Ana Sayfa İletişim Biz Eskişehirliyiz, İşte Farkımız
eskişehir
eskişehir Eskişehir'in Açılış Sayfası
Eskişehirin En Güncel Öğrenci Rehberi
Eskişehir Apartlar ve Yurtlar
Haber Seri İlan Ulaşım Eskişehir Spor Harita Firma Rehberi Öğrenci Rehberi
Seri İlan Emlak Otomobil Eğlence Fotoğraf Sinema Forum Arkadaş Sohbet Gruplar Bilgi Sayfaları Eskişehire Mesaj Telefon Rehberi Nöbetçi Eczaneler


Telefon (222) 511 24 63 Faks (222) 511 24 63 Bağlı Belediyeler Bağlı Köyler

  ALPU İLÇESİ

Nüfus Durumu
İlçemiz nüfusu 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre İlçe Merkezinin nüfusu 5715 ilçeye bağlı köylerin nüfusu 11.003'dir.İlçenin Köyler ve Kasabalar merkez dahil toplam nüfus sayısı 16.718 dir

İdari Durum
Alpu,1928 yılında Bucak merkezi olmuş,1955 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile gelişmiş ve 19.06.1987 gün ve 3392 sayılı kanunla İlçe statüsüne kavuşmuştur.İlçe Merkez Belediyesi dışında Bozan ve Osmaniye Belediyesi ile 27 köyü mahalli idari birimlerini oluşturmaktadır.

Eğitim ve Kültür Durumu
Toplumumuzun daha ileri bir yaşama düzeyine ulaşmasında çok önemli bir yeri olan örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri ilçe merkezinde 1 Genel Lise,4 İlköğretim okulu,köyler ve beldeler de ise 11 ilköğretim okulu mevcuttur.Bu okullarda 103 Öğretmen olup,ilçe merkezinde 1026,bağlı diğer bağlı belde ve köylerdeki öğrenci sayısı 1035 öğrenci ile öğretim görmektedir. Köylerimizin bir çoğunda kütüphaneler açılmış olup,halkımızın kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye çalışılmaktadır. Bozan kasabında okuma yazma oranı % 95 seviyesindedir.Bu oranın yüksek olmasının nedeni Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yatılı okullarının açılışı ile başlamış daha sonra yatılı bölge okulu olarak işlevlerini sürdürmüş olmasından kaynaklanmaktadır.

Ekonomik Durum
Alpu ilçesinin topraklarının 4/3 lük bölümü düz Alpu ovasını teşkil etmektedir.Bu ovalık kesiminde bulunan ilçe merkezi ile Bozan kasabası ve 14 adet Köyün başlıca geliri,sulu kıraç tarım ziraatı ile birlikte ekilebilir.Arazi miktarı 124.915 dekar sulanır,288.055 dekar kıraç olmak üzere toplam 412.700 dekar arazi ekonominin temelini teşkil eder.Bu arazilerin 4/3’ ünde her yıl ekim yapılmaktadır. Alpu ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde 15 köy ,Osmaniye Beldesinde Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde ise 5 köy mevcuttur. Bu yerleşim birimleri zirai kredi ve tohum ihtiyaçlarının bir kısmını bu kooperatiflerden temin etmektedirler. Tohumluk ,Gübre,Hayvancılık,Donatım ve zirai kredi şeklinde çiftçilerimizden destek sağlanmıştır.Ayrıca T.C.Ziraat Bankası Alpu Şubesinin Bitkisel üretim ve hayvancılık,kimyevi ,gübre tarım alet vs. devletin çiftçiye olan kredileri yüksek meblağlara ulaşmıştır. Bu meyanda özellikle orman köylerimizin önemli geçim kaynaklarından olan Büyükbaş hayvan sayısı 9500 ,küçük baş hayvan sayısı 32.000 ,126.000 adet/dönem broiler tavukculuk,57.450 adet kanatlı diğer kümes hayvanları ile yaklaşık 900 adet arı kovanı bulunmaktadır. Köylerimizde sür’atle modern hayvancılık gelişmektedir.2003 yılında 979 adet hayvan suni tohumlama yapılmıştır. Alpu Pancar bölge şefliğine bağlı birimlerde yıllık 176.269 ton civarında şeker pancarı alımı yapılmaktadır. Bölgemizde karpuz,kavun,sebze ekimi yapılmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğünün yıllık tahıl alımı 2003 yılı içerisinde 1500 ton buğday,597 çavdar alımı yapılmıştır.Bu miktara çiftçilerimizin tüccara satmış olduğu miktarı da eklemek gerekmektedir. Alpu Bölgesinin ekonomik yapısı Türkiye standartlarındadır.Eskişehir’in dünyaca ünlü lületaşları ilçemize bağlı Dereköy mevkiinde çıkarılmaktadır.Bu köyümüzde ocaklardan çıkarılan lületaşları işlenip satıldığı gibi ham madde olarak ta satışa sunulmaktadır.Bölgemizde tarıma dayalı olarak yapılan ticaretten de büyük toprak sahipleri yararlanmaktadır.İlçemizde küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

Ulaşım Durumu
Alpu ilçesi,Mihalıççık-Beylikova-Eskişehir Karayollarının ve Ankara-Eskişehir demiryollarının üzerinde kurulmasından dolayı seri bir ulaşım ağı üzerinde bulunmaktadır.

