Açıklıyorum! Ben de Başkanlığa Adayım 26 Söz Veriyorum!... - Eskişehir Haber

Özgür TIKIZ

Özgür TIKIZ
Özgür TIKIZ

Açıklıyorum! Ben de Başkanlığa Adayım 26 Söz Veriyorum!...

Açıklıyorum! Ben de Başkanlığa Adayım 26 Söz Veriyorum!...
Yayınlama: 8 Eylül 2022 Perşembe - 6.338
A+
A-

Yıllardır hep merak ettiler, meraklarına yenilip bizleri tanımadıkları için kendileri gibi zannettiler.. Oysa bir beklenti içinde olmadan daha doğrusu bireysel bir beklenti içinde olmadan toplumsal çıkarlarımız ve refahımız içindi tüm mücadele ediyor ve çırpınıyorduk.

Ancak gel gelelim geçen süreçte baktım ki, kimseden ciddi bir şuurla hareket eden, halkın içinde ve gerçek sorunları gören birilerinin çıktığı ve çıkacağı da yok gibi görünüyor..

O zaman ben de taşın altına elimi koyayım ve bu eksikliği tamamlayayım dedim..

Seçim için Eskişehirle ilgili eksikleri tespit ettim ve kısa sürede ilk 5 yıl içinde de bunları yerine getirebileceğimi de biliyorum.

Seçim manifestom hazır ve tespitlerim ve vereceğim sözler de hazır. Şehrimizin plakası ile de uyumlu olup akılda kalsın diye de 26 madde altında hepsini bir araya getirdim...

26 sorunu tespit ettim, (sorun daha çok ama acil önemlileri öncelikli belirledim) ve bu konuda söz veriyorum. İlk seçilmemden sonra 5 yılda bunları yerine getirip Eskişehir'i Avrupa kenti değil özgün, kendi karakteri ve şehir belleği ile bir marka Anadolu şehri yapacağım.

26 söz veriyorum!

1.  Kapılar Herkese Açık Olacak

En başta Büyük Şehir Belediyesi olmak üzere belediyelerimizin tüm kapıları yasalara uygun şikayetleri olan herkese açık olacaktır. “Acil hizmet servisleri” 24 saat hizmetinizde olacak ve sorun ve şikayetleriniz kısa sürede çözüme ulaştırılacaktır.

2. Siyaset Değil Hizmet Öncelikli Olacak

Hiçbir şekilde, hatır, gönül ve particiliğe göre iş yapılmayacak ve yaptırılmayacaktır. Belediyeciliğe ciddiyet ve disiplin getirilecektir. Eskişehir’in ve Eskişehirde yaşayanların çıkarları en önce gözetilecektir.

3. Çamur Kaynakları Kurutulacak

Toz ve çamur bu şehrin kaderi olmamalıdır ve olmayacaktır. Bu şehrin yıllardır çöçülmeyen toz ve çamur sorununu ortadan kaldırmak, kaynakları kurutmak ilk ve öncelikli iş olacaktır.

4. Altyapı Sorunsuz Hale Getirilecek

Kanalizasyon ana arterleri yapılmış yerlerde kılcal bağlantılardaki yanlış ve eksiklikler tamamlancaktır. Altyapı olmayan veya yarım bırakılan Emek, 71 Evler, Gündoğdu, Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Kumlubel, Esentepe, Sütlüce, Yeşiltepe, Şirintepe, Zincirlikuyu mahallelerinin cadde ve sokakları ile sulama kanalı sorunlarının bir an önce çözülmesi için tüm belediye olanakları seferber edilecektir.

5. İnşaatlar Denetlenecek

İnşaatlar sürekli denetlenecektir. Mevzuat, proje ve kalite standartlarına uymayanlara karşı gereken önlemler alınacak, yaptırımlar sözde kalmayacaktır. Bu konuda “Önce Siyaset Değil, Hizmet” sözümüz geçerli olacak, yatırımlar tavizsiz uygulanacaktır.

