kere su basacak diye yerin altına bu kadar para gömülür mü?” mantığıyla hareket edildikçe makyajın her yağmurda akmasının önüne geçemeyeceğiz gibi görünüyor.

Yol Harcamalarına Katılım Payları konusunda geçtiğimiz süreçte yasal durumu ve genel uygulamaları sizler için derleyip paylaştık.  Hatta geçtiğimiz süreçte bu ödemelerle ilgili olarak itiraz eden, mahkemeye giden ve kazananlarla ilgili bilgileri de paylaştık.

Kanalizasyon Katılım Payı konusunda da durum nedir diye sizler için biraz bakındığımızda Ankara Barosu bunu bir dosya halinde paylaşmış.  Onlarında önsözlerinde dikkat çektikleri detaylarda yazdığı gibi gerçekten bu konuların suiistimal edildiği, eşit davranılmadığı ve yetkinin kötüye kullanımına kadar pek çok durum hem asfalt parası konusunda hem de bu kanalizasyon  konusunda yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Asfalt paraları konusunda en dikkat çeken örnek bir durumda Yargıtay paraların alınması konusunda “Yolu Kim Bozduysa Parasını da O Öder, Vatandaşa Yüklenemez” şeklinde bir karar vermiş zamanında bu parayı meclis kararında alınsın yönünde alınan karara karşı çıkıp almayan Belediye başkanını haklı bulmuş ve vatandaşın borçlarının iptalini onaylamıştı.

Ankara Barosunun yayınladığı o makale:

Anahtar Kelimeler: Belediye, katılım payı, su ve kanalizasyon, tüketici, kamu hizmeti

Belediyeler, yerel kamu hizmetlerini ifa ederken, yaptıkları giderlere, bu hizmetlerden faydalananların da katılmalarını isterler. Ancak bu katılım payı belirlenirken, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerine uygun davranılması gerekir. Fakat uygulamada bazı belediyelerin bu ilkelere uygun olarak hareket etmedikleri ve bu nedenle tüketiciler tarafından çok sayıda dava açıldığı görülmektedir. Bu çalışmada belediyelerin, su ve kanalizasyon hizmetlerinin niteliği, bu hizmetler için aldıkları yüksek katılım payları ve bu yüksek paylar nedeniyle tüketici mahkemelerinde açılan davalar ve bu davalar karşısında ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay’ın tutumu üzerinde durulmuştur.

 

Bir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar

Diğer Yazıları

Copyright © 2024