Tarihi
İlçe ,ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe içerisinde bulunan höyüklerden,bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir.M.Ö.2000 yıllarında Hitit egemenliğine son vererek geniş bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu Eskişehir Ovasına yerleşerek bir krallık kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün Frigya Roma idaresine geçince, bu yörelerde Roma-Frig halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 yılında Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik, kolye, yüzük, sikke ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 1071 Malazgirt muharebesinden sonra doğudan gelen Türkler , 1074 yılında bu yöreyi aldılar.Selçuklu Uç Beylerinden Bozhan,halen ismi Bozan olan İlçeye bağlı Bozan Kasabasının bulunduğu yerde kendi adı ile anılan bir han yaptırdı. Bozhan kabilesinden altı haneyi verimli otlaklarla kaplı bulunan bu bölgede iskan ettirilmesiyle ilk kez yerleşim birimi olarak Alpu kurulmuştur. Rivayetlere göre Alpu adı Altı, Altu, Alpu olarak değişime uğramıştır. Halen dört Mahallesi bulunan İlçenin Kemalpaşa Mahallesi buraya yerleşen altı haneden üremiştir. Bu mahalleye eski Alpu denilmektedir . 1928 yılında Eskişehir İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne kavuşmuştur. 1936 yılında Romanya ve Bulgaristan ’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile Fevzipaşa Mahallesi kurulmuş ,bu mahalle aynı zamanda Gökçekaya Barajının yapımı nedeniyle arazileri kamulaştırılan Mihalıççık İlçesi Süleler ve Ermenek Köylülerinin de iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril ve Konya yörelerinden gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle eski Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN ’in ismine izafeten Evrenpaşa Mahallesi olarak iki mahalleye ayrılmıştır. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur. 1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu,19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur.

Coğrafi Yapısı
İlçe,Eskişehir ilinin 40.km. doğusunda olup,batısında İl merkezi,kuzey batısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova,kuzeydoğusunda Mihalıççık, güneyinde Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde Ankara İl sınırlarının çevrelediği Alpu ovası üzerinde yer almaktadır.Topraklarının 4/3 ne tekabül eden bu ova kuzeye gidildikçe yükselir ve Sündüken dağları ile en yüksek kesimi oluşturur Sündüken dağları Alpu İlçesinin kuzeyinde Ankara il sınırına kadar ulaşır, bu sınırını Gökçekaya baraj gölü ile Sakarya nehrinin kolu olan ovanın porsuk nehri tarafından ikiye bölünür. Porsuk ırmağından tali kanallara bu ovanın ekseriyetini sulu tarım yapılmaktadır. Taban suyu da yüksek olan Alpu ovası İç Anadolu bölgesinin zengin ovaları arasında yer almaktadır. İlçe iklim bakımından İç Anadolu bölgesine özgü kara iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak,kışlar yağışlı ve soğuk,ilkbahar ayları genellikle yağmurlu ve ılık,sonbahar aylarında ise serin ve kurak geçer. Yılda ortalama 398.1 kg. yağış düşer. Isı yazın 30-38,kışın 50 ile 20 derece arasındadır.Yüzölçümü 886 km2.dir.Elektrik
Elektriksiz köy kalmamıştır.