6. İmar Planındaki Hatalar Giderilecek

İmar Planı yeniden gözden geçirilecek, hatalar düzeltilecektir. “Mülkiyete Saygı” ilkesiyle. “Toplumsal Fayda! İlkesi arasında denge ve adalet gözetilecektir.

7. Porsuk Temizlenecek ve Düzenlenecek

Yalaman Adası dışındaki kısımları ile Porsuk Çayı, bir köy deresinden farksızdır. Bu görüntüye kesinlikle son verilecek. Porsuk’un şehir içindeki kalan kısmının çevre düzenleme projesi için yarışma açılacak, ayrıca çay yatağı ıslahı etütleri ele alınacaktır.

8. Sağlıklı İçme Suyu Sağlanacak

Porsuk Çayı ile ilgili çok önemli bir sorun da bu suyun, evlerimizdeki musluklarımızdan akan su olarak, nitrattan arındırılmamış ve içilemez sertlikte olmasıdır. Bu konu hemşehrilerimiz için hayati önem taşımaktadır. Nitratın kimyasal yolla arıtımına ilişkin dünyada herhangi bir örneğe de rastlanmamıştır. Kaldı ki, kimyasal madde ithalatı yaparak suyun arıtılması ve sertliğinin azaltılması yoluna gidilirse, suyun maliyeti artar ve bu da size yüksek fiyat olarak yansır. Bu nedenle, nitratsız suyun Sakaryabaşı’ndan, İnönü’deki kuyular ya da Kütahya’da Azot Tesisleri ötesinden borularla getirilmesi projesine vakit geçirmeden başlanacaktır.

Diğer alternatiflerden birisi Çağlan tarafından DSİ’ye yaptırılacak büyük bir gölette kar sularını toplamaktır. Diğeri ise kentin Batı tarafındaki zengin artezyen sularını şebekeye dahil etmektir. Bu konuların etüt ve projelerine hızla başlanacaktır. Ayrıca yabancı şişe suları yerine kalabak suyunun şişelenip, satılması sağlanacaktır.

9. Çöp Toplama Sağlıklı Yapılacak

Çöplerin toplanmasıyla ilgili sağlıksız uygulamalara son verilecektir. Çöplerin açık çöplüklere atılması yerine değerlendirilerek, dönüşümü sonucu yok edilmesine kadar bir dizi proje ele alınacaktır. Bugün birçok mahallede bırakın sağlıklı toplamayı, çöpler zamanında alınmamaktadır. Bu konu da acilen çözüme kavuşturulacaktır.

10. Şehir İçi Ulaşım Keşmekeşi Çözülecek

Şehir kuzey ve güney bölgelerini içine alan rayıl toplu taşımacılık tramvay ring sisteminin etit ve uygulama projelerinin başlatılması ve bir ön önce uygulamaya geçirilmesi için Tülomsaş ile işbirliği yapılacaktır.

Kentin ortasından gçeen mevcut demiryolundan yararlanılarak, şehrin doğu-batı doğrultusunda “banliyö trani” işletimi hizmeti sağlanmak üzere DDY ile işbirliğine gidilecek ya da işletme yetkisi alınacaktır. Şehir içi ulaşım bütünüyle masaya yatırılarak, şehre rahat nefes aldıracak çözümler üretilecektir.

11. Yeşil Alanlar Göstermelik Olmayacak

Göstermelik minyatür parklar yerine Avrupa kentlerindeki gibi yoğun ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı binlerce metre karelik yeşil alanlar yaratılacaktır. Bu nedenle, imar planı, peyzaj mimarisi göz önünde tutularak yeniden ele alınacaktır. Bu parklarda yürüyüş alanlarına, dinlenme mekanlarına, botanik bahçelerine, çocuklar için oyun alanlarına, piknik alanlarına, büyük ölçekli göletlere ve yoğun ağaçlandırmalara yer verilecektir.