Sağlık
İlçemiz Devlet Hastanesi Eskişehir Devlet Hastanesinin Ünitesi olarak 05.03.2001 tarihinde faaliyete geçmiştir.1 Başhekim yardımcısı,1 Başhemşire yardımcısı,1 Müdür Yardımcısı,1 Laborant,4 Hemşire,1 adet Aşçı ve özel şirkete ait 3 Hizmetli görev yapmaktadır.Alpu Ünitesi Doktor ve diğer personeli Eskişehir Devlet Hastanesi tarafından görevlendirilmektedir.Hastanenin Acil Servisi 1 Pratisyen hekimi ile halkımıza 24 saat hizmet vermektedir.Hastanemizde 4 bölüm mevcut olup, Dahiliye,Kadın Doğum,Çocuk,Acil ve Genel Cerrahi bölümlerinden oluşmaktadır.Personeller günlük olarak ilçemize gelip gitmektedir.10 adet lojman mevcut olup,30 adet hasta yatağı bulunmaktadır İlçe merkezinde bulunan Sağlık Grup Başkanlığı kendi binasında hizmetlerini 3 Doktor,1 Sağlık Memuru,4 Hemşire,5 Ebe ve 1 Memur ile yürütmektedir.Bozan Sağlık Ocağında ise kendi binasında hizmetlerini 2 Doktor,1 Sağlık Memuru, ,3 Ebe ve 1 Hizmetli ile görev yapmakta olup,bir adet ambulans mevcuttur. Osmaniye Sağlık Ocağı Tabipliğinde 2 Doktor,1 Sağlık Memuru, 1 Ebe, ve 1 Hizmetli,1 adet Ambulans bulunmaktadır. Özdenk, Ağaçhisar,M.Karacören,S,Karacaören ve Bahçecik köylerinde sağlık evleri bulunmaktadır. Sağlık evi bulunan köylerimizden sadece bir tanesinde 1 Ebe görev yapmaktadır.Bu yerlerde sağlık yönünden koruyucu ve tedavi edici hekimlik görevi yerine getirilmektedir.Diş hekimliğine Yardımcı Sağlık Personeli,Doktor,Hemşire,Ebe, Hizmetli ve Ambulans şoförü ihtiyaç bulunmaktadır.

Turizm
İlçe sınırları içerisinde bulunan Gökçekaya baraj gölü ile sahası çevresinde bulunan Çatacık ormanları doğal güzellikleri birer tabiat harikasıdır.

Haberleşme
Alpu İlçesi ,Bozan Kasabası , Osmaniye Beldesi ve tüm köyleri ile telefon haberleşme sistemine bağlıdır.Posta işletmesi kendi binasında faaliyet göstermektedir. Merkez de 1 Müdür,1 Veznedar,1 Memur,1 Şube dağıtıcı ,1 köy dağıtıcı ve 1 Merkez Dağıtıcısı olmak üzere 6 personel ile posta hizmetleri yürütülmektedir.İlçemize bağlı Abonemiz halen köyler dahil 3500 civarındadır .Osmaniye,Bahçecik,Bozan ve Ağaçhisar otomatik santralleri hizmete girmiştir.

Sitemiz Üyeleri Grubumuza Ait Tüm Siteleri Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre İle Kullanabilirler
Üye Ol
Eskişehir İlçeleri
Alpu
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
İnönü
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççcık
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar
Merkez Belediyeler
Merkez Köyler
Eskişehir
Eskişehir Turizm
Eskişehir Kültür
Eskişehir de Yaşam
Eskişehir'in Simgeleri
Eskişehir Tanıtımı
Sanayi ve Ticaret
Eskişehir İlçeleri
Eskişehir Türküleri
Eskişehir Yemekleri
Eskişehir Fotoğrafları
 
Eskişehir Seri İlan  
Nöbetçi Eczaneler  
Telefon Rehberi  
Eskişehir Ulaşım  
Eskişehir Sinema  
Eskişehir Spor  
Eskişehir Firma  
Eskişehir Harita  

Taglar: Eskişehir Siteleri, Eskişehir Öğrenci Rehberi, Eskişehir Apart, Eskişehir Yurt, Eskişehir Haber, Eskişehir Otomobil, Eskişehir Emlak, Eskişehir Firma Rehberi, Eskişehir Sağlık, Eskişehir Politika, Eskişehir Hosting, Eskişehir Oyun Sitesi, Eskişehir Canlı TV - Radyo, Eskişehir Toplist, Eskişehir Rehberi, Eskişehir Portalı, Eskişehir Şiir, Eskişehir Anket, Firma Rehberi Emlak Portalı Kültür Eğitim Siteleri Lületaşı Eskişehir Reklam, Apartlar Yurtlar

Eskişehir Siteleri | Site Haritası | Dost Siteler
0.222.233 25 65
eskisehir@eskisehirreklam.com
online ziyaretçi: 699
online üye: 0

Telif hakkı saklıdır © 2000-2022 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
Eskişehir Apartlar
Eskişehir'in En İyi Yurt ve Apartları
En Güncel Yurtlar ve Apartlarla İlgili Bilgiler
Eskişehir'in En Güncel Sitesinde
Eskişehir Öğrenci Rehberi
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Sitene Eskişehir <<Haberleri Ekle>>
Oyunnoktasi.com
City222.com
Eskisehirmedya.com
 
Canlı TV İzle>>
Video İzle >>eskişehir
eskişehir
Bunu Biliyor muydunuz?

www.eskisehirliyiz.biz
ÜYELİĞİNİZ İLE
www.istikbalgazetesi.com
www.eskisehir.net.tr
www.eskisehirgundem.com
www.city222.com
www.eskisehirportal.com
www.eskisehirgrup.com
www.eskisehiraraba.com
www.eskisehirburada.com
ADRESLERİNE DE GİRİŞ YAPABİLİR VE ÜYELİK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ
eskişehir web tasarım