12. Belediye Hastanesi Kurulacak ve Halk Sağlığını Korumaya Önem Verilecek

Bağ-Kur’a bağlı esnaf başta olmak üzere sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ve yoksul hemşehrilerimize hizmet verecek bir Belediye Hastanesi projesine başlanacaktır. Bu proje hayata geçirilene kadar belediye, tam teçhizatlı modern gezici halk sağlığı araçları edinecek, bu araçlar kısa sürede devreye sokularak semtlerde sürekli tarama ve hastalık teşhis hizmetleri verilecektir. Her konuda halk sağlığını korumaya özen gösterilecektir.

13. Yeni İş Merkezleri ve Konut Alanları Oluşturulacak

Bugün Eskişehir’de iş alanları sıkışmıştır. Bu sıkışıklığı gidermek, Eskişehirli tüccara, esnafa, zanaatkara rahat bir soluk aldırmak için kent çevresinde yeni ve çağdaş iş merkezleri oluşturulacaktır.

Yukarıda belirttiğim merkezler çevresinde her türlü toplum ve yaşam ihtiyaçlarının düşünüldüğü alt ve üst yapı projeleri hazırlanıp, ucuz arsalar üretilerek yeni konut alanları açılacaktır.

14. Sıcak Sular Sağlık Turizmine Açılacak

Artık Eskişehir halkının büyük çoğunluğu sıcak suların “Sağlık Turizmine Açılması Projesini” destekliyor. Bu proje, devletin Anadolu Üniversitesi’ne verdiği bir görevdir. Belediyeler kuma kuruluşları emredici nitelikte olan Kalkınma planına uygun imar çalışması yapmakla yükümlüdürler. Yani bu proje öncelikle yatırımcı Anadolu Üniversitesini ve Çağdaş kent imar özelliklerini uygulamakla yükümlü belediyeleri ilgilendirmektedir. Bu proje kapsamında bölgedeki mülk sahipleri ile kiracıların Sağlık Turizmine yönelmeleri de teşvik edilecektir.

15. Yeşil İş Alanları Açılması Teşvik Edilecek “işlik-Evler Bölgesi” Yaratılacak

Eskişehir’in büyük, huzurlu ve zengin bir kent olması Eskişehir’de sanayi ve ticari yatırımların artmasına bağlıdır. Ancak bu sayede işsizlik azalır, refah seviyesi yükselir. Bunun için Belediye yeni iş alanlarının açılmasını teşvik edici, kolaylıklar sağlayıcı politikalar güdecektir.

Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehirliler, yeterli büyüklükte sermaye oluşturarak, ortak yatırıma gitmeleri konusunda özendirilecek ve cesaretlendirilecektir. Belediye olarak özellikle bu konuda birleştirici, yol gösterici, destekleyici ve işbirliği oluşturucu bir rol üstlenecektir. Diğer taraftan yetişmekte olan meslek sahibi gençlerin işyeri ve konut ihtiyaçlarını birlikte çözen bir proje uygulanacaktır. “İşlik-Evler Projesi” adını verdiğimiz bu projeye göre, kurdurulacak kooperatifler ve Toplu Konut idaresi kaynaklarıyla zemin katı atölye, üstü sosyal mesken ve arkasında bahçesi olan ucuz maliyetli evler üretilecektir.

16. Göçün önlenmesi İçin Öncülük Yapılacak

Eskişehir köylerinden şehir merkezine göçün önlenmesi için kırsal kesimde hayvan besiciliği ve hayvan ürünlerine dayalı imalat ile sebve, meyve, babçe mahsülleri yetiştirme bölgeleri oluşturulması için hazırlanan projenin hükümet nezdinde kabul ve uygulanması için öncülük yapılacaktır.

17. Otopark Projeleri Hayata Geçirilecek

Jeolojik olarak elverişli yerlerde semt okullarını bahçelerinin altında otoparklar yapılması yolunda Mili Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılacak, bu otoparkların geliri o okulların ihtiyaçları için kullanılacaktır. Mevcut kapalı otoparklarda zaman süresine göre ücret alınması esası getirilerek yurttaşların otopark kullanması teşvik edilecektir.

Yapılacak her konutun iskan ruhsatında mutlaka yeter sayıda otopark yeri olması şartı uygulamaya geçirilecektir.

Çok katlı yüksek binaların arasında kalmış dar cepheli arsalar veya eski iki üc katlı yapıların yerine araç asansörü kullanan Japon modeli otopark inşaatları teşvik edilecketir.

18. Semt Pazarları Islah Edilecek

Pazar yeri kurulmayan semtlerde önce açık pazarlar kurulması teşvik edilecek, daya sonra, yalnızca üstü kapalı değil, kış mevsiminde etrafı da kapatılabilen Pazar yerleri yapımı planlanacak, giderek pazarcıların ortaklaşa sahip olacakları ucuz sebze, meyve gibi maddeleri satan marketler haline dönüşmesi hedeflenecektir.

19. Doğalgaz BOTAŞ’tan Alınacak

Eskişehir’in tamamı doğalgaz kullanımına geçmemiştir. Doğalgaz şebekesi yapımı ve dağıtımı BOTAŞ’tan alınarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır hale getirelecektir.

20. Kuyruklar Bitecek

Belediyelere çevre, temizlik, su ve benzeri ödemenizi yapmak için günlerce kuyrukta beklemek zorunda kalmayacaksınız. Kuyrukları önleyici düzenlemeler acilen uygulamaya konacaktır.

21. Özürlüler Asla Unutulmayacak

Özürlü hemşehrilerimizin üretici olarak ekonomik bağımsızlığa ulaşacakları büfeler zinciri oluşturulacaktır. Yeni yapılacak kamuya açık binalarda onların ihtiyaçlarına yanıt verecek tesis ve mekanların olmayan projeler onaylanmayacaktır. Kamuya açık mevcut yapılarda da önceden ihmal edilen bu insancıl ve uygar kolaylıkların imkanlar el verdiği ölçüde yapılması yolunda tesis sahipleri harekete geçirilecektir.

22. Belediye Sanat Merkezi Oluşturulacak

1960’lı yıllarda Eskişehir Belediyesi’ne ait “Şehir Tiyatrosu” vardı. Yakın illerden gelen insanlar burada oynanan oyunları izlemek için otobüslerle Eskişehir’e gelirlerdi. Geçmişte sergilenen bu uygar belediyecilik ve sanat anlayışı yeniden ortaya çıkarılacak, Eskişehir’e yaraşır, içinde tüm kültürel etkinliklere imkan veren büyük bir Sanat Merkezi oluşturulacaktır.

23. Semt Eğitim ve Spor Birimleri, Gençlik Hizmet Merkezleri Açılacak

Okul saatleri dışında çocuklarımıza ve gençlerimize, akşamları veya istediklerinde yetişkinlerimize hizmet verecek; bilgisayar, internet kullanımı, sanat, kültür, spor ve beceri kazandıran “Eğitim Gönüllüleri Semt Eğitim birimleri” açılacaktır. Mahallelerde okula gitmeyen genç kızlara el işleri becerileri kazandırılarak, ürünlerini piyasada değerlendirmelerine çalışılacaktır.

İleri ülkelerde kent halkına spor imkanı ve hizmetleri sunmak belediyelerin görevleri arasındadır. Eskişehir’de semt spor alanlarının yanısıra, mücavir alanlarda, kentte geniş yollarla bağlı, çevresinde geniş otopark alanları olan en az 40.000 kişilik yeni bir futbol sahası ile her türlü spor tesislerinin yer alacağı ir “Spor Köyü” projelendirilecektir. Her yaşta sağlıklı yaşam için spor yaptırma olanakları yanında, kazanmaya yönelik olmayan turnuvalar ve şenlikler ortamı yaratılacaktır.

Bunların yanı sıra otuz bine yakın üniversite gencinin yaşadığı Eskişehir’de “Gençlik Hizmet Merkezleri” açmak için üniversitelerimizle özel projeler gerçekleştirilecektir.

24. Cenaze Defin Hizmetleri Ücretsiz Olacak

Mezarlıklar yeşillendirilip, huzur ve sükunun güzellikler içinde buluştuğu yerler olarak düzenlenecek, cenaze defin hizmetleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

25. Öncelikler Sizler Tarafından Belirlenecektir

Büyükşehir ve belde belediye kaynaklarının şehrin ihtiyaçları karşısında yıllara göre belli bir proje sırası ile kullanılması gerektiği açıktır. Bu durum her semte göre ihtiyaçların öncelik derecesinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, keyfi davranılmayacak, gerektiğinde ilgili semt ya da mahalle halkının oyuna başvurularak öncelik sıraları belirlenecektir. Muhtarlar, meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile sürekli görüş alışverişi içinde olunacak, onların tercihleri de dikkate alınarak hizmet yönlendirilecektir.

26. Eskişehir Kazanacak, Eskişehirli Kazanacak

Görevde bulunduğum süre içinde Büyükşehir Belediyesi ve belde belediyelerinde alınacak her kararda tek düşüncem daha iyi, daha huzurlu, daha güzel, daha çağdaş, daha zengin bir Eskişehir yaratmak olacaktır.

Yazının ilk bölümünü okuyanların bir bölümü sanırım "belli bir beklentisi vardı zaten" diye içinden geçirmiş olabilir. Şehrin belleğine hakim olanlar ise aslında 26 sözün 1999 da ilk kez Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğunda Yılmaz Büyükerşen'in verdiği sözler olduğunu anlamıştır.

Gördüğünüz gibi yarın her hangi bir aday bu broşürde geçen 26 sözü kendi adı ve fotoğrafıyla kullanırsa hala aynı konuların büyük çoğunluğunun çözüm beklediğini ve üzerinden çeyrek asır kadar bir zaman geçmesine rağmen yapılmadığını göreceksiniz.

Dile kolay 1999 nere, 2022 nere? Bunca yılda şu sözlerin kaçını ciddi olarak ele aldılar dersiniz?

Tabii ki adaylık vs gibi bir derdimiz olmadığı gibi niyetimiz de yok. Ancak verilmiş olan sözleri yıllar önce ilk kez bize bir vatandaş ulaştırdıktan sonra gündeme getirmiş ve hatırlatmıştık. O günlerin bile üzerinden yıllar geçti. Sözler yine havada kalmaya da devam etti. Benim anlamadığım bu konularda o dönemler neden çıkıp bir hesap sorun olmadı, hesap soran olmadığı gibi şu sorunlar hala aşikar diğer sorunlarda üzerine eklenerek devam ederken sözlerinde durmayanlar nasıl tekrar ve tekrar seçilebildi.

Elbette algı ile. Geçenlerde bir paylaşımda gördüm. Eskişehir’e ayda 2,5 milyon turist geliyormuş. Yanlış okumadınız ayda 2,5 milyon diye yazmış birisi savunmak için. Büyük ihtimalle saymayı da bilmiyordu. Ve benzer yalanlar da aynı şekilde özellikle sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Akıl tutulması mı yaşıyorlar diyorsun. Öyle garip yalanlar dolanıyor ki? Hızlı treni bile o getirdi diye inanarak söyleyenler, tepebaşı ve Odunpazarı belediyesinin hatta dsi ve orman müdürlüğünün mesire yerlerini bile o yaptı diye ahkam kesini bile mevcut. Tabi algılar karşılarında doğruları anlatanlar olmayınca zamanla gerçeğin yerini alıyor anlaşılan.


Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen "26 Söz Veriyorum"

Bir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar

Diğer Yazıları

Copyright © 